Μείωση πληθυσμού και Θεωρία του Μάλθους: θεωρία συνωμοσίας ή »προμελετημένο» σχέδιο;


 
Ο Άγγλος κληρικός(!), οικονομολόγος και φιλόσοφος Μάλθους (Thomas Malthus 1776-1834) το 1798 δημοσίευσε την εργασία με τίτλο ‘’ Ένα Δοκίμιο στην Αρχή του Πληθυσμού ’’ και έθεσε τις βάσεις για την έναρξη μιας προσπάθειας για τη μελέτη του παγκόσμιου πληθυσμού. Τι έλεγε όμως αυτή η περιβόητη Θεωρία;
 
Η εργασία υποστήριζε ότι ο πληθυσμός αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο(1, 2, 4, 8, 16, 32, κλπ) ενώ τα διαθέσιμα τρόφιμα με αριθμητική πρόοδο(1, 2, 3, 4, 5, 6, κλπ) δημιουργώντας μια δυσαναλογία ικανοποίησης των αναγκών επιβίωσης .Έτσι, ισχυρίζονταν ότι αν ο πληθυσμός αφήνονταν να αυξάνεται ανεξέλεγκτα σύντομα ο πληθυσμός θα εξαντλούσε τις διαθέσιμες πηγές τροφίμων με αποτέλεσμα την αύξηση της εξαθλίωσης ,της φτώχειας και του αγώνα για την επιβίωση. Τα παραπάνω σύμφωνα με τον Μάλθους  αποφεύγονται από δύο μεγάλες κατηγορίες παραγόντων τους  οποίους ονόμασε προληπτικούς και θετικούς.
 
Οι προληπτικοί έλεγχοι αναφέρονται σε τρόπους που περιορίζουν την αναπαραγωγή όπως  αγαμία, χρήση αντισυλληπτικών κλπ. Οι θετικοί έλεγχοι αναφέρονται σε περιστατικά που αυξάνουν τους θανάτους των ατόμων πριν εισέλθουν σε αναπαραγωγική ηλικία ή σε επιδημίες που αφανίζουν μεγάλο τμήμα του πληθυσμού προκαλώντας μείωση του συνολικού πληθυσμού όπως πόλεμοι, επιδημίες, λιμοί. Συνέχεια