Ελληνικό… Μνημόνιο – «σκούπα» των «ενοχλητικών» αρχαιοτήτων…


230933-08s1aerodr-thumb-large

Γράφει ο Γρηγόρης Τραγγανίδας

Το ότι και αυτή η κυβέρνηση δεν διαφέρει σε τίποτα απολύτως από τις προηγούμενες και σε ό,τι αφορά στην διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει τεκμηριωθεί πολλάκις από το Περιοδικό (βλ. π.χ. ΕΔΩ). Κάθε νέα απόδειξη αυτού του γεγονότος, λοιπόν, δεν αποτελεί μόνο μια ενίσχυση αυτής της διαπίστωσης – κάτι το οποίο θα μπορούσε, σε κάποιο βαθμό, να είναι και κουραστικό – αλλά μια αναγκαία καταγραφή του συνεχιζόμενου πολιτιστικού εγκλήματος που λαμβάνει χώρα, κυρίως από την Συνθήκη του Μάαστριχτ και μετά, οπότε ο πολιτιστικός τομέας, τόσο η πολιτιστική κληρονομιά, όσο και η σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, εντάχθηκαν πλήρως και απόλυτα στην «εργαλειοθήκη» της εξυπηρέτησης των άμεσων, καθώς και των στρατηγικών στόχων του κεφαλαίου.

Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και της «Ελληνικό ΑΕ» – για την επιχειρηματική «επέλαση» στο πρώην αεροδρόμιο – που έφερε στην δημοσιότητα η «Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση» των εργαζομένων στο ΥΠΠΟ, αντανακλά το «πνεύμα» των προηγούμενων μνημονίων που έχει υπογράψει το ίδιο υπουργείο τα τελευταία χρόνια, από διαφορετικές κυβερνήσεις, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διευκόλυνση και επιτάχυνση των μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Τα οποία, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να «εμποδιστούν» από αρχαιότητες που, ως γνωστόν, έχουν την «συνήθεια» να «φυτρώνουν» εκεί όπου δεν τις «σπέρνουν», «φρενάροντας» τις «προσπάθειες» για την «αναπτυξιακή πορεία» της χώρας.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι από το «Προοίμιο» ακόμα ξεκαθαρίζεται, πως «τα Μέρη δεσμεύονται να ενεργούν προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης της Αξιοποίησης με κάθε πρόσφορο για το σκοπό αυτό μέσο που διαθέτουν (…)».

Συνέχεια