Τι είναι η TISA; …


Γράφει ο Zachi Petroball

Δεν ακούω κάτι για το θέμα ΤISA στην Ελλάδα. Αυτό από μόνο του θα έπρεπε να είναι αρκετό για να αποχωρίσουμε από την ΕΕ Τι είναι η TISA Είναι συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και υπηρεσιών, TISA (συμφωνία Εμπορίου Υπηρεσιών ), είναι μια διαπραγμάτευση με υψηλό βαθμό μυστικότητας. Η συμφωνία θα προωθήσει τον ανταγωνισμό και τις ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, την πρόληψη της ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα και θα υπονομεύσει τους νόμους προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Η TISA είναι μια συμφωνία που διαπραγματεύθηκε ομάδα χωρών με τον παράξενο τίτλο εργασίας «πολύ καλοί φίλοι των υπηρεσιών». Δεν είναι πολύ καλοί φίλοι των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά των εταιρειών που θα παίρνουν τα χρήματα για τις δημόσιες υπηρεσίες. Η TISA θα προστατεύσει μεγάλους επενδυτές Ο σκοπός της TISA είναι η προστασία των πολυεθνικών επενδυτών έναντι της δημοκρατίας και νέων νόμων και κανονισμών. Υπάρχει ήδη μια διεθνής εμπορική συμφωνία στον τομέα των υπηρεσιών, που ονομάζεται (Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών) GATS, η οποία αποτελεί μέρος των συμφωνιών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Η TISA θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο στη διευκόλυνση των επενδυτών, μέσω της απορρύθμισης, της ιδιωτικοποίησης και του ανταγωνισμού. Η ΤISA ξεκινά επειδή οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν θέλουν περισσότερο νεοφιλελευθερισμό στο πλαίσιο του ΠΟΕ, έτσι μια ομάδα από πλούσιες χώρες τις παρακάμπτει, και διαπραγματεύεται μια χωριστή συμφωνία σχετικά. Στη συνέχεια θα αναγκάσει τις υπόλοιπες να συμμετάσχουν στη συμφωνία. Αυτό υπονομεύει τη δημοκρατική διαπραγμάτευση στο σύστημα του ΠΟΕ! Η TISA θα καταργήσει τους κανονισμούς Με την TISA οι πολυεθνικές θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν τους ίδιους κανόνες με τις εθνικές εταιρείες, αλλά επίσης σε θέση να επιτεθούν σε οποιαδήποτε ρύθμιση σχετικά με την υπηρεσία που πωλούν και όχι μόνο. Μπορεί να θέσουν σε ισχύ κανόνες ποιότητας του νερού η της λειτουργίας των σχολείων ή των απαιτήσεων για την εκπαίδευση και την υγεία . Μια νέα οικονομική κρίση θα προκύψει ως αποτέλεσμα. TISA έχει «ρήτρα αναστολής», ένα άρθρο που λέει ότι δεν μπορεί κανείς να δημιουργεί «νέα εμπόδια στις υπηρεσίες.» Αυτό σημαίνει ότι θα είναι αδύνατο μια ιδιωτικοποιημένη επιχείριση να γίνει και πάλι δημόσια υπηρεσία. Ούτε αυτή ούτε άλλη μελλοντική κυβέρνηση μπορεί να ανατρέψει μια απόφαση έστω και εάν αποδειχθεί ότι έχουν γίνει, καλύτερες προσφορές . Οι δημόσιες υπηρεσίες θεωρητικά απαλλάσσονται από την συμφωνία TISA, αλλά ο ορισμός των δημόσιων υπηρεσιών είναι τόσο στενά προσδιορισμένος, ώστε οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες να καλύπτονται από τη συμφωνία. Μόνο υπηρεσίες όπου δεν υπάρχουν ιδιωτικοί πάροχοι, δηλαδή όπου υπάρχει κρατικό μονοπώλιο, θεωρούνται ως δημόσιες υπηρεσίες. Δηλαδή η φυλακές, η αστυνομία και η πυροσβεστική είναι για την ώρα στο κρατικό μονοπώλιο. Αλλά οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί, τηλεπικοινωνίες, νερό, εκπαίδευση θα ανοίξουν στον ανταγωνισμό στο πλαίσιο της συμφωνίας με την TISA. Η μυστική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (ΤΤΙΡ) δίνει στις μεγάλες εταιρείες το ελέγχο πάνω στην πολιτική στο πλαίσιο της εργασίας, των τροφίμων και του περιβάλλοντος. Σήμερα αντιπρόσωποι της ΕΕ και των ΗΠΑ διαπραγματεύονται την μεγαλύτερη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο. Αυτό λέγεται διατλαντικές συναλλαγές και επενδύσεις εταιρικής σχέσης (ΤΤΙΡ) και επιτρέπουν στις εταιρείες να μπορούν να μηνύσουν κράτη, στα δικά τους μυστικά δικαστήρια, αν θεσπίσουν νόμους που θα είναι δυνατόν να θίξουν «πιθανά μελλοντικά κέρδη.» μετάφραση από την σελίδα του κινήματος ΑΤΑC TISA.no Νορβηγίας

One comment on “Τι είναι η TISA; …

  1. […] Διαβάστε και αυτό Τι είναι η TISA; … Γράφει ο Zachi Petroball Δεν ακούω κάτι για το θέμα ΤISA στην Ελλάδα. Αυτό από μόνο του θα έπρεπε να είναι αρκετό για να αποχωρίσουμε από την ΕΕ Τι είναι η TISA Είναι συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και υπηρεσιών, TISA (συμφωνία Εμπορίου Υπηρεσιών ), είναι μια διαπραγμάτευση με υψηλό βαθμό μυστικότητας. Η συμφωνία θα προωθήσει τον ανταγωνισμό και τις ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, την πρόληψη της ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα και θα υπονομεύσει τους νόμους προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η TISA είναι μια συμφωνία που διαπραγματεύθηκε ομάδα χωρών με τον παράξενο τίτλο εργασίας «πολύ καλοί φίλοι των υπηρεσιών». Δεν είναι πολύ καλοί φίλοι των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά των εταιρειών που θα παίρνουν τα χρήματα για τις δημόσιες υπηρεσίες. Η TISA θα προστατεύσει μεγάλους επενδυτές Ο σκοπός της TISA είναι η προστασία των πολυεθνικών επενδυτών έναντι της δημοκρατίας και νέων νόμων και κανονισμών. Υπάρχει ήδη μια διεθνής εμπορική συμφωνία στον τομέα των υπηρεσιών, που ονομάζεται (Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών) GATS, η οποία αποτελεί μέρος των συμφωνιών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Η TISA θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο στη διευκόλυνση των επενδυτών, μέσω της απορρύθμισης, της ιδιωτικοποίησης και του ανταγωνισμού. Η ΤISA ξεκινά επειδή οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν θέλουν περισσότερο νεοφιλελευθερισμό στο πλαίσιο του ΠΟΕ, έτσι μια ομάδα από πλούσιες χώρες τις παρακάμπτει, και διαπραγματεύεται μια χωριστή συμφωνία σχετικά. Στη συνέχεια θα αναγκάσει τις υπόλοιπες να συμμετάσχουν στη συμφωνία. Αυτό υπονομεύει τη δημοκρατική διαπραγμάτευση στο σύστημα του ΠΟΕ! Η TISA θα καταργήσει τους κανονισμούς Με την TISA οι πολυεθνικές θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν τους ίδιους κανόνες με τις εθνικές εταιρείες, αλλά επίσης σε θέση να επιτεθούν σε οποιαδήποτε ρύθμιση σχετικά με την υπηρεσία που πωλούν και όχι μόνο. Μπορεί να θέσουν σε ισχύ κανόνες ποιότητας του νερού η της λειτουργίας των σχολείων ή των απαιτήσεων για την εκπαίδευση και την υγεία . Μια νέα οικονομική κρίση θα προκύψει ως αποτέλεσμα. TISA έχει «ρήτρα αναστολής», ένα άρθρο που λέει ότι δεν μπορεί κανείς να δημιουργεί «νέα εμπόδια στις υπηρεσίες.» Αυτό σημαίνει ότι θα είναι αδύνατο μια ιδιωτικοποιημένη επιχείριση να γίνει και πάλι δημόσια υπηρεσία. Ούτε αυτή ούτε άλλη μελλοντική κυβέρνηση μπορεί να ανατρέψει μια απόφαση έστω και εάν αποδειχθεί ότι έχουν γίνει, καλύτερες προσφορές . Οι δημόσιες υπηρεσίες θεωρητικά απαλλάσσονται από την συμφωνία TISA, αλλά ο ορισμός των δημόσιων υπηρεσιών είναι τόσο στενά προσδιορισμένος, ώστε οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες να καλύπτονται από τη συμφωνία. Μόνο υπηρεσίες όπου δεν υπάρχουν ιδιωτικοί πάροχοι, δηλαδή όπου υπάρχει κρατικό μονοπώλιο, θεωρούνται ως δημόσιες υπηρεσίες. Δηλαδή η φυλακές, η αστυνομία και η πυροσβεστική είναι για την ώρα στο κρατικό μονοπώλιο. Αλλά οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί, τηλεπικοινωνίες, νερό, εκπαίδευση θα ανοίξουν στον ανταγωνισμό στο πλαίσιο της συμφωνίας με την TISA. Η μυστική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (ΤΤΙΡ) δίνει στις μεγάλες εταιρείες το ελέγχο πάνω στην πολιτική στο πλαίσιο της εργασίας, των τροφίμων και του περιβάλλοντος. Σήμερα αντιπρόσωποι της ΕΕ και των ΗΠΑ διαπραγματεύονται την μεγαλύτερη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο. Αυτό λέγεται διατλαντικές συναλλαγές και επενδύσεις εταιρικής σχέσης (ΤΤΙΡ) και επιτρέπουν στις εταιρείες να μπορούν να μηνύσουν κράτη, στα δικά τους μυστικά δικαστήρια, αν θεσπίσουν νόμους που θα είναι δυνατόν να θίξουν «πιθανά μελλοντικά κέρδη.» μετάφραση από την σελίδα του κινήματος ΑΤΑC TISA.no Νορβηγίας This entry was posted in Επικαιρότητα. https://bluebig.wordpress.com/2015/05/04/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-tisa/ […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s