60ρηδες και 70ρηδες οι ψηφοφόροι της ΝΔ στις εκλογές τηςσημ.Αμετανόητου: Πως το είπαμε εχτές ? Μπράβο Κούλη…


 

‘Ανω των 60 ετών ήταν ο μέσος όρος των ψηφοφόρων που έδωσε το παρών στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία το 2,55% είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 32, ενώ το 9,02% είναι άνω των 80 ετών.

Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του ο Δημήτρης Κοτταρίδης, το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ξεκινήσει ήδη την ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος, δίνοντας έμφαση και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Η συνολική λίστα των 404.078 ψηφοφόρων που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου στο κόμμα, έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 61,4 έτη, με το 37,2% να είναι άνω των 70 ετών. Είναι χαρακτηριστικό πως μόλις το 2,55% είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 32 ενώ το 9,02% είναι άνω των 80 ετών.

Εντύπωση μάλιστα προκαλεί το γεγονός ότι από τους 55 χιλιάδες ψηφοφόρους που είχαν ψηφίσει στις εκλογές της ΔΑΠ και της ΟΝΝΕΔ στις ανοιχτές διαδικασίες που είχαν λάβει χώρα το 2010 και το 2013, στις εκλογές αυτές συμμετείχε μόλις ο ένας στους πέντε.

Τα παραπάνω στοιχεία έχουν προκαλέσει τον προβληματισμό του νέου προέδρου της ΝΔ, αφού η συμμετοχή των νέων αποκαρδιωτική.

http://www.koutipandoras.gr/article/159846/60rides-kai-70rides-oi-psifoforoi-tis-nd-stis-ekloges-tis

Γιατί οι ευρωπαϊκές τράπεζες«παρκάρουν» κεφάλαια σα να υπήρχε κρίση;


Πάνος Παναγιώτου

Στην περίπτωση μίας εκτεταμένης κρίσης, οικονομικής, γεωπολιτικής, χρηματιστηριακής κλπ. οι τράπεζες αναζητούν ασφαλή καταφύγια για τα χρήματα τους. Το πιο ασφαλές καταφύγιο όλων, είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου οι τράπεζες «παρκάρουν» τα κεφάλαια τους ανταλλάσσοντας την πιθανότητα καταγραφής κέρδους με τη βεβαιότητα της ακέραιης διατήρησης τους.

Όλα αυτά, όμως, σε περίοδο κρίσης. Γιατί στην αντίθετη περίπτωση, όταν οι συνθήκες είναι φυσιολογικές, οι τράπεζες αναζητούν το κέρδος και μάλιστα συχνά αναλαμβάνουν ιδιαίτερα υψηλά ρίσκα προκειμένου να το κατοχυρώσουν.

Από το 2007 η Ευρώπη έχει ζήσει μία σειρά κρίσεων. Την παγκόσμια κρίση του 2008 με αποκορύφωμα την πτώχευση της Lehman Brothers, την ελληνική / ευρωπαϊκή το 2010 και την ελεγχόμενη πτώχευση της Ελλάδας το 2012. Σε κάθε μία από τις παραπάνω κρίσεις το ύψος των κεφαλαίων που οι τράπεζες «πάρκαραν» στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτοξεύτηκε.

Το 2008 οι ευρωπαϊκές τράπεζες αποθήκευσαν περί τα 300 δις ευρώ στην ΕΚΤ, ποσό που ξεπεράστηκε το 2010 και προσέγγισε τα 400 δις ευρώ, για να απογειωθεί σε παραπάνω από 800 δις ευρώ το 2012.

Συνέχεια

Η Αριστερά πέθανε; Pas Mal!


Η Αριστερά πέθανε; Pas Mal!

Του Στράτου Γεωργούλα*

Ήταν τέλη Αυγούστου, όταν σε ένα διεθνές συνέδριο, τις συζητήσεις στα διαλείμματα των εισηγήσεων, τις μονοπωλούσε η κατάσταση στην Ελλάδα. Σε ένα «πηγαδάκι», ξένοι συνάδελφοί μου, είχαν μοιραστεί τον προβληματισμό και την απογοήτευσή μου και τον είχαν προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω.

«Σκοτώσατε την νέα ευρωπαϊκή Αριστερά», μου είπαν. Και μου περιέγραψαν καταστάσεις και συναισθήματα που είχαν βιώσει όλο το προηγούμενο διάστημα από την κυβερνητική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι τη συνθηκολόγηση. Πως στην αρχή γεννήθηκε η ελπίδα ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, φαινόταν ότι ένας θεσμικός αστικός φορέας, μια κυβέρνηση, αντιστέκεται σε εντολές άσκησης νεοφιλελεύθερης πολιτικής που εκφέρονται από ένα διευθυντήριο. Και επειδή η αντίσταση φαινόταν να συνεχίζεται για αρκετούς μήνες, αυτό οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, ανάμεσα σε αυτούς και τους ξένους συναδέλφους μου, στους δρόμους μεγάλων πόλεων του κόσμου, να διαδηλώνουν τη στήριξή τους σε αυτή την αντίσταση. Ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα, με ένα σκοπό, το βλέμμα στραμμένο σε μια μικρή χώρα που μπορούσε να γίνει σύμβολο.

Μου έλεγαν ότι παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον τις προσπάθειες πραξικοπήματος από διεθνή κέντρα αποφάσεων και τα ΜΜΕ και πως αυτές τις προσπάθειες τις νίκησε το λαϊκό «όχι» του 62%. Έμειναν ξάγρυπνοι περιμένοντας τα επίσημα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος και χάρηκαν για τη συντριβή των δυνάμεων του κατεστημένου.

Συνέχεια

Ψαρεύοντας στα θολά νερά της «κοινωνικής οικονομίας»


Γιάννης Κιμπουρόπουλος

Οι κυβερνητικές ακροβασίες σε ένα εγχείρημα υπονομευμένο από το μνημόνιο, απειλούν να ευτελίσουν την ελπιδοφόρα «παιδαγωγική του μέλλοντος».

«Η κοι­νω­νι­κή οι­κο­νο­μία δεν είναι μόνον κά­ποια πει­ρά­μα­τα, έχει στρα­τη­γι­κό χα­ρα­κτή­ρα», έχει πει πολ­λές φορές το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα ο αντι­πρό­ε­δρος της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ Γ. Δρα­γα­σά­κης. Και δεν είναι ο μόνος. Παρά τη μνη­μο­νια­κή με­τάλ­λα­ξη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, η κυ­βέρ­νη­ση επι­μέ­νει ότι απο­τε­λεί στρα­τη­γι­κή επι­λο­γή της η ανά­πτυ­ξη ενός ευ­με­γέ­θους τομέα ΚΑΟ (Κοι­νω­νι­κή και Αλ­λη­λέγ­γυα Οι­κο­νο­μία). Ο ίδιος ο κ. Δρα­γα­σά­κης ορί­ζει την ΚΑΟ ως βα­σι­κή συ­νι­στώ­σα ενός «νέου μο­ντέ­λου οι­κο­νο­μι­κής και κοι­νω­νι­κής ανά­πτυ­ξης… που ευ­νο­εί την κοι­νω­νι­κή κι­νη­το­ποί­η­ση και συμ­με­το­χή». Εντός της κυ­βέρ­νη­σης μά­λι­στα, πα­ρό­τι είναι ασα­φές ποιος έχει το γε­νι­κό πρό­σταγ­μα στο εγ­χεί­ρη­μα κι ενώ κα­τα­γρά­φο­νται δια­γκω­νι­σμοί, υπάρ­χουν διερ­γα­σί­ες νο­μο­θε­τι­κών πα­ρεμ­βά­σε­ων στο ισχύ­ον πλαί­σιο για την κοι­νω­νι­κή οι­κο­νο­μία (Ν. 4019/2011 και Ν. 2716/1999), τους συ­νε­ται­ρι­σμούς και τις ΜΚΟ.

Φυ­σι­κά, η κυ­βέρ­νη­ση του τρί­του μνη­μο­νί­ου πα­ρα­βιά­ζει ανοι­κτές θύρες ανοί­γο­ντας αυτό το κε­φά­λαιο τώρα, στις συν­θή­κες πα­ρα­γω­γι­κής απο­σύν­θε­σης της χώρας. Κάτι ανά­λο­γο έκανε η κυ­βέρ­νη­ση του πρώ­του μνη­μο­νί­ου (του ΓΑΠ), θε­σπί­ζο­ντας πλαί­σιο για τις Κοι­νω­νι­κές Συ­νε­ται­ρι­στι­κές Επι­χει­ρή­σεις (ΚΟΙΝ­ΣΕΠ). Η πα­ρέμ­βα­ση (από την τότε υπουρ­γό Λ. Κα­τσέ­λη) προ­κά­λε­σε ένα μίνι big bang δη­μιουρ­γί­ας ΚΟΙΝ­ΣΕΠ. Ορι­σμέ­νες λει­τουρ­γούν στο πε­ριο­ρι­στι­κό πλαί­σιο του Ν. 4019/2011, αρ­κε­τές είναι ανε­νερ­γές και πολ­λές απο­τέ­λε­σαν τον «φε­ρε­τζέ» διά­χυ­σης της επι­σφα­λούς ερ­γα­σί­ας, ιδιαί­τε­ρα από τη στιγ­μή που μια τρο­πο­ποί­η­ση του νόμου άνοι­ξε το πα­ρά­θυ­ρο στην ανα­σφά­λι­στη ερ­γα­σία για τους ερ­γα­ζό­με­νους-συ­νε­ται­ρι­στές.

Συνέχεια

UFO εν τούτω, νίκα!


UFO εν τούτω, νίκα!

ΣΤΑΘΗΣ

Το σωτήριο έτος 2036, όταν ο κ. Κατρούγκαλος θα είναι 85 ετών και θα παίρνει σύνταξη 502 ευρώ (εις βάρος των νεότερων συνταξιούχων, που θα παίρνουν 304 ευρώ), η Ελλάδα θα πανηγυρίζει

την ανάληψη της αρχηγίας του κόμματος της Πολύ Νέας Δημοκρατίας από τον υιό του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνο τον Β’ Μητσοτάκη τον Γ’. Μεγάλη χαμένη της αναμέτρησης για τα ηνία της κεντροδεξιάς παράταξης, η μεγαλύτερη κόρη του Κυριάκου Μητσοτάκη, Σοφία, η οποία στις δηλώσεις της δεν έκρυψε την πικρία της. «Θα

παραμείνω στρατιώτης της παράταξης που ίδρυσε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος Καραμανλής, προπάππους του Αλέκου Καραμανλή, εγγυητή σήμερα της ενότητος του κόμματος». Λέγεται ότι ο Κωνσταντίνος ο Β’ Μητσοτάκης ο Γ’ είναι εξαδάκτυλος και συνεπώς ακόμα κι αν δεν πάρουμε την Πόλη, υπάρχει πάντα η σοβαρή πιθανότης να ανοίξουμε εκεί αλυσίδα σουβλατζίδικων και ύστερα να τα πουλήσουμε προσποριζόμενοι ιδιαίτερα κέρδη για την εθνική μας οικονομία. Δακρυσμένη η θεία του νικητή Κωνσταντίνου, αδελφή Θεοδώρα (κατά κόσμον κάποτε, Ντόρα Μπακογιάννη), ενεθυμήθη τον πρώτο χρησμό που σηματοδότησε ήδη απ’ το 2016 τη λαμπρή τροχιά που θα είχε το αστέρι του Κωνσταντίνου του Β’ Μητσοτάκη του Γ’.

Συνέχεια

Δόντια Χρυσά…


by ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

dontia

Οι τσιγγάνοι πιστεύουν πως έχει κανείς την υποχρέωση να λέει την αλήθεια μόνο στη γλώσσα του. Στη γλώσσα του εχθρού, το ψέμα είναι υπεραρκετό. Στον δικό μας εχθρικό πολιτισμό το ψέμα είναι αναγκαία συνθήκη επιβίωσης. Λέμε ψέματα στον εχθρό μας για να γλιστρήσουμε και να του ξεφύγουμε.

Ένας κακοποιός λέει ψέματα στην γλώσσα της αστυνομίας, δηλαδή στον εχθρό του για να πέσει στα μαλακά. Ένας μαθητής λέει ψέματα στη γλώσσα του δασκάλου του για να μην τιμωρηθεί.

Ο εχθρός μας είναι πάντα πιο δυνατός από μας. Ο εχθρός μας κρατάει όπλα, βέργες, τουφέκια. Λέμε ψέματα στον δυνατό εχθρό μας. Εμείς είμαστε οι αδύναμοι και γι’ αυτό οι ψεύτες. Ο δυνατός εχθρός μας όμως δεν έχει ανάγκη τα ψέματα. Λέει μόνο αλήθειες. Και η μεγαλύτερη απαίτησή του είναι πως θέλει να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Και γι’ αυτό μας αλυσοδένει με μνημόνια και συνθήκες και συμβόλαια και υπογραφές.

Ο δυνατός δεν υπεκφεύγει, σου λέει στα ίσα πως πιστεύει στην εκμετάλλευση και στον ανταγωνισμό. Δηλαδή στην ελεύθερη αγορά και στη λύσσα. Ο δυνατός εχθρός μου μού λέει κάθε μέρα πόσο πρέπει να δουλεύω για να φάω και πόσο πρέπει να σκέφτομαι και τι πρέπει να σκέφτομαι για να είμαι ασφαλής και ασφαλισμένος. Αυτός μού επιβάλει ανάγκες και ωράρια. Εγώ δεν έχω επιλογή. Πρέπει να φέρω εις πέρας την οχτάωρη μισθωτή σκλαβιά μου για να του προσφέρω υπεραξία.

Η λούφα τιμωρείται. Η ανάγκη μου για τεμπελιά και για ξύσιμο με οδηγεί στην απόλυση και στην ένδεια. Στην πείνα και τη φτώχια. Οι ανυπάκουοι πληθυσμοί πρέπει να εξοντωθούν κι αυτό ο εχθρός μου το διαλαλεί καθημερινώς από παντού.

Ο εχθρός μου μιλάει στη γλώσσα μου λέγοντας την αλήθεια. Ο εχθρός μου κάνει τη δουλειά του κι εγώ τη δική μου. Επινοώ ψέματα για να επιβιώσω και να περάσω καλά. Το ψέμα είναι ιερό όταν αγαπάει τη ζωή και τις χαρές της. Όμως το ψέμα μεταξύ φίλων είναι κακή πουστιά. Και οι τσιγγάνοι δεν συγχωρούν κακές πουστιές μεταξύ τους.

Γι’ αυτό οι πλάνητες και τα ρεμάλια αυτού του κόσμου έχουν μεταξύ τους μιαν απίστευτη αλληλεγγύη βασισμένη στην κοινή ζωή. Γι’ αυτό οι τσιγγάνοι είναι τρισευτυχισμένοι. Διότι ο μόνος ηθικός τους σκοπός είναι πρώτα η επιβίωση και μετά η χαρά της ζωής.

Στ’ αρχίδια τους το πλάνο της εταιρίας και οι σπουδές των παιδιών. Στα παπάρια τους η ιδιοκτησία και οι καλοί τρόποι. Αυτοί ξέρουν χωρίς να έχουν διαβάσει τα τσιτάτα του Μαρξ, πως η ιδιοκτησία είναι κλοπή. Και πως η μόνη ιδιοκτησία τους είναι το κορμί τους. Και πως έχει κανείς την υποχρέωση να λέει την αλήθεια μόνο στη γλώσσα του. Στη γλώσσα του εχθρού, το ψέμα είναι υπεραρκετό.

_____________________________________________________________

Aπό:

https://dromos.wordpress.com/2016/01/11/%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AC/

Και τώρα, η Καταλονία καθοδόν πια προς την ανεξαρτησία της! …


2016-01-10 01 CUP

Του Γιώργου Μητραλιά

_____________________________________________________________

Οργή, κατάρες, αναθέματα και επιτακτικές εκκλήσεις για σχηματισμό «ισχυρής κυβέρνησης» στη Μαδρίτη που θα μπορεί να «υπερασπιστεί την ενότητα του Ισπανικού κράτους» και να πατάξει τους αποσχιστές της Καταλονίας, να τι χαρακτηρίζει τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων (δεξιών, κεντροδεξιών και κεντροαριστερών) καθεστωτικών εφημερίδων της Μαδρίτης την επομένη των σαρωτικών εξελίξεων του περασμένου Σαββάτου στην Καταλονία! Και από κοντά, όλο το ισπανικό πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο που ωρύεται ενάντια στην καταλανική «αποστασία» και ορκίζεται να χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα» για να την «εξαλείψει, βοηθούντων βέβαια και των εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ανέχονται τέτοιες εκδηλώσεις απειθαρχίας…

Γιατί όμως όλη αυτή η αναταραχή και κινητοποίηση της εθνικόφρονος καθεστηκυίας τάξεως του Ισπανικού Κράτους; Μα απλούστατα επειδή το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου 9 Ιανουαρίου 2016 συνέβη το απρόοπτο και μη αναμενόμενο: Τερματίστηκε η τρίμηνη καταλανική ακυβερνησία καθώς οι δυο πλειοψηφούσες στη νέα Καταλανική Βουλή κοινοβουλευτικές δυνάμεις ήλθαν σε συμφωνία για το πρόσωπο του νέου Καταλανού προέδρου, γεγονός που  οδηγεί κατευθείαν στη κήρυξη της ανεξαρτησίας της Καταλονίας μέσα στους επόμενους 18 μήνες!

 

Συνέχεια