Πορείες αλληλέγγυες…


Photo by pharm ty
Φωτογραφία: Πορείες αλληλέγγυες…<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ποιος είδε;<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> Την τόλμη του μαζί…<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ποιος είχε;<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> Παράλληλα να τέμνονται…<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> πόσοι προσπάθησαν;</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>Της σύμπνοιας οι εκλεκτοί<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ελάχιστοι…<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> της συνταύτισης οι ταπεινοί<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> δυσεύρετοι…<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> της συμπόρευσης οι ταξιδευτές<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> πόσο σπάνιοι…</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>Κι ευτυχία…<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> αξημέρωτη αυγή<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> στη δύναμη της σύμπλευσης δοσμένη,<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> περιχαρακωμένη…<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> πίσω απ’ του ορίζοντα  τις άκρες<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> τις μοίρες να μοιραίνει<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> των λιγοστών…<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> να συμμερίζονται που μάθαν,<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> να συναισθάνονται…<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> πως η ζωή<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> μέσα σε φυλακές δε χτίζεται,<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> πίσω από τοίχους δεν προσεγγίζεται,<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> στην απομόνωση του εγώ<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> μονάχα χαραμίζεται…<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> πώς η ζωή<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> απ’ τη σκληράδα δεν ορίζεται<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> εκείνων των ανάπηρων ψυχών,<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> που το αντάμα το περιφρονούν<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> και συγκατάβαση δεν έχουν…<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> πως η ζωή<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> από υπερφίαλους καταβυθίζεται,<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> «υπερανθρώπους»…<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> που τάχα όλα μονάχοι τα μπορούν,<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> ανάγκη το συνάνθρωπο δεν έχουν…</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>Κι αλήθεια !!!<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> πώς όλοι τούτοι καταπέφτουν !!!<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> σαν έρθει η ώρα…<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> που η βαρκούλα τους θα γύρει,<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> φύλλο τρεμάμενο στο θεριεμένο κύμα,<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> σαν έρθει η ώρα…<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> που απ’ το θρεμμένο εγωισμό<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> χέρι να σύρει το κουπί δε θα υπάρχει,<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> σαν έρθει η ώρα…<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> που ενός κοπιαστικού βίου<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> η δαψιλή ψαριά<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> θα επαρκεί…<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> για εκείνους…<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> που με ομόνοια κοπιάσαν,<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> για να  ‘ναι οι πορείες αλληλέγγυες<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> «ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ»</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <p>Photo by pharm ty
Πορείες αλληλέγγυες…
ποιος είδε;
Την τόλμη του μαζί…
ποιος είχε;
Παράλληλα να τέμνονται…
πόσοι προσπάθησαν;Της σύμπνοιας οι εκλεκτοί
ελάχιστοι…
της συνταύτισης οι ταπεινοί
δυσεύρετοι…
της συμπόρευσης οι ταξιδευτές
πόσο σπάνιοι…Κι ευτυχία…
αξημέρωτη αυγή
στη δύναμη της σύμπλευσης δοσμένη,
περιχαρακωμένη…
πίσω απ’ του ορίζοντα τις άκρες
τις μοίρες να μοιραίνει
των λιγοστών…
να συμμερίζονται που μάθαν,
να συναισθάνονται…
πως η ζωή
μέσα σε φυλακές δε χτίζεται,
πίσω από τοίχους δεν προσεγγίζεται,
στην απομόνωση του εγώ
μονάχα χαραμίζεται…
πώς η ζωή
απ’ τη σκληράδα δεν ορίζεται
εκείνων των ανάπηρων ψυχών,
που το αντάμα το περιφρονούν
και συγκατάβαση δεν έχουν…
πως η ζωή
από υπερφίαλους καταβυθίζεται,
«υπερανθρώπους»…
που τάχα όλα μονάχοι τα μπορούν,
ανάγκη το συνάνθρωπο δεν έχουν…Κι αλήθεια !!!
πώς όλοι τούτοι καταπέφτουν !!!
σαν έρθει η ώρα…
που η βαρκούλα τους θα γύρει,
φύλλο τρεμάμενο στο θεριεμένο κύμα,
σαν έρθει η ώρα…
που απ’ το θρεμμένο εγωισμό
χέρι να σύρει το κουπί δε θα υπάρχει,
σαν έρθει η ώρα…
που ενός κοπιαστικού βίου
η δαψιλή ψαριά
θα επαρκεί…
για εκείνους…
που με ομόνοια κοπιάσαν,
για να ‘ναι οι πορείες αλληλέγγυες
«ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ»
—————————————-

Το παιχνίδι του Ιανού…


 file31107779331410799690

«Γράφει o Χρίστος Χαραλαμπόπουλος»

Ο Αλμπέρ Καμύ υποστήριζε πως η ζωή μοιάζει με την μπάλα. Ποτέ δεν έρχεται όπως την περιμένεις και γι’ αυτό ευνοεί τους αυτοσχεδιασμούς και επιβραβεύει εκείνους που δείχνουν την μεγαλύτερη ικανότητα προσαρμογής. Η ζωή, θέλει δύναμη για να ξεπεράσεις τις δυσκολίες και πάντα, το παιχνίδι και η τέχνη λειτουργούν σαν σωσίβιο.

Ο δρ. Τζέκυλ και…

Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Απλό και όμως έχει αποκτήσει την δυναμική και τα χαρακτηριστικά της θρησκείας. Ισως γιατί είναι τόσο απλό και κυρίως γιατί αποτελεί έναν άρρηκτο σύνδεσμο με την παιδική μας ηλικία. Αυτός ο σύνδεσμος είναι που μας επιτρέπει μερικές φορές να διανύουμε με την ευκολία ενός Θεού -έστω και «εικονικά»- την αντίστροφη πορεία από την σημερινή μας ωριμότητα, στο παρελθόν τηςπαιδικότητας. Ενα παρελθόν χωρίς έννοιες, γι’ αυτό και λυτρωτικό. Οπως η τέχνη. Και το παιχνίδι είναι παιδί της Τέχνης. Περιέχει το μεγαλείο και την τραγωδία σε τόσο ίσες ποσότητες, που όπως θα έλεγε ο ποιητής, στο τέλος δεν μένει μέσα σου παρά η αλήθεια. Αν, όμως, είναι τέχνη γιατί δεν διδάσκεται στις ακαδημίες όλου του κόσμου όπου διδάσκονται οι «καλές τέχνες»;Γιατί, δεν είναι «τέχνη» που διδάσκεται, ειδικά σε αίθουσες –αν και εκει μπορεί, εφόσον υπάρχει διάθεση. Είναι μία «τέχνη» που ανακαλύπτεις μόνος, σε ανοικτούς χώρους. Σε δρόμους, χωράφια, αλάνες, αυλές. Ισως γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ο φιλόσοφος Κώστας Αξελός υποστήριζε ότι ο άνθρωπος ανακαλύπτει τον κόσμο με το παιχνίδι και την περιπλάνηση. Το ποδόσφαιρο είναι μία arte povera. Χρειάζεται ελάχιστα και φθηνά υλικά αλλά απεριόριστη φαντασία και διάθεση. Διάθεση ποιητική. Που σου επιτρέπει, σαν τον Σούπερμαν, να μεταμορφώνεσαι μέσα σε ένα ηλέφωνικό θάλαμο και να βγαίνεις Πελέ, Μαραντόνα, Κρόιφ, Ζιντάν, Χατζηπαναγής κα να τους πεθαίνεις όλους στην ντρίμπλα ή να γράφεις τους τελειότερους στίχους με μία και μόνο προσποίηση. Μπορείς να γινεις όμορφος και καταραμενος σαν τον Μπεστ η τόσο κομψός, όσο ο Δεληκάρης.

Συνέχεια

Το σκάνδαλο των τραπεζών και οι κραυγές κατά του ΣΥΡΙΖΑ…


Αφού οι τραπεζίτες πτωχεύσαν τις τράπεζες χορηγώντας, κατ΄ επανάληψη, δάνεια σε κολλητούς και διαπλεκόμενους χωρίς εγγυήσεις και επαρκή έλεγχο, όταν έφτασε η ώρα της κρίσης αξίωσαν από τις μνημονιακές κυβερνήσεις να καλυφθούν οι «μαύρες τρύπες» από τους έλληνες πολίτες, χωρίς όμως οι ίδιοι να χάσουν τον απόλυτο έλεγχο των τραπεζών

society_by_EatRubbish

Του Μάκη Ντόβολου

Φαίνεται ότι για να γίνουν πράξη ακόμη και τα αυτονόητα πράγματα στη χώρα μας θα χρειαστεί να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες και να υπερπηδηθούν υψηλά εμπόδια.

Κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως «μεκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το Δημόσιο ανακτά τον έλεγχο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ασκεί πλήρως τα δικαιώματα του στις ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι έχει το πρώτο λόγο για τη διοίκησή τους».

Τι, ακριβώς, είπε ο κ. Τσίπρας; Ότι το δημόσιο θα ανακτήσει τον έλεγχο στο ΤΧΣ καθώς ανακεφαλαιοποίησε τις τράπεζες με χρήματα (39 δις. ευρώ προς το παρόν) που δανείστηκε το ελληνικό κράτος και κατ’ επέκταση ο ελληνικός λαός για το σκοπό αυτό. Επιπλέον ότι από τη στιγμή που το ελληνικό δημόσιο είναι ο μεγαλομέτοχος στις 4 συστημικές τράπεζες (στις 3 εξ αυτών με ποσοστό άνω του 50%) θα ασκήσει τα δικαιώματα που του αναλογούν και θα έχει το πρώτο λόγο στη διοίκηση τους, όπως άλλωστε συμβαίνει σε κάθε φυσιολογική επιχείρηση στον σημερινό καπιταλιστικό κόσμο.

Συνέχεια

Ισραηλινός αξιωματούχος παραδέχεται πως έδωσε εντολή για χτύπημα με στόχο το θάνατο Ισραηλινού αιχμάλωτου στρατιώτη…


 

Ο άμαχος πληθυσμός στη Γάζα «είναι συνέταιρος της τρομοκρατίας» που «πήρε αυτό που επέλεξε», δήλωσε πρόσφατα στον ισραηλινό Τύπο, ο ανώτατος διοικητής της Ταξιαρχίας των Givati ​​, αφού ενορχήστρωσε, μερικά από τα πιο θανατηφόρα επεισόδια εναντίον της Λωρίδας της Γάζας αυτό καλοκαίρι.

Ο συνταγματάρχης Ofer Winter παραδέχθηκε επίσης, ότι διέταζε τον μαζικό βομβαρδισμό μιας περιοχής, όπου γνώριζε ότι βρίσκεται ένας Ισραηλινός στρατιώτης, ώστε να αποτρέψει να συλληφθεί ζωντανός από μαχητές της παλαιστινιακής αντίστασης – μια πολιτική του στρατού γνωστή ως οδηγία Hannibal.

Αυτά είναι δύο μόνο από τα πολλά ενοχοποιητικά σχόλια που έγιναν από τον Winter σε μια μακρά και ειλικρινή συνέντευξη που δημοσιεύθηκε σε μία μόνο έκδοση στην Εβραϊκής γλώσσας ισραηλινή εφημερίδα Yediot Ahronot στις 15 Αυγούστου.

Η συνέντευξη έλαβε χώρα κοντά στο τέλος των βομβαρδισμών, των 51 ημερών από το Ισραήλ, που σκότωσαν περισσότερους από 2.100 ανθρώπους στη Γάζα, η συντριπτική πλειοψηφία τους άμαχοι – συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 500 παιδιά. Η ειδικός για θέματα του Ισραήλ, Dena Shunra μετέφρασε τη συνέντευξη για το The Electronic Intifada.

Συνέχεια

Η Σκωτία παραμένει στο Βασίλειο – Η βρετανική ελίτ φοβήθηκε δικαιολογημένα…


Και μάλλον ο φόβος της δεν έχει εξαλειφθεί ολοκληρωτικά

Sweatshirts_yes_campaign.0
Η Βρετανία βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού αλλά τελικά, «τα κατάφερε». Οι Σκωτσέζοι ψήφισαν εν μέσω μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας αντιπαράθεσης και συζήτησης που κατέκλυσε ολόκληρο το έθνος. Aπό τις μεγάλες πόλεις μέχρι το μικρότερο νησί. Και παρά το γεγονός ότι η μεγαλύτερη περιφέρεια (και μία από τις πιο σημαντικές βιομηχανικές περιοχές ολόκληρου του Βασιλείου), η Γλασκώβη, τάχθηκε υπέρ της ανεξαρτητοποίησης, οι περισσότερες περιοχές και το συνολικό αποτέλεσμα έκλιναν προς την άλλη πλευρά.

«Όχι», ήταν η ετυμηγορία, με ποσοστό 55,3% έναντι 44,7%. Και το Mega, εδώ στην Αθήνα, βιάστηκε να δηλώσει ότι «η Ευρώπη πήρε βαθιά ανάσα». Σούλτς, Κάμερον και Μπαρόζο έσπευσαν να το επιβεβαιώσουν. Αν βασιστούμε πάντως σε έρευνες όπως αυτή που διεξήγαγε η Ipsos Mori, μαθαίνουμε ότι τις τελευταίες ώρες, το “Ναι” εξασφάλιζε προβάδισμα της τάξης του 73% έναντι 27% στις ηλικίες μεταξύ 25 και 34 ετών, ενώ αντιστρόφως ανάλογο ήταν το ποσοστό υπέρ του “Όχι” στις ηλικίες άνω των 55 ετών. Στην ίδια έρευνα οι 6 στους 10 ψηφοφόρους του “Όχι” κινητοποιούνταν από το φόβο για τις συνέπειες της απόσχισης, ενώ 8 στους 10 που τάσσονταν υπέρ του “Ναι”, κινητοποιούνταν από την “ελπίδα”.

Συνέχεια

Προς ένα «αμερικανικό» (μη) σύστημα υγείας με αυξημένες δαπάνες και μειωμένες παροχές;


Φωτογραφία του Κόλιν Στιλ (από το facebook του Τάκη Γέρου)

Οι εξαγγελίες Βορίδη για την υγεία και την περίθαλψη

του Γιώργου Νικολαΐδη

Από τα  «Ενθέματα» της «Αυγής»

Eιρωνεία της συγκυρίας: Η κυβέρνηση δημοσιοποίησε τις αλλαγές στον κανονισμό κάλυψης των προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και των θεραπευτικών καλύψεων, αλλά και την ανάθεση της διαχείρισης των οικονομικών των δημοσίων νοσοκομείων σε μια ανώνυμη εταιρεία, την ίδια στιγμή που τα βρετανικά συνδικάτα του εκεί Εθνικού Συστήματος Υγείας οργανώνουν σειρά κινητοποιήσεων ενάντια στην ενδεχόμενη παράδοση των νοσοκομείων σε αμερικάνικες πολυεθνικές. Και διαμαρτύρονται όχι για τη μια ή την άλλη από τις όντως αλλοπρόσαλλες πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση Κάμερον (όπως και η προηγούμενη των Εργατικών) σε εθνικό επίπεδο, αλλά ενάντια στην Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), που η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ: οι πρόνοιες της τελευταίας δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε πολυεθνική να μηνύσει τα κράτη, εφόσον τα μέτρα που παίρνουν παρεμποδίζουν ενδεχόμενη μελλοντική κερδοφορία των επιχειρηματικών της συμφερόντων!

Συνέχεια

Εκκαθαριστές…


Όταν ένα Κράτος φθάνει στο σημείο να αυτοπροσδιορίζεται ως καθαρός εισπρακτικός μηχανισμός χωρίς καμία παροχή απέναντι στους πολίτες του έχει ξεπεράσει το επίπεδο του αποικιοκρατικού κράτους και έχει περάσει στο επίπεδο του εκδικητικού κράτους. Θεωρεί ότι οι εχθροί του είναι οι ίδιοι πολίτες που το απαρτίζουν αλλά και ό,τι μέχρι σήμερα αποκτήθηκε με αίμα, και σωστά είχε ταυτότητα «Κοινό» (δηλαδή Δημόσιο), πωλείται άνευ αιτίας.
 Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα από την πλευρά των Εκδικητών που εξουσιάζουν ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι μέρος ενός προγράμματος εξυγίανσης, ανάπτυξης και ευρωπαϊκού οράματος. Από την στιγμή που το ίδιο το Κράτος εισπράττει δύο αιώνες έμμεσους και άμεσους φόρους με μόνη υποχρέωση την υπεράσπιση της ζωής των πολιτών, την εστία των πολιτών, την απόδοση δικαιοσύνης στους πολίτες αλλά αντιθέτως τους έχει στερήσει αυτά τα τρία βασικά που ορίζουν το Κράτος, τότε παύει να είναι Κράτος ακόμα και αποικιακό.

Συνέχεια