Ο Τοκογλύφος…


Χωρίς γραβάτα

ένα διήγημα του Νίκου Καραβέλου απο το βιβλίο του «Χωρίς Γραβάτα»


Πρόσωπο φυσικό ή νομικό που δανείζει χρήματα με παράνομο τόκο. Τοκογλυφία είναι το σύστημα ενός τέτοιου δανεισμού. Τόκος είναι το κέρδος που αποφέρει συνήθως ο παράνομος δανεισμός. Τοκολόγιο είναι το βιβλίο στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά ο τόκος του κεφαλαίου αλλά και των τόκων, αναλόγως του επιτοκίου και του χρόνου δανεισμού. Με άλλα λόγια τοκογλύφος είναι το πρόσωπο φυσικό ή νομικό που ισχυρίζεται πως εξυπηρετεί δυστυχείς και τους σώζει από δύσκολες περιστάσεις. Και αφού τους σώσει, τους εντάσσει στο τοκολόγιό του και τους καταστρέφει ολοσχερώς.

Συνέχεια