Πράσινος καπιταλισμός…


SAM_0453

Ήρθε ο πράσινος καπιταλισμός να διώξει τα άγρια…

Ένα ποσό χρημάτων αρκεί για να αγοράσει κανείς ολόκληρα βουνά, να κόψει τα δέντρα τους, να ρίξει τόνους μπετό, να ελέγχει οποιονδήποτε θέλει να τα περπατήσει, να επέμβει βίαια στην πανίδα τους, να τα μετατρέψει σε σκουπιδότοπο. Ο λόγος για το φαραονικού τύπου έργο εγκατάστασης 155 ανεμογεννητριών στο Βέρμιο που έχει “κολλήσει” στο Στε και για το οποίο δεν πρόκειτε να ρωτηθεί κανένας από εμάς.

Τεράστιες εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων θα γεμίσουν σκαφτικά μηχανήματα, φορτηγά, φουρνέλα, για να αξιοποιήσουν λένε, τον άνεμο, μιας και τίποτα δεν μπορεί να μην ανήκει στις εταιρίες και να εποπτεύεται απο αυτές.

Το “έργο”

Το άχρηστο και καταστροφικό έργο της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε. (θυγατρική της “Acciona Ενεργειακή A.E.”) προβλέπει την εγκατάσταση στο όρος Βέρμιο 7 αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 465MW, δηλαδή 155 ανεμογεννητριών των 3 MW ή κάθε μια.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η εγκατάσταση:

1. Αιολικού σταθμού ισχύος 36MW (12 ανεμογεννήτριες) στη θέση Βέρμιο Ι των ∆ήμων Βέροιας και Νάουσας του Νομού Ημαθίας.

2. Αιολικού σταθμού ισχύος 36MW (12 ανεμογεννήτριες) στη θέση Βέρμιο ΙΙ (Κρυονέρι) των ∆ήμων Βέροιας και Νάουσας του Νομού Ημαθίας.

3. Αιολικού σταθμού ισχύος 39MW (13 ανεμογεννήτριες) στη θέση Βέρμιο ΙΙΙ (Γούρνες Τσουμαγιάς –Καλύβια Κατσαρού – Καλύβια Αρκούδα) του ∆ήμου Βέροιας του Νομού Ημαθίας.

4. Αιολικού σταθμού ισχύος 33MW (11 ανεμογεννήτριες) στη θέση Βέρμιο ΙV (Στουρνάρι) του ∆ήμου Βέροιας του Νομού Ημαθίας.

5. Αιολικού σταθμού ισχύος 36MW (12 ανεμογεννήτριες) στη θέση Βέρμιο V (Πύργος – Μαγούλα) των ∆ήμων Βέροιας και Νάουσας του Νομού Ημαθίας.

6. Αιολικού σταθμού ισχύος 30MW (10 ανεμογεννήτριες) στη θέση Βέρμιο VI (Ξεροβούνι) του ∆ήμου Βέροιας του Νομού Ημαθίας».

7. Αιολικού σταθμού ισχύος 255MW (85 ανεμογεννήτριες) στη θέση Βέρμιο (Γκιώνα – Μπουρίκα –Παναγίτσα – Σπανός) του ∆ήμου Εορδαίας, Βέροιας του Νομών Κοζάνης και Ημαθίας,

Για να στηθεί και να λειτουργήσει, η μελέτη προβλέπει

1. Τη συντήρηση – βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας, μήκους 33.653 μ. περίπου, για τις ανάγκες πρόσβασης στη θέση των αιολικών πάρκων,

2. Τη συντήρηση – βελτίωση υφιστάμενης εσωτερικής οδοποιίας, μήκους 44.225 μ. περίπου, και διάνοιξης νέας εσωτερικής οδοποιίας εντός των πολυγώνων των αιολικών πάρκων μήκους 94.258 μ. περίπου. Ο δρόμος θα είναι χωμάτινος και θα επιστρωθεί με κατάλληλο θραυστό υλικό, ενώ θα ακολουθήσει τις προδιαγραφές των δασικών δρόμων Γ’ κατηγορίας.

Για τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία:

1. 14 οικίσκων ελέγχου 120 μ2 περίπου έκαστος,

2. Υπόγειας γραμμής μέσης τάσης 30kV για τη ηλεκτρική διασύνδεση των αιολικών πάρκων (οικίσκων ελέγχου) με τους νέους υποσταθμούς ανύψωσης μέσης τάσης σε υψηλή (Υ/Σ)30/150KV,

3)2 υποσταθμών ανύψωσης μέσης τάσης σε υψηλή  30/150kV στις θέσεις ‘Σούλι’ και ‘Καλύβια Κατσαρού’ των αιολικών πάρκων Βέρμιο (Γκιώνα – Μπουρίκα – Παναγίτσα – Σπανός) και Βέρμιο ΙΙ αντίστοιχα και ενός ΚΥΤ υπερυψηλής τάσης  30/150/400kV εντός των ορίων του αιολικού

πάρκου Βέρμιο στη θέση (Γκιώνα – Μπουρίκα – Παναγίτσα – Σπανός)

4)Εναέριας γραμμής μεταφοράς  υψηλής τάσης 150kV μήκους 18.1 χλμ. περίπου για την ηλεκτρική διασύνδεση των δυο νέων υποσταθμών ανύψωσης τάσης  30/150kV με το νέο ΚΥΤ υπερυψηλής τάσης  30/150/400kV στη θέση (Γκιώνα – Μπουρίκα – Παναγίτσα – Σπανός)

5) Εναέριας γραμμής μεταφοράς  υπερυψηλής τάσης  400kV μήκους 8.3 χλμ. περίπου για την ηλεκτρική διασύνδεση του νέου ΚΥΤ με την υφιστάμενη γραμμή υπερυψηλής τάσης (Υ.Τ.) 400KV ‘ΚΥΤ Αμυνταίου – ΚΥΤ Τρικάλων’ του Εθνικού Συστήματος

 

Αέρας κοπανιστός

Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να εξυπηρετήσουν στις μικρές οικιακές μονάδες αλλά σε τέτοια μεγάλη κλίμακα είναι παντελώς άχρηστες καθώς η απόδοσή τους είναι ελάχιστη (Μια μηχανή ισχύος π.χ. 1MW δεν αξιοποιεί παρά το 30%-35% το πολύ).

Ο άνεμος έχει πολύ χαμηλό ενεργειακό δυναμικό και η ενέργεια που παράγεται είναι ασταθής αφού εξαρτάται από το κατά πόσο και αν φυσάει και με πόση ένταση.

Στην περιοχή του Βερμίου δεν υπάρχουν καν άνεμοι κάποιας έντασης για να “ αξιοποιηθούν” κάτι που δεν απασχολεί φυσικά τους εργολάβους και τις εταιρίες. Το έργο θα γίνει για να γίνει. Και θα μείνει, όπως τόσα άλλα… Βλέπετε, οι ανεμογεννήτριες έχουν χρόνο ζωής 20 έτη, μετά τίθονται σε αχρηστία. Όπου έχουν εγκατασταθεί δεν έφυγαν ποτέ από εκει. Ένα γιγαντιαίο αιολικό νεκροταφίο ίσως αξιοποιηθεί κατάλληλα από τον ιδιώτη και το κράτος ως αξιοθέατο. Στα πλαίσια του “οικο-τουρισμού”, να κόβεις εισιτήριο για να θαυμάσεις την καταστροφή της φύσης και την ανθρώπινη θηριωδία.

Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από την (επιβαλόμενη) ζήτηση.

Η ηλεκτρική ενέργεια δεν μπορεί να αποθηκευτεί με κάποιον τρόπο έτσι η χρήση τέτοιων πάρκων είναι ακόμη πιο προβληματική. Τα αιολικά πάρκα από μόνα τους δεν μπορούν να κάνουν πολλά πέρα απ’ το να κουμπώσουν στο υπάρχον σύστημα και να συμπληρώσουν τους συμβατικούς σταθμούς παραγωγής. Κανένα εργοστάσιο παραγωγής λιγνίτη και καρκίνου δεν πρόκειται να κλείσει ή να μειώσει την παραγωγή του, θα λέγαμε ότι ισχύει το αντίθετο. Αυτή είναι όλη κι όλη η πράσινη ανάπτυξη.

 

Η λεηλασία των ζωών μας

Τα αιολικά πάρκα λοιπόν, ενώ είναι άχρηστα λαμβάνουν συνεχώς τεράστιες επιδοτήσεις. Εμείς, σαν όμηροι της κάθε εταιρίας και των συμφερόντων της θα πληρώσουμε μέσω του ειδικού τέλους για τις ΑΠΕ ή ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Αερίων Ρύπων) όπως ονομάζεται το κόλπο πλέον, τον κοπανιστό αέρα που πουλάει ο πράσινος καπιταλισμός – η βαρβαρότητα διάλεξε χρώμα για να ξεγελάσει.

Η πλούσια πανίδα του Βερμίου στο οποίο ζουν θηλαστικά και πτηνά όπως η αρκούδα, η αλεπού, ο λαγός, ο ασβός, ο σκίουρος, ο λύκος, το ζαρκάδι, το γεράκι, η κουκουβάγια, η πέρδικα κ.α. ας βρει αλλού καταφύγιο. Αυτό δεν απασχολεί τα αφεντικά, κράτος και ιδιώτες, όπως και το που θα πεταχτούν και θα καταλήξουν οι εκατοντάδες τόνοι μπάζων και σκουπιδιών για τα οποία δεν υπάρχει καμία μελέτη. Η μόνη μελέτη τους αφορά τα ποσοστά στο κέρδος τους, χρήμα και κυριαρχία.

 

Να μη γίνουμε δούλοι

Οι ίδιοι λοιπόν που ρυπαίνουν και καταστρέφουν το περιβάλλον και τις ζωές μας, ντύνονται τον πράσινο μανδύα της “άλλης” ανάπτυξης κάνοντας τα ίδια κι ετσι συνεχίζεται η λεηλασία μας και η ομηρία μας σε ένα σύστημα κάποιων αφεντάδων και ολόκληρων λαών υποδουλωμένων. Αυτοί θέλουν τον έλεγχο παντού, από την ενέργεια μέχρι την προσωπικότητά μας. Εμείς θα αγωνιστούμε για την αξιοπρέπειά μας, την ελευθερία μας, τη ζωή.

Δεν θα παραδώσουμε τη φύση στην βαρβαρότητά τους

Δεν θα παραδώσουμε τις ζωές μας στα συμφέροντά τους

Κανένα αιολικό πάρκο στο Βέρμιο και πουθενά

Πρωτοβουλία αναρχικών ενάντια στις ανεμογεννήτριες

( και σε μορφή pdf: ανεμογεννήτριες )

Πηγή. http://vermiosos.wordpress.com/2014/04/04

 

 

 

 

 

6 comments on “Πράσινος καπιταλισμός…

 1. Ο/Η brain teaser λέει:

  Εξαιρετικό άρθρο. Αλλα ποιοί το υπογράφουν; 5,10,20 αναρχικοί; Καλά, πολύ καλά κάνουν, αλλα και εκεί εμείς όλοι Απόντες; Στην αλλοίωση της φύσης και συνεπώς της ζωής μας; Κόμματα και κόσμος καμμιά πρωτοβουλία, απλοί θεατές της καταστροφής μας. Το αφήνουμε πάνω στο SKY για το τέλος του δελτίου ειδήσεων..

  • Ο/Η Mαν.Αρκάς λέει:

   brain teaser!!! Kαλησπέρα
   δεν είμαστε απόντες, παρόντες είμαστε,
   περνώντας από κει απολαμβάνουμε την φύση,
   πετώντας την αναμμένη γόπα
   όξω από Cayeννε για να μην λερώσουμε
   το τασάκι
   😦

   • Ο/Η brain teaser λέει:

    Για να μήν πούμε και το ακόμη χειρότερο Μάνο μου. Στην εθνική οδό δεχτήκαμε στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, ΟΛΑ τα αποτσίγαρα απο το τασάκι. Ευτυχως οι άνθρωποι το κράτησαν το ίδιο το τασάκι γιατι ποιός να τρέχει σε αντιπροσωπείες να βρεί ένα ίδιο και αν.. αλλιώς, μαζί με τις στάχτες θα είχαμε και τη συνοδεία του κρότου του. Ανάσταση κανονική δλδ.
    Καλησπέρα φίλε.

    • Ο/Η Kimwn λέει:

     ΧΕΧΕΕΧΕΧΕΧΕ
     Απίστευτη καφρίλα…
     Εγώ θα τον τράκαρα, θα του έκλεινα τον δρόμο κλπ κλπ για να μην σου πω ότι θα τον προσπέρναγα αν μπορούσα και τα πέταγα κέρματα από το παράθυρο να του σπάσω το παρμπρίζ…

     • Ο/Η brain teaser λέει:

      Πραγματικά απίστευτη φίλε μου. Αυτοί οι άνθρωποι μεγαλώνουν και εκπαιδεύουν τα αντίγραφά τους να μή χαθεί το γονίδιο του κάφρου. Εχω δεί πολλά ευτράπελα στην εθνική οδό, μέχρι και βάρκα που έπεσε στο δρόμο μου έτυχε. Απο τρελό αέρα έφυγε απο τη σχάρα μπροστινού αυτοκινήτου χαχαχα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s