Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΙΒΥΛΛΑΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Σίβυλλα η Ερυθραία

Οι χρησμοί των Σιβυλλών, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, εφυλάσσοντο από δέκα ένοπλους άνδρες στον ναό του Διός στο Καπιτώλιο της Ρώμης. Μεταξύ αυτών των χρησμών, όπως μας πληροφορεί ο Μάρκος Αντίμαχος, μόνον οι χρησμοί της Σίβυλλας της Ερυθραίας ήταν υπογεγραμμένοι με το όνομά της. Όλοι οι άλλοι χρησμοί ήταν ανυπόγραφοι και ημιτελείς.

Μεταξύ των υπογεγραμμένων χρησμών της Ερυθραίας υπήρχε και ένας χρησμός που προανήγγειλε την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Ο πρώτος άνθρωπος που διέσωσε και διακήρυξε δημόσια αυτόν τον χρησμό, μετά Χριστόν, ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος!

Το Πάσχα του 325 μ.Χ., ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος απηύθυνε έναν λόγο προς τους «Αγίους Συλλόγους» του Χριστιανισμού. Ο τίτλος αυτού του λόγου, όπως καταγράφηκε από τον Ευσέβιο που ήταν παρών στην σύνοδο, ήταν «Βασιλέως Κωνσταντίνου λόγος ον έγραψε τω των αγίων συλλόγω» (Οration to the Saints).

Ο Robin Lane Fox, καθηγητής Κλασσικής και Αρχαίας Ιστορίας στο New College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, στο έργο του Pagans and Christians (σελ. 643), προτείνει ότι ο Κωνσταντίνος απηύθυνε τον λόγο του προς τους Αγίους Συλλόγους το Πάσχα του 325 μ.Χ., ημέρα Μεγάλη Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον επίσης καθηγητή Ιστορίας, H.W. Parke, αλλά και πολλούς άλλους σύγχρονους κριτικούς, ο συγκεκριμένος λόγος του Κωνσταντίνου, όπως ακριβώς καταγράφηκε από τον Ευσέβιο, είναι αυθεντικός.

Γράφει ο καθηγητής H.W. Parke: «This document has often been suspected as a later forgery, but recent opinion seems to agree on its authenticity», δηλαδή, «Αυτό το έγγραφο έχει συχνά υποπτευθεί ότι είναι μία μεταγενέστερη πλαστογραφία, όμως η νεότερη κριτική φαίνεται ότι συμφωνεί για την αυθεντικότητά του» (H.W. Parke, Sibyls and the Sibylline Prophecy in classical Antiquity, σελ. 164).

Το αρχαιότερο χειρόγραφο που περιέχει τον λόγο του Κωνσταντίνου χρονολογείται στον 10ο μ.Χ. αιώνα και φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού (κώδιξ Vat gr. 149).

Στον λόγο αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος εκφράζει την βαθιά του πίστη στο πρόσωπο του Χριστού και επικαλείται διάφορες μαρτυρίες για να διακηρύξει την Θεότητά Του. Μεταξύ αυτών των μαρτυριών περιλαμβάνει και την προφητεία της Σίβυλλας της Ερυθραίας περί της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Γράφει ο Κωνσταντίνος στον λόγο του:

Η ΤΟΙΝΥΝ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΣΙΒΥΛΛΑ, ΦΑΣΚΟΥΣΑ ΕΑΥΤΗΝ ΕΚΤΗ ΓΕΝΕΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ, ΙΕΡΕΙΑ ΗΝ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΔΙΑΔΗΜΑ ΕΠΙ ΙΣΗΣ ΤΩ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΩ ΥΠΟ ΑΥΤΗΣ ΘΕΩ ΦΟΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΠΟΔΑ ΠΕΡΙ ΟΝ Ο ΟΦΙΣ ΕΙΛΕΙΤΟ ΠΕΡΙΕΠΟΥΣΑ, ΑΠΟΦΟΙΒΑΖΟΥΣΑ ΤΕ ΤΟΙΣ ΧΡΩΜΕΝΟΙΣ ΑΥΤΗ… ΑΥΤΗ ΤΟΙΝΥΝ ΕΙΣΩ ΤΩΝ ΑΔΥΤΩΝ ΠΟΤΕ ΤΗΣ ΑΚΑΙΡΟΥ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΠΡΟΑΧΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΝΟΙΑΣ ΟΝΤΩΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΜΕΣΤΗ, ΔΙΑ ΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΕΘΕΣΠΙΣΕΝ, ΣΑΦΩΣ ΤΑΙΣ ΠΡΟΤΑΞΕΣΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΗΤΙΣ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ ΛΕΓΕΤΑΙ, ΔΗΛΟΥΣΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΤΕΛΕΥΣΕΩΣ:

ΙΔΡΩΣΕΙ ΓΑΡ ΧΘΩΝ ΚΡΙΣΕΩΣ ΣΗΜΕΙΟΝ ΟΤ’ ΕΣΤΑΙ.
ΗΞΕΙ Δ’ ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΙΩΣΙΝ Ο ΜΕΛΛΩΝ,
ΣΑΡΚΑΠΑΡΩΝ ΠΑΣΑΝ ΚΡΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΝ ΑΠΑΝΤΑ.
ΟΨΟΝΤΑΙ ΔΕ ΘΕΟΝ ΜΕΡΟΠΕΣ ΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΙ,
ΥΨΙΣΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΠΙ ΤΕΡΜΑ ΧΡΟΝΟΙΟ
ΣΑΡΚΟΦΟΡΩΝ ΨΥΧΑΣ Δ’ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙ ΒΗΜΑΤΙ ΚΡΙΝΕΙ.

ΧΕΡΣΟΣ ΟΤΑΝ ΠΟΤΕ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΚΑΝΘΑ ΓΕΝΗΤΑΙ.
ΡΙΨΩΣΙΝ Τ’ ΕΙΔΩΛΑ ΒΡΟΤΟΙ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ.
ΕΚΚΑΥΣΗ ΔΕ ΤΟ ΠΥΡ ΟΥΡΑΝΟΝ ΗΔΕ ΘΑΛΑΣΣΑΝ.
ΙΧΝΕΥΟΥΝ ΡΗΞΗ ΤΕ ΠΥΛΑΣ ΕΙΡΚΤΗΣ ΑΙΔΑΟ.
ΣΑΡΞ ΤΟΤΕ ΠΑΣΑ ΝΕΚΡΩΝ ΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ ΦΑΟΣ ΗΞΕΙ.
ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΟΜΟΥΣ ΤΕ ΤΟ ΠΥΡ ΑΙΩΣΙΝ ΕΛΕΓΞΕΙ.
ΟΠΠΟΣΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΑΣ ΕΛΑΘΕΝ, ΤΟΤΕ ΠΑΝΤΑ ΛΑΛΗΣΕΙ.
ΣΤΗΘΕΑ ΓΑΡ ΖΟΦΟΕΝΤΑ ΘΕΟΣ ΦΩΣΤΗΡΣΙΝ ΑΝΟΙΞΕΙ.

ΘΡΗΝΟΣ Τ’ ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ ΕΣΤΑΙ ΚΑΙ ΒΡΥΓΜΟΣ ΟΔΟΝΤΩΝ.
ΕΚΛΕΙΨΕΙ ΣΕΛΑΣ ΗΕΛΙΟΥ ΑΣΤΡΩΝ ΤΕ ΧΟΡΕΙΑΙ,
ΟΥΡΑΝΟΝ ΕΙΛΙΞΕΙ, ΜΗΝΗΣ ΔΕ ΤΕ ΦΕΓΓΟΣ ΟΛΕΙΤΑΙ.
ΥΨΩΣΕΙ ΔΕ ΦΑΡΑΓΓΑΣ, ΟΛΕΙ Δ’ ΥΨΩΜΑΤΑ ΒΟΥΝΩΝ.

ΥΨΟΣ Δ’ ΟΥΚ ΕΤΙ ΛΥΓΡΟΝ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙ ΦΑΝΕΙΤΑΙ,
ΙΣΑ Τ’ ΟΡΗ ΠΕΔΙΟΙΣ ΕΣΤΑΙ, ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΟΥΚ ΕΙΣ ΠΛΟΥΝ ΕΙΞΕΙ. ΓΗ ΓΑΡ ΦΡΥΧΘΕΙΣΑ ΚΕΡΑΥΝΩ.
ΣΥΝ ΠΗΓΑΙΣ ΠΟΤΑΜΟΙ ΤΕ ΚΑΧΛΑΖΟΝΤΕΣ ΛΕΙΨΟΥΣΙΝ.

ΣΑΛΠΙΓΞ Δ’ ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ ΦΩΝΗΝ ΠΟΛΥΘΡΗΝΟΝ ΑΦΗΣΕΙ,
ΩΡΥΟΥΣΑ ΜΥΣΟΣ ΜΕΛΕΟΝ ΚΑΙ ΠΗΜΑΤΑ ΚΟΣΜΟΥ.
ΤΑΡΤΑΡΟΕΝ ΔΕ ΧΑΟΣ ΔΕΙΞΕΙ ΤΟΤΕ ΓΑΙΑ ΧΑΝΟΥΣΑ.
ΗΞΟΥΣΙΝ Δ’ ΕΠΙ ΒΗΜΑ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΗΕΣ ΑΠΑΝΤΕΣ.
ΡΕΥΣΕΙ Δ’ ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΥΡΟΣ ΗΔΕ ΘΕΕΙΟΥ.

ΣΗΜΑ ΔΕ ΤΟΙ ΤΟΤΕ ΠΑΣΙ ΒΡΟΤΟΙΣ ΑΡΙΔΕΙΚΕΤΟΝ ΟΙΟΝ
ΤΟ ΞΥΛΟ ΕΝ ΠΙΣΤΟΙΣ, ΤΟ ΚΕΡΑΣ ΤΟ ΠΟΘΟΥΜΕΝΟΝ ΕΣΤΑΙ.
ΑΝΔΡΩΝ ΕΥΣΕΒΕΩΝ ΖΩΗ, ΠΡΟΣΚΟΜΜΑ ΤΕ ΚΟΣΜΟΥ,
ΥΔΑΣΙ ΦΩΤΙΖΟΝ ΚΛΗΤΟΥΣ ΕΝ ΔΩΔΕΚΑ ΠΗΓΑΙΣ.
ΡΑΒΔΟΣ ΠΟΙΜΑΙΝΟΥΣΑ ΣΙΔΗΡΕΙΗ ΓΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙ.
ΟΥΤΟΣ Ο ΝΥΝ ΠΡΟΓΡΑΦΕΙΣ ΕΝ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΟΙΣ ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ
ΣΩΤΗΡ ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ Ο ΠΑΘΩΝ ΕΝΕΧ’ ΗΜΩΝ.

Η Σίβυλλα λοιπόν η Ερυθραία, η οποία παραδέχεται ότι γεννήθηκε την έκτη γενεά μετά τον κατακλυσμό, ήταν ιέρεια του Απόλλωνος και φορώντας στέμμα παρόμοιας αξίας με τον θεό ο οποίος λατρεύεται από αυτήν, και τον τρίποδα φροντίζοντας γύρω από τον οποίο ήταν περιτυλιγμένος όφις και με την βοήθεια του θεού Απόλλωνος προεφήτευε εις αυτούς που την είχαν ανάγκη… Αυτή λοιπόν κάποτε αφού προχώρησε εις τα άδυτα της γενομένης σε ακατάλληλο καιρό θεοευσέβειας και αφού επληρώθη πράγματι από θεία έμπνευση, διά των επών της προεφήτευε τα μέλλοντα σχετικά με τον Θεό με σαφήνεια, σύμφωνα προς τις τοποθετήσεις των πρώτων γραμμάτων τα οποία αποτελούν την ακροστιχίδα, αποκαλύπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ιστορία της καθόδου του Ιησού επί της γης:

«Θα ιδρώσει η γη, όταν έλθει η ώρα της Κρίσεως.
Θα έλθει από τον ουρανό, ο μέλλων βασιλεύς εις τους αιώνες
δια να κρίνει καθένα που φέρει σάρκα και όλον ανεξαιρέτως τον κόσμο.
Θα ιδούν τον Θεό άνθρωποι, πιστοί και άπιστοι,
Ύψιστο, μετά των αγίων, εις το τέλος του χρόνου
με σάρκα, κρίνοντας επί βήματος τις ψυχές των ανθρώπων.

Όταν κάποτε ο κόσμος όλος γίνει άγονος και γεμάτος αγκάθια.
Θα απορρίψουν οι άνθρωποι τα είδωλα και όλον γενικά τον πλούτο.
Θα κατακαύσει το πυρ την γη, τον ουρανό ακόμη και την θάλασσα.
Ανιχνεύοντας θα πυρπολήσει τις πύλες της φυλακής του Άδη.
Τα σώματα τότε όλων των ανθρώπων θα έλθουν εις το φως της ελευθερίας των αγίων·
τους παράνομους τότε το πυρ θα ελέγχει εις τους αιώνες.
Όσα κάποιος έπραξε κρυφά, τότε όλα θα τα μαρτυρήσει.
Διότι τα σκοτεινά στήθη, ο Θεός με διαφωτισμούς θα ανοίξει.

Θρήνος θα φθάσει από όλους και τριγμός οδόντων.
Θα εκλείψει το φως της ημέρας, η λάμψη του ηλίου και των αστέρων.
Τον ουρανό θα περιστρέψει με ταχύτητα και θα χαθεί το φεγγοβόλημα της σελήνης.
Θα υψώσει τα φαράγγια και θα καταστρέψει τα υψώματα των βουνών.

Το ύψος δεν θα φαίνεται πλέον λυπηρό εις τους ανθρώπους.
Τα βουνά με τις πεδιάδες θα ισοπεδωθούν και σε όλη την θάλασσα δεν θα υπάρχει δυνατότητα πλεύσης, διότι η γη θα κατακεραυνωθεί.
Ποταμοί που κοχλάζουν, μαζί με τις πηγές θα εκλείψουν.

Σάλπιγγα δε από τον ουρανό, φωνή με μεγάλο θρήνο θα αφήσει,
κραυγάζοντας το μίασμα των ελεεινών και τις συμφορές του κόσμου.
Τότε η ανοιγόμενη γη θα φανερώσει το χάος του Ταρτάρου,
και οι πάντες θα έλθουν ενώπιον του βήματος του Βασιλέα Θεού.
Θα ρεύσει από τον ουρανό πύρινος ποταμός και μάλιστα από θείο.

Σημάδι τότε θα υπάρχει για όλους τους ανθρώπους, τέτοιο που θα είναι εντόνως φανερό.
Το ξύλο για τους πιστούς, η σάλπιγγα η ποθητή θα είναι.
Η ζωή των ευσεβών ανδρών, εμπόδιο θα είναι για τον κόσμο,
φωτίζοντας τους ονομαστούς διά των υδάτων σε δώδεκα πηγές.
Θα εξουσιάσει η ποιμαντική σιδηρά ράβδος.
Αυτός ο οποίος τώρα προαναφέρθηκε σε ακροστιχίδα,
είναι ο δικός μας Θεός,
Σωτήρ αθάνατος βασιλεύς, αυτός ο οποίος υπέφερε προς χάριν μας.

(Ευσέβιος, Βασιλέως Κωνσταντίνου λόγος ον έγραψε τω των αγίων συλλόγω, λόγος 5ος, κεφ. 18)

H προφητεία της Σίβυλλας της Ερυθραίας, περί της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού. Στην αριστερή ακροστιχίδα σχηματίζονται οι λέξεις ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΣ. Οι εικόνες προέρχονται από την συλλογή «Σιβυλλιακοί Χρησμοί» που εκδόθηκε το 1599 στο Παρίσι από τον Joanni Opsopoei.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος, αφού καταγράφει ότι η Σίβυλλα η Ερυθραία γεννήθηκε την έκτη γενεά μετά τον κατακλυσμό του Νώε, αποδέχεται ότι η μάντις προφήτευε σε όσους την είχαν ανάγκη «με την βοήθεια του θεού Απόλλωνος».

Δεν ήταν λοιπόν η Σίβυλλα αυτή η οποία προφήτευε, αλλά ο ίδιος ο Απόλλων!

Επιπροσθέτως, ο Κωνσταντίνος θεωρεί ότι αφού η μάντις «επληρώθη από θεία έμπνευση», προφήτευσε την Έλευση του Ιησού Χριστού επί της γης. Αυτά είναι τα πρώτα εισαγωγικά σχόλια του Κωνσταντίνου, ο οποίος στη συνέχεια παραθέτει ολόκληρη την προφητεία της Ερυθραίας περί της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. «Οι τοποθετήσεις των πρώτων γραμμάτων», όπως γράφει και ο ίδιος, σχηματίζουν την ακροστιχίδα «ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΣ». Η παρουσία του Ε στη λέξη Χρειστός, συμβολίζει τον Ερχόμενον Υιόν του Θεού.

Η προφητεία της Ερυθραίας περί της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και της Τελικής Κρίσης των ανθρώπων, αποτελεί μία ξεκάθαρη ομολογία της προφήτισσας, και κατ’ επέκτασιν του Απόλλωνος, προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονα φανερό από τους τελευταίους τρεις στίχους του χρησμού σύμφωνα με τους οποίους, ο Απόλλων και η ιέρειά του Σίβυλλα ομολογούν για άλλη μία φορά ποιος είναι ο Θεός τους:

«Αυτός ο οποίος τώρα προαναφέρθηκε σε ακροστιχίδα, είναι ο δικός μας Θεός, Σωτήρ αθάνατος βασιλεύς, αυτός ο οποίος υπέφερε προς χάριν μας».

Αν και η βαρυσήμαντη αυτή προφητεία διακηρύχθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο πριν από την έναρξη της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, το Πάσχα του 325 μ.Χ., τους επόμενους αιώνες παραμερίστηκε και αποσιωπήθηκε. Διότι υπήρχε ο κίνδυνος να προκληθεί αναταραχή στις τάξεις της Εκκλησίας, αλλά και να ανατραπεί η πεποίθηση ότι η αρχαία ελληνική θρησκεία ήταν μία θρησκεία δαιμονολατρείας. Ο χρησμός της Ερυθραίας, όπως και άλλοι χρησμοί από τα ελληνικά μαντεία, ανέτρεπαν την πεποίθηση αυτή και απεδείκνυαν ότι οι Σίβυλλες και οι Ολύμπιοι δεν ήταν δαίμονες, ούτε γεννήματα της φαντασίας των ανθρώπων, αλλά θείοι εργάτες και προάγγελοι του Χριστού.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος, αμέσως μετά την απαγγελία της προφητείας κατά την διάρκεια του λόγου του, θίγει ένα ακόμη φλέγον ζήτημα το οποίο είναι η αυθεντικότητα και η εγκυρότητα αυτής της προφητείας. Λέγει ο Κωνσταντίνος:

«Και αυτά στην παρθένο από τον Θεό τής παρουσιάσθηκαν να τα προφητεύσει. Εγώ την θεωρώ τουλάχιστον μακαρία, αυτήν την οποία επέλεξε ο Σωτήρ ως προφήτισσα εξαιτίας της πρόνοιάς του δι’ εμάς. Αλλά οι περισσότεροι από τους ανθρώπους δεν πιστεύουν και, αν και παραδέχονται ότι γεννήθηκε η Ερυθραία η Σίβυλλα η μάντις, υποπτεύονται ότι κάποιος από τους οπαδούς της δικής μας θρησκείας έμπειρος της ποιητικής μούσας έχει συνθέσει αυτά τα έπη και αυτά νοθεύτηκαν και λέγεται ότι είναι δημιουργήματα της Σίβυλλας, που περιέχουν ωφέλιμες απόψεις για την ζωή και περικόπτουν την υπερβολή των ηδονών, οδηγώντας στην συνετή και ευπρεπή ζωή. Με ολοφάνερη αλήθεια (η Σίβυλλα) με την επιμέλεια των δικών μας ανδρών εξιστόρησε τα χρόνια με ακριβέστερο τρόπο, ώστε ουδείς να υπονοεί ότι έχει γίνει το ποίημα μετά την κάθοδο του Χριστού και την κρίση του και να διαδίδεται ως ψεύδος ότι η Σίβυλλα διά των επών της προφητεύει από την αρχαιότητα».1(Ευσέβιος, Βασιλέως Κωνσταντίνου λόγος ον έγραψε τω των αγίων συλλόγω, λόγος 5ος, κεφ. 18)

Σύμφωνα με τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός επέλεξε την Σίβυλλα την Ερυθραία για προφήτισσά Του! Και όλα όσα προφήτευσε της παρουσιάστηκαν από τον ίδιο τον Θεό.

Όσον αφορά αυτούς που υποπτεύονται και αμφισβητούν την εγκυρότητα της προφητείας, την πατρότητά της, αλλά και την εποχή κατά την οποία εγράφη, ο Κωνσταντίνος με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αποκλείει το ενδεχόμενο πλαστογράφησής της.

Πώς όμως είναι τόσο σίγουρος για αυτά που γράφει και από πού αντλεί αυτή του την βεβαιότητα;

Την απάντηση μάς την δίνει ο ίδιος:

«ΩΜΟΛΟΓΗΤΑΙ ΓΑΡ ΚΙΚΕΡΩΝΑ ΕΝΤΕΤΥΧΗΚΟΤΑ ΤΩ ΠΟΙΗΜΑΤΙ ΜΕΤΕΝΕΓΚΕΙΝ ΤΕ ΑΥΤΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟΙΣ ΕΑΥΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΣΙΝ».
Δηλαδή:
«Διότι ομολογείται ότι ο Κικέρων, αφού βρήκε το ποίημα, το μετέφρασε στην λατινική διάλεκτο και το ενέταξε στα δικά του συγγράμματα». (Ευσέβιος, Βασιλέως Κωνσταντίνου λόγος ον έγραψε τω των αγίων συλλόγω, λόγος 5ος, κεφ. 18)

Σύμφωνα με τον Μέγα Κωνσταντίνο, έναν αιώνα πριν από την Έλευση του Χριστού, ο ιστορικός Κικέρων είχε ήδη μεταφράσει την προφητεία της Ερυθραίας στην λατινική γλώσσα και την είχε εντάξει στα συγγράμματά του!

Την ίδια πληροφορία καταγράφει και ο Επίσκοπος Ευσέβιος, ο οποίος υπήρξε διευθυντής του μεγαλύτερου εργαστηρίου αντιγραφής χειρογράφων της εποχής του και εμβριθής μελετητής της ελληνικής γραμματείας, οπότε γνωρίζει πολύ καλά τις πηγές που αναφέρει. Ο Ευσέβιος, αφού διέσωσε τον Λόγο του Κωνσταντίνου, τον εχώρισε σε ενότητες και έθεσε επικεφαλίδες. Η ενότητα που περιέχει την προφητεία της Ερυθραίας έχει την κάτωθι επικεφαλίδα:

ιθ΄. ΟΤΙ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΑΝΤΕΙΑ ΠΑΡ’ ΟΥΔΕΝΟΣ ΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΠΛΑΣΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΣΙΒΥΛΛΗΣ ΕΣΤΙΝ, ΗΣ ΤΑΣ ΒΙΒΛΟΥΣ ΚΙΚΕΡΩΝ Ο ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΡΩΜΑΪΣΤΙ ΜΕΤΕΦΡΑΣΕ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΒΕΡΓΙΛΙΟΣ ΜΕΜΝΗΤΑΙ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΚΟΥ ΤΟΚΟΥ, ΔΙ’ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ ΦΟΒΩ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΝΤΩΝ ΥΜΝΗΣΑΣ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ. (Ευσέβιος, Βασιλέως Κωνσταντίνου λόγος ον έγραψε τω των αγίων συλλόγω, λόγος 5ος, εισαγωγή)

Ο Ευσέβιος, όπως και ο Κωνσταντίνος, εξιστορεί και επεξηγεί ότι η προφητεία της Ερυθραίας δεν αποτελεί πλαστογράφηση κάποιου ανθρώπου μέσα από την Εκκλησία, διότι τα βιβλία της μεταφράστηκαν από τον Κικέρωνα στην λατινική γλώσσα πριν από την Έλευση του Χριστού. Στην ίδια Σίβυλλα αναφέρεται προ Χριστού και ο Βιργίλιος.

Αυτά τα λατινικά συγγράμματα είναι πιθανόν να ανέγνωσαν ο Ευσέβιος και ο Μέγας Κωνσταντίνος, και γι’ αυτό ήταν τόσο σίγουροι για την εγκυρότητά τους.

Τα λατινικά αυτά συγγράμματα σήμερα δεν διασώζονται. Διασώζεται όμως το κάτωθι απόσπασμα του Κικέρωνα από το έργο του De Divinatione:

«Εμείς πιστεύουμε στους χρησμούς της Σίβυλλας που εκείνη έδινε, όπως λέγεται, σε κατάσταση έκστασης. Όπως εθεωρείτο λίγο καιρό πριν για μία μη τεκμηριωμένη φήμη που είχε διαδοθεί στον κόσμο, την οποία ένας επεξηγητής αυτών των χρησμών προσφέρθηκε να καταθέσει στη Σύγκλητο λέγοντας ότι, αυτός που πραγματικά είναι ήδη βασιλιάς μας, αυτός θα έπρεπε να λάβει και τον τίτλο του βασιλιά, εάν θα θέλαμε να σωθούμε. Εάν αυτό είναι γραμμένο στα σιβυλλικά βιβλία, για ποιον άνθρωπο και σε ποιον χρόνο αναφέρεται;»2 (Κικέρων, De Divinatione, βιβλ. 2, κεφ. 54)

Ο Κικέρων αναφέρεται σε κάποιον χρησμό της Σίβυλλας που είχε διαδοθεί κατά την εποχή του. Ο χρησμός αυτός διακηρύττει ότι οι άνθρωποι θα σωθούν μόνον εάν αναγνωρίσουν ως βασιλέα τους, Αυτόν που πραγματικά είναι βασιλέας τους! Και επειδή ο χρησμός την εποχή εκείνη ήταν ανεξήγητος, ο Κικέρων αναρωτιέται ποιος μπορεί να είναι αυτός ο βασιλέας και ποια η εποχή του, αδυνατώντας βεβαίως να κατανοήσει ότι ο χρησμός αναφέρεται στον Βασιλέα των βασιλέων.

Και συνεχίζει ο Κικέρων στα σχόλιά του:

«Το ότι αυτός ο χρησμός δεν είναι αποκύημα ενός φαντασιόπληκτου νου, το αποδεικνύει και η κατασκευή αυτών των στίχων (που είναι ένα κατασκεύασμα εκλεπτυσμένης και προσεγμένης τέχνης και όχι ένα εκστατικό παραλήρημα), είναι ένας τύπος σύνθεσης ο οποίος συνηθίζεται να αποκαλείται ακροστιχίδα, μέσα στην οποία διαβάζονται τα πρώτα γράμματα κάθε στίχου τοποθετημένα σε μία λογική έκφραση… Και στα βιβλία τα σιβυλλικά ολόκληρος ο χρησμός εμφανίζεται από τον πρώτο στίχο της κάθε φράσης τοποθετώντας με σειρά τα πρώτα γράμματα αυτής της φράσης. Αυτός είναι ο τρόπος που συνθέτει ένας συγγραφέας και όχι ένας φαντασιόπληκτος, αλλά κάποιος που εργάζεται με ιδιαίτερη ακρίβεια και όχι κάποιος ανόητος. Γι’ αυτό την κρατάμε φυλαγμένη την Σίβυλλα, όπως μας παραδόθηκε από τους προγόνους μας».3 (Κικέρων, De Divinatione, βιβλ. 2, κεφ. 54)

Ο χρησμός της Σίβυλλας σχηματίζει σύμφωνα με τον Κικέρωνα μία ιδιαίτερα ευφυή και εκλεπτυσμένη ακροστιχίδα. Ο χρησμός, λοιπόν, ο οποίος αναφέρεται στον βασιλέα που θα σώσει τους ανθρώπους, δείχνει να έχει κοινά σημεία με τον χρησμό της Ερυθραίας, όχι μόνον λόγω της ακροστιχίδας, αλλά και διότι στον δεύτερο στίχο της προφητείας της Σίβυλλας της Ερυθραίας αναγράφεται η Έλευσις του Βασιλέα των αιώνων.

Πότε όμως ο Μέγας Κωνσταντίνος ανέγνωσε για πρώτη φορά τις προφητείες της Σίβυλλας της Ερυθραίας και ποιος ήταν αυτός ο οποίος τον πληροφόρησε;

Την απάντηση μας δίνει ο Γεννάδιος Σχολάριος, ο πρώτος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης μετά από την Άλωση του 1453.

Η απάντηση του Πατριάρχη Γενναδίου προέρχεται από μία ανέκδοτη ομιλία του, ένα μέρος της οποίας έχει καταγραφεί από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη σε μία υποσημείωση του στον Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Σύμφωνα με την ομιλία αυτή του Πατριάρχη Γενναδίου, ο Μέγας Κωνσταντίνος, αν και ασπαζόταν από μικρή ηλικία την πατρώα ελληνική θρησκεία, ωθήθηκε προς την χριστιανική πίστη όταν ανέγνωσε μία συλλογή των Σιβυλλικών χρησμών η οποία εφυλάσσετο στην Βασιλική Βιβλιοθήκη της Ρώμης.

Οι χρησμοί αυτοί γνωστοποιήθηκαν στον Κωνσταντίνο από τον υιό του, Κρίσπο. Ο δε Κρίσπος, γνώρισε τους χρησμούς από τον δάσκαλό του Φιρμιανό Λακτάντιο, ο οποίος τους ανακάλυψε κατά το χρονικό διάστημα που εργαζόταν ως φύλακας στην Βασιλική Βιβλιοθήκη της Ρώμης.

Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης:

«ΔΙΟΤΙ Ο ΦΙΡΜΙΑΝΟΣ ΛΑΚΤΑΝΤΙΟΣ, ΣΟΦΩΤΑΤΟΣ, ΩΝ, ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΡΩΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΙΒΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΡΗΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΦΑΝΕΡΩΣ ΔΙΑΓΓΕΛΟΝΤΩΝ, ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ, ΦΩΤΙΣΘΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΕΥΣΕ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ. ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΡΙΣΠΟΝ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΙΣΤΕΩΣ. Ο ΔΕ ΚΡΙΣΠΟΣ ΠΑΛΙΝ ΕΦΑΝΕΡΩΣΕ ΤΑΣ ΒΙΒΛΟΥΣ ΤΑΥΤΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ, ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΩΦΕΛΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΣΑΙ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ, ΩΣ ΛΕΓΕΙ ΤΟΥΤΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ ΕΙΣ ΤΙΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΔΙΑΛΕΞΙΝ ΜΕΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΤΙΝΟΣ, ΠΕΜΦΘΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΑΡΗΝΩΝ ΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΥΤΟΝ». (Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Σεπτέμβριος ΙΔ΄, σελ. 286, σχόλια του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, έκδ. μοναχού Βίκτωρος Ματθαίου)

Ο Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος μάς αποκαλύπτει ότι, η ανάγνωση των βιβλίων των Σιβυλλών ώθησε και τον Λακτάντιο και τον Μέγα Κωνσταντίνο να αναγνωρίσουν την Θεότητα του Ιησού Χριστού!

Ο Γεννάδιος, πριν χειροτονηθεί Πατριάρχης, ήταν αριστοτελικός φιλόσοφος και μελετούσε την ελληνική γραμματεία στην περίφημη Αυτοκρατορική Βιβλιοθήκη της Κωνσταντινούπολης, όπου είχε ελεύθερη πρόσβαση ως φύλακας (σχολάριος) των παλατιών. Γι’ αυτό και ονομαζόταν Σχολάριος. Σε αυτή τη βιβλιοθήκη υπήρχε ένα βιβλίο στο οποίο περιέχονταν οι χρησμοί των Σιβυλλών, αλλά και άλλοι χρησμοί των ελληνικών μαντείων περί του Ιησού Χριστού.

Το 1453, κατά την Άλωση της Πόλης από τους Τούρκους, η αυτοκρατορική βιβλιοθήκη λεηλατείται και τα βιβλία των Σιβυλλών χάνονται, όπως καταγράφει ο ίδιος ο Γεννάδιος στο κάτωθι πολύτιμο χειρόγραφο που προέρχεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων.

Κώδιξ Gr . 1293, φ.29α. Διήγησις Γενναδίου Σχολαρίου, 1511 μ.Χ. Παρίσι, Bibliotheque Nationale.

«Αλγώ δε πάλιν, ότι μη τας των Σιβυλλών και των εν Δελφοίς, και Δάφνη μαντείων προαγορεύσεις περί Χριστού, δούναι σοι δύναμαι, ας εν ενί βιβλίω συντεθειμένας παλαιοτάτων εγγραφείσας βιβλίων απωλέσαμεν μετά πολλών άλλων βιβλίων, εν τη της πόλεως αρπαγή… Σίβυλλα δε θεοβούλην σημαίνει. Εκείνα πολλά περί πολλών προειπούσαι, μάλιστα περί του κατά τον Ιησούν μυστηρίου προειρήκασι φανερώς. Αλλά και τα Ελλήνων μαντεία, χρησμούς τοιούτους εξέδωκαν. Όθεν εν τι πολλών των τότε πεισάντων τους εν Ελλάδι, τη του Χριστού πίστει προσθέσθαι, και η των τοιούτων εγένετο χρησμών μαρτυρία».

Δηλαδή:

«Πονώ όμως, πάλι, διότι δεν μπορώ να μεταδώσω σ’ εσένα τις προαναγγελίες περί του Χριστού των Σιβυλλώνκαι των μαντείων στους Δελφούς και στη Δάφνη, τις οποίες σ’ ένα βιβλίο συγκεντρωμένες και γραμμένες χάσαμε μαζί με πολλά άλλα βιβλία κατά τη λεηλασία της Πόλης… Σίβυλλα δε σημαίνει εκείνη που φανερώνει τη θέληση του Θεού. Εκείνα τα πολλά και περί πολλών αφού προείπαν, ιδιαίτερα το Μυστήριο του Ιησού έχουν προαναγγείλει ολοφάνερα. Αλλά και τα μαντεία των Ελλήνων εξέδωσαν τέτοιους χρησμούς· από τους οποίους, ένα από τα πολλά που έπεισαν για την πίστη περί του Χριστού στην Ελλάδα, να προσθέσουμε ότι υπήρξε και η μαρτυρία αυτών των χρησμών». (Διήγησις Γενναδίου Σχολαρίου, από αντίγραφο του 1511 του Παύλου Κολυβά.)

Ο Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος «πονάει» για την απώλεια των χρησμών των Σιβυλλών και του μαντείου των Δελφών περί του Ιησού Χριστού!

Οι χρησμοί αυτοί, σύμφωνα με την καταγραφή του, «έχουν προαναγγείλει ολοφάνερα το Μυστήριο του Ιησού» και επιπλέον ώθησαν πολλούς Έλληνες στην αποδοχή της χριστιανικής πίστης!

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ…

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

1. «ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΤΗ ΠΑΡΘΕΝΩ ΔΗΛΑΔΗ ΘΕΟΘΕΝ ΕΠΕΣΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΑΙ. ΜΑΚΑΡΙΑΝ ΔΕ ΑΥΤΗΝ ΕΓΩΓΕ ΚΡΙΝΩ. ΗΝ Ο ΣΩΤΗΡ ΕΞΕΛΕΞΑΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΝ ΤΗΣ ΕΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΙΣΤΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΝ ΓΕΓΕΝΗΣΘΑΙ ΣΙΒΥΛΛΑΝ ΜΑΝΤΙΝ, ΥΠΟΠΤΕΥΟΥΣΙ ΔΕ ΤΙΝΑ ΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΗΣ ΟΥΚ ΑΜΟΙΡΟΝ ΤΑ ΕΠΗ ΤΑΥΤΑ ΠΕΠΟΙΗΚΕΝΑΙ, ΝΟΘΕΥΕΣΘΑΙ ΤΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΣΙΒΥΛΛΗΣ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΓΕΣΘΑΙ, ΕΧΟΝΤΑ ΒΙΩΦΕΛΕΙΣ ΓΝΩΜΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΛΗΝ ΤΩΝ ΗΔΟΝΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΤΟΥΣΑΣ. ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΣΩΦΡΟΝΑ ΤΕ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΟΝ ΒΙΟΝ ΟΔΗΓΟΥΣΑΣ. ΕΝ ΠΡΟΦΑΝΕΙ ΔΕ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΗΣ ΤΩΝ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΥΛΛΕΞΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΟΝ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΔΕΝΑ ΤΟΠΑΖΕΙΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΘΟΔΟΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΝ ΓΕΓΕΝΗΣΘΑΙ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΚΑΙ ΩΣ ΠΑΛΑΙ ΠΡΟΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΣΙΒΥΛΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠΩΝ ΨΕΥΔΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΣΘΑΙ».

2. «Noi crediamo ai carmi della Sibilla, che essa, si dice, pronuncio in stato di esaltazione. Si credeva poco tempo fa, per una diceria senza fondamento diffusasi tra la gente, che un interprete di tali carmi si apprestasse a dire in Senato che colui che di fatto era gia nostro re avrebbe dovuto anche ricevere il titolo regale, se volevamo esser salvi. Se questo e scritto nei libri sibillini, a quale uomo e a quale tempo si riferisce? »

3. «Che quel carme, poi, non sia il parto di uno spirito invasato, lo rivela sia la fattura dei versi stessi (che sono un prodotto di arte raffinata e accurata, e non di un eccitazione e di impulso), e quel tipo di composizione che si suol chiamare «acrostico», nella quale, leggendo di seguito le prime lettere di ciascun verso, si mette insieme un’espressione di senso compiuto….E nei libri sibillini, l’intero carme risulta dal primo verso di ciascuna frase, mettendo di seguito le prime lettere di quella frase. Questo e il modo di procedere di uno scrittore, non di un invasato; di uno che lavora con minuta accuratezza, non di un folle. Percio teniamo ben appartata e segregata la Sibilla, in modo che, come ci e stato tramandato dai nostri antenati…»

Πηγή: http://www.scarlakidis.gr

Ενα αξιοπρόσεκτο άρθρο για τις Σίβυλλες με φωτογραφίες του Μιχαήλ ‘Αγγελου από την Καπέλα Σιξτίνα, εδώ: http://www.kolivas.de/archives/52526

119 comments on “Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΙΒΥΛΛΑΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 1. το διάβασα προ καιρού,,,
  προσωπικά δεν με έπεισε για την αυθεντικότητα της προφητείας ,,
  περισσότερο ως προσπάθεια κατασκευής πιεστηρίων μου έρχεται,,

  ως μια προσπάθεια του νέου να επιβληθεί στο παλιό

  ζε νε σε πα.,,,,θααα δουμε

 2. Ο/Η Λεωνίδας λέει:

  Οταν ολοκληρος Ολυμπος πατρωναρει μεσω Απολλωνα τον Χριστιανισμο …μετα απορουμε που ενας βιβλιοπωλης εγινε Υπουργος !
  Ισαμε με εθναρχη μεσσια τον κοβω σε λιγο

  • Ο/Η Μιχαήλ λέει:

   Θά σέ…φαπώσω…
   Καλά δέν σέ…φαπώνω…
   …Σύντροφος…είσαι. 😆

  • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

   Επειδή αγαπητέ μου φίλε Λεωνίδα ΜΟΛΙΣ τώρα είδα τα σχόλια..ελέω Μιχαήλ (το δικό σου και του Γιώργου)…καλό θα ήταν ΠΡΙΝ ψάξεις να μην τοποθετηθείς…
   Αλλά βλέπω ότι τοποθετήθηκες ΗΔΗ (και μάλλον) χωρίς να το ερευνήσεις αφού βλέπω το σχόλιο στις 12/02…
   Λάθος.

   Την καλησπέρα μου…

 3. Ο/Η Μιχαήλ λέει:

  Ρέ σεῖς…Γατόνια…
  Χτές τὄδα αὐτό τό ἄρθρο…
  Ὑπάρχει καί σχετική μαρτυρία ἀπό ἄλλο χρησμό (ἤ είνια ὁ ἴδιος, δέν θυμάμαι) στό Σινᾶ…

  Είδα καί…Σκαρλακίδης…
  Πρῶτο παλληκάρι…
  Λεβεντιά καί καλός φίλος…
  Μαντέψτε…ποιός τοῦ σύστησε καί τοὔδωσε τή φώτο γιά τό βιβλίο του «ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ»…

  Καί…ποιά τήν είχε «τραβήξει», μεταξύ ἄλλων τό…2008 καί μοῦ τίς ἔφερε γιά back up:

 4. Ο/Η Kimwn λέει:

  http://news.in.gr/world/article/?aid=1231300271

  Παρ’ ολίγον θερμό επεισόδιο μεταξύ ρώσων και ουκρανών στρατιωτών

  • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

   Βρε…!!!!
   Αντε παράτα μας…με τους καραγκιόζηδες…
   Ουκρανοί στρατιώτες ? Υπάρχουν ???
   Αμα θέλει ο Ρώσος θα ισοπεδώσει τη μισή Ευρώπη…
   Τους έχει πάρει τα σώβρακα και τους τα κρεμάει στις…εφημερίδες…

   Την καλησπέρα μου…

   • Ο/Η Kimwn λέει:

    Δεν σου είπα ότι θα «πολεμήσουν» ντε και καλά οι ουκρανοί, οι οποίοι κατά το ήμισυ είναι ρώσοι, και το νοιώθουν και αυτομολούν…
    Απλά αν χοντρύνει το παιχνίδι μέχρι και ελληνικά στρατά μπορεί να στείλουν στο σφαγείο (και προφανώς και από το υπόλοιπο νατο) …

 5. Ο/Η Ενας Πολίτης λέει:

  “ Ἀλλά τοι τὰ μάντεων ἐσεῖδον ὡς φαῦλ’ ἐστὶ καὶ ψευδῶν πλέα.”

  μα βλέπω κούφια τη μαντική, ψευτιές γεμάτη.

  “Τοῖς θεοῖσι χρὴ θύοντας αἰτεῖν ἀγαθά, μαντείας δ’ ἐᾶν•
  βίου γὰρ ἄλλως δέλεαρ ηὑρέθη τόδε,
  κοὐδεὶς ἐπλούτησ’ ἐμπύροισιν ἀργὸς ὤν•
  γνώμη δ’ ἀρίστη μάντις ἥ τ’ εὐβουλία.”

  Όταν κάνεις θυσίες στους θεούς, να τους γυρεύεις
  τα καλά μόνο κι άσε τις μαντείες• ξεγέλασμα είναι στη ζωή•
  κανένας δεν πλούτισε μ’ αυτές όντας τεμπέλης•
  σωστό μυαλό και νους, να σοφός μάντης.

  «Ελένη»

  Ο από σκηνής φιλόσοφος, ο Ευριπίδης, ένα από τα πιο φωτεινά πνεύματα της κλασσικής Ελλάδας είχε διατυπώσει πριν από 2.400 χρόνια τις απόψεις του σχετικά με την αξία της μαντικής τέχνης και κατά πόσο πρέπει να την εμπιστεύονται οι άνθρωποι.

  • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

   Να υποθέσουμε δηλαδή ότι και η Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι κάτι ψεύτικο ?

   Ενα τελευταίο.
   Ο Ευρυπίδης μπορούσε να τα γνωρίζει όλα ?
   Σαφώς και όχι.
   ΠΟΤΕ δεν θα κρίνεις έναν λόγο ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ από το ΜΕΓΕΘΟΣ του ονόματός του.
   Αλλά από την ΔΥΝΑΜΗ της σκέψης του πάνω στον ΛΟΓΟ που διατυπώνει.
   Και ο Ευρυπίδης απλά δεν με πείθει στο συγκεκριμένο θέμα.Για τη Σίβυλλα την Ερυθραία μιλάμε…
   Γιατί ?
   Απλά.Δεν εξηγούνται ΟΛΑ με το ανθρώπινο μυαλό…
   Το ανθρώπινο μυαλό έχει όρια.
   Και μερικές φορές κάποια Ανθρώπινα μυαλά…ξεπερνάνε τα συνηθισμένα όρια…
   ή…
   συμβαίνει κάτι άλλο που ΔΕΝ μπορούμε ΑΚΟΜΑ να εξηγήσουμε (στην ψυχοσωματική κατάσταση που βρισκόμαστε) ΔΙΟΤΙ δεν είμαστε παντογνώστες…
   Είμαστε απλά Ταξιδιώτες…

   Καλό βράδυ Πολίτη

   • Ο/Η Ενας Πολίτης λέει:

    Ο Ευριπίδης δεν εξέφραζε μόνο προσωπικές απόψεις αλλά αντιπροσώπευε και το πνευματικό κίνημα της εποχής, την σοφιστική, όντας όχι μόνο ακροατής αλλά και προσωπικός φίλος σοφιστών όπως ο Αναξαγόρας, ο Πρωταγόρας και φυσικά του Σωκράτη.
    Ήταν δε ένας από τους πιο πολυμαθείς αθηναίους και διέθετε μία από τις πλουσιότερες ιδιωτικές βιβλιοθήκες της εποχής.

    Ο Πλάτων έγραψε «Σοφός Σοφοκλής, σοφότερος Ευριπίδης, ανδρών δ’ απάντων Σωκράτης σοφότατος».

    Θα θυμίσω ότι η Σοφιστική, ο αρχαίος ελληνικός Διαφωτισμός σύμφωνα με αρκετούς μελετητές, εισήγαγε στην φιλοσοφία την πίστη στην λογική και στον ορθό λόγο, μίλησε πρώτη φορά για κοινωνική ισότητα, αμφισβήτησε παραδοσιακούς θεσμούς και αξίες και έθεσε στο επίκεντρο της φιλοσοφίας τον ίδιο τον άνθρωπο – «πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπον εἶναι».

    Από κει και πέρα όσον αφορά την Σίβυλλα και ειδικά τον συγκεκριμένο χρησμό που μαρτυρείται, έχω σοβαρές αμφιβολίες τόσο για την αυθεντικότητα του, όσο και για την αξιοπιστία του.
    Είναι άλλωστε γνωστό στην φιλολογική κριτική ότι οι διάφοροι λόγιοι επίσκοποι παραποιούσαν και πλαστογραφούσαν συστηματικά κείμενα της κλασικής γραμματείας προκειμένου να παρουσιάσουν τεκμήρια και μαρτυρίες υπέρ της χριστιανικής θρησκείας, όπως για παράδειγμα η αναφορά στον ιστορικό Ιησού στην Ιουδαϊκή Αρχαιολογία του ιστορικού Φλάβιου Ιώσηπου που θεωρείται μεταγενέστερη προσθήκη από τον Ευσέβιο Καισαρείας που αναφέρει και τον υποτιθέμενο χρησμό της Σίβυλλας στο «Constantini Oratio ad S. Coetum».

    Επίσης οι χρησμοί των Σιβυλλών, που φυλάσσονταν στον ναό του Διός στο Καπιτώλιο της Ρώμης, όπως αναφέρει το άρθρο, κάηκαν το 83 π.Χ από πυρκαγιά, άρα ήταν αδύνατον να έχουν διασωθεί, τουλάχιστον στην αρχική μορφή τους.

   • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

    Λάθος παράδειγμα η Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη γράφτηκε για να μη γίνει και όχι για να γίνει. Είναι προειδοποίηση και όχι προφητεία τετελεσμένων γεγονότων ( άρα και μαντία). Ως προειδοποίηση μπορεί να μην επαληθευτεί ποτέ…. άρα αυτομάτως στο μέλλον μπορεί να κατηγορηθεί ο απόστολος Ιωάννης ως μη αξιόπιστος από αυτούς που σήμερα έχουν λάθος άποψη περί της Αποκάλυψης.

    • Ο/Η Μιχαήλ λέει:

     Δέν είναι λάθος παράδειγμα…

     Μήν ξεχνάμε ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ἐπανέλαβε τά περί «βδελύγματος τῆς Ἐρημώσεως» ἐπί τήν Ἁγίαν Πόλιν πού πρό – είπε ὁ Χριστός καί τά ὁποῖα δέν τά είπε «γιά νά μήν γίνουν», ἀλλά διότι θά ΓΙΝΟΥΝ.

     Χαίρετε…
     ..Καλό σας ἀπόγευμα.

     • Ο/Η Kimwn λέει:

      Για το ΤΙ θα γίνει, ΕΑΝ θα γίνει, ΠΟΤΕ (καιποτέ) θα γίνει απλά θα ΞΑΝΑπώ :
      Άγνωσται οι βουλαί του ΚΥΡΙΟΥ…

      Μεταφράστε ο καθείς ότι ΔΕΝ θέλει…

     • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

      Δεν ξέρω τι λες εσύ αλλά αυτό που έγραψα το είπε ο Άγιος Πορφύριος και το εξήγησε. Οπότε τυχόν αντιρρήσεις στον Άγιο.

      Και το » Δεν γράφτηκε για να γίνει αλλά για να μη γίνει» είναι η κατά λέξη φράση του. Γιατί η Αποκάλυψη προειδοποιεί σε περίπτωση ανομίας ότι θα γίνουν αυτά που αναφέρει. Επειδή όμως η ανομία ή μη είναι στην ελεύθερη βούληση και στο αυτεξούσιο, το να λέει κάποιος ότι θα γίνουν επειδή γράφτηκαν είναι σαν να τα θεωρεί κισμέτ άρα και μη Ορθόδοξα. Άρα μπορεί να γίνουν αλλά πάντα υπάρχει και η περίπτωση να μη γίνουν. Άρα ο Άγιος έχει απόλυτο δίκιο όπως και η Επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία που για πολλά μα πολλά χρόνια δεν περιλάμβανε την Αποκάλυψη στα Ιερά της βιβλία.

      Όσο για το «βδέλυμα της ερημώσεως» εννοείται ότι πρώτα ειπώθηκε από τον Χριστό (μτφ: Εγώ ήρθα και δεν με δεχτήκατε αλλά όταν έρθει ο άλλος στο όνομα Μου θα τον δεχτείτε) και μετά καταγράφηκε από τον Απόστολο. Όμως ακόμα και εκεί υπάρχει ο καιρός της εξουσίας του που μένει ανοικτός γιατί οι 42 μήνες θεωρούνται ως μέγιστο και όχι ως ελάχιστο.
      Από τη στιγμή που υπάρχει το αυτεξούσιο τίποτα δεν είναι δεδομένο ( εξαιρείται όμως για την Ορθοδοξία ότι έχει πει ο ίδιος ο Χριστός).

    • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

     H Αποκάλυψη λάθος παράδειγμα ? Η Αποκάλυψη γράφτηκε για να ΜΗ γίνει ?
     Προειδοποίηση είναι ?

     Μας έστειλες αδιάβαστους…!!!!!

     • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

      Αν δεν έχεις διαβάσει τον Άγιο Πορφύριο αδιάβαστος θα είσαι….

      • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

       Γνωρίζεις τι γράφεις τώρα ?
       Οτι Ο Θεός που Αποκαλύφτηκε στον Ιωάννη, στην Πάτμο…του είπε πράγματα που ΔΕΝ θα γίνουν…
       Προσωπικά λοιπόν…έχω πάει και στην Πάτμο και το έχω συζητήσει ποικιλοτρόπως το θέμα ΚΑΙ στην Πάτμο και αλλού…

       Εγώ δεν το συνεχίζω.Σεβαστές οι διαφωνίες σου…
       Αλλά μάλλον κάτι δεν κατάλαβες καλά στην ανάγνωση και ερμηνεία της Αποκάλυψης.
       Την καλησπέρα μου…

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Ο Θεός έδωσε το μέλλον. Αλλά δεν ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΕ το μέλλον. Έδωσε το μέλλον που θα ζήσουμε σε περίπτωση ανομίας μας. Όλα αυτά που αναφέρονται στην Αποκάλυψη θα γίνουν αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε το Αυτεξούσιο να τα αλλάξουμε με τη μετάνοια μας. Όταν θεωρείς ως δεδομένη την Αποκάλυψη είναι σαν να απαρνείσαι ή να θεωρείς ως μη απαραίτητο το δικαίωμα της μετάνοιας στους ανθρώπους. Αυτό ακριβώς εννοούσε ο Άγιος Πορφύριος.

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Να μη πάμε τώρα σε πιο βαριά θέματα……γιατί η Επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί την Αποκάλυψη «θεόπνευστο» βιβλίο ( ναι μεν εσχατολογικό) αλλά ΟΧΙ προφητικό. Γιατι απλά δεν αναγνωρίζει ΚΑΝΕΝΑΝ προφήτη μετά τον Χριστό.

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Την καλησπέρα την ξέχασα…. καλησπέρα πέρα ως πέρα….

        Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει…αλλά αυτά που γράφετε είναι υποκειμενική άποψη με τάση στην αίρεση.
        Είναι άποψη ανθρώπων που έχουν δώσει στην Αποκάλυψη λάθος νόημα ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει δώσει εξηγήσεις μετά από εκατονταετίες έρευνας. Και η Επίσημη Εκκλησία δεν θεωρεί την Αποκάλυψη αυτό που νομίζετε. Λυπάμαι που σας στεναχωρώ αλλά δεν το έχετε ψάξει το θέμα όσο έπρεπε.

       • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

        «αλλά αυτά που γράφετε είναι υποκειμενική άποψη με τάση στην αίρεση.»

        Επειδή γράφεις γράφεις και γράφεις…ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑ μάθε ότι στα Βιβλία και στις αναλύσεις στο διαδίκτυο και στα βιβλιοπωλεία και ΜΕΣΑ στο Σπήλαιο…η Αποκάλυψη θεωρείται έργο ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ-ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ εκθέτοντας αυτά ΠΟΥ ΘΑ γίνουν και να δείξει ο ίδιος ο Θεός στους δούλους του «α δεί γενέσθαι εν τάχει».

        Το κύριο Θέμα του Βιβλίου λοιπόν είναι ο ΠΡΟ της Δευτέρας Παρουσίας Του Κυρίου ΑΓΩΝΑΣ ανάμεσα στη Βασιλεία του Θεού και τη δύναμη του Σατανά η οποία στο Τέλος Κατασυντρίβεται διά του Ιησού Χριστού και του θριάμβου της Εκκλησίας…

        «Αυτό είναι το Βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιησού Χριστού που του παρεχώρησε ο Θεός γι ανα φανερώσει στους δούλους του όσα πρέπει να γίνουν γρήγορα.Αυτά τ αφανέρωσε αποστέλλοντας τον Αγγελό του στον δούλο του Ιωάννη που έδωσε Μαρτυρία για το Λόγο του Θεού και για τον Ιησού Χριστό γράφοντας όσα είδε.Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος εκείνος που θ αδιαβαει (τα ακόλουθα) και όσοι ακούσουν τα λόγια αυτής της προφητείας και εφαρμόσουν όσα γράφει γιατί ο καιρός πλησιάζει»

        Το Πρωτότυπο κείμενο…

        […] μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες εν αυτή γεγραμμένα.ο γαρ καιρός εγγύς[…]

        Η Εκκλησία μας Δηλαδή θεωρεί… ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΟΥ… ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ προφητικό ???
        Αλλά ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ότι είναι…
        Οπως το γράφουν και ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΥΣ των Βιβλίων οι διάφοροι Θρησκευτικοί αναλυτές και συγγραφείς όπως ο ΖΗΣΙΜΟΣ ΒΙΡΒΙΛΛΗΣ…

        http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=25008

        Εντάξει.Με έπεισες.

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Κοίτα να δεις πως έχει ….

        στο γράφω εγώ δεν με πιστεύεις.

        Αν στο έλεγε ο Άγιος Πορφύριος θα το πίστευες; ¨Η θα τον έλεγες αυτά που γράφεις εδώ;

        Γιατί σου γράφω αυτά που είπε ένας Άγιος. Όχι τη γνώμη μου.

       • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

        Αστο βρε Ιωάννη…
        Μη κολάζεσαι…
        Πολλές φορές άλλα μας λένε άλλα καταλαβαίνουμε…

        Η Θρησκεία μας δεν είναι για παιχνίδια υπό τη μορφή σχολίων στα μπλογκς…
        Μάλλον καλύτερα…δεν θέλω να το κάνω εγώ αυτό…
        Πολλά είπαμε…όποιος κατάλαβε κατάλαβε…
        Και όποιος δεν κατάλαβε, δεν κατάλαβε…

        Τις ευχές μου και την αγάπη μου

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Αυτό φίλε είναι λέγεται «κωλοτούμπα».

        Αν στο έλεγε ο Άγιος θα το πίστευες; Σε ξαναρωτάω. Ή επειδή μεταφέρω εγώ την άποψη του σε ενοχλεί;

        Έχεις ακούσει ποτέ τον βασικότερο συγγραφέα βιβλίου του πάτερ Παίσιου που τον έζησε από κοντά για πολλά χρόνια ( μοναχός Αγιορείτης) να μιλά για τις προρρήσεις τις προφητείες και την Αποκάλυψη; Θα σου λυθούν πολλές απορίες.

        Κι εγώ – για να ομολογήσω την αλήθεια αυτά που γράφεις νόμιζα. Αλλά έλα που δεν είναι έτσι….

       • Ο/Η Kimwn λέει:

        ΜΗΠΩΣ «φταίει» Ο Κίμων όταν σας λέει ότι ΖΩΗ και Πραγματικότητα ΔΕΝ είναι (πάντα)ότι νομίζετε…

       • Ο/Η Kimwn λέει:

        Λυπάμαι αν θα στενοχωρήσω και τους 2 σας , αλλά προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι σύντομα θα ζήσουμε την αλήθεια ΚΑΙ της Αποκαλύψεως και όχι μόνο…
        Ο Ιωάννης γνωρίζει (και έχει δίκιο στην άποψη του) ότι στην προηγούμενη «προφητεια» μου βγήκα αληθινός (μεγάλη πόρτα θα διαβείς, μεγάλον άντρα θα συναντήσεις – ) – απλά επέλεξε (ΕΠΙΔΡΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ) να μην εισέλθει στην μεγάλη πόρτα (της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης)…
        Υπάρχει η δυνατότητα «επηρεασμού» των γεγονότων…

     • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

      Αφού έχεις παρτίδες με το Άγιο Όρος για μίλα με κάποιον μοναχό να σου πει για την Αποκάλυψη.

     • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

      Αν ( υποθετικά πάντα μιλώντας) όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο γίνουν Ορθόδοξοι και μετανοήσουν για ποιο λόγο να γίνει κάποιο κακό γεγονός από αυτά που αναφέρονται στην Αποκάλυψη; Είναι ο Θεός τιμωρός;

      Το αυτεξούσιο των ανθρώπων είναι δεδομένο. Οπότε ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι αν οι άνθρωποι μετανοούν δεν θα γίνει και κακό. Απλά πράγματα. Για αυτό και υπάρχουν προφητείες που έχουν ειπωθεί στο παρελθόν από Αγίους αλλά ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν όπως τις περιέγραψαν.Αυτό δεν μειώνει την αξία του Αγίου αλλά ανεβάζει την αξία του ως προς το καλό που συντέλεσε με την πρόρρηση του για την αποφυγή του κακού.

      • Ο/Η Kimwn λέει:

       Αν ( υποθετικά πάντα μιλώντας) όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο γίνουν Ορθόδοξοι και μετανοήσουν για ποιο λόγο να γίνει κάποιο κακό γεγονός από αυτά που αναφέρονται στην Αποκάλυψη

       ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΝΝΝΝ…

       Θα μπει ο διάβολος στο σπίτι σου και τα κέρατα του θα είναι στα κεραμίδια…

       Είναι ο Θεός τιμωρός;

       Και πάλιν ερχόμενος μετά δόξης, κρίνων ζώντας και νεκρούς (τω πνεύματι) , ου της βασιλείας ουκ έστι τέλος…

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Το τιμωρός είναι λάθος λέξη. Η σωστή λέξη στο συγκεκριμένο σχόλιο είναι «σαδιστής».

        Όποιος δεν θέλει να καταλάβει αυτά που γράφω είναι δικό του θέμα. Όποιος δεν θέλει να καταλάβει την εξήγηση που έχει δώσει ο Άγιος Πορφύριος για την Αποκάλυψη και να συνεχίσει να έχει τη δική του δεν θα μιλάει σε μένα για διαβόλους. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ άνθρωπος στον κόσμο σε όλη την ιστορία που να μπόρεσε να αποδώσει στα γραφόμενα της Αποκάλυψης την πραγματική τους διάσταση.

       • Ο/Η Kimwn λέει:

        Εμένα πάντως από τα λίγα που θυμάμαι (ελέω αλτζχάϊμερ) είναι ότι περιέγραφε την γη ως κύβο (σφαίρα) όταν ακόμα και μετά από 1000 χρόνια κάποιοι καίγονταν στην πυρά επειδή αμφισβητούσαν το ότι η γη ΔΕΝ είναι επίπεδη…

 6. Ο/Η Ενας Πολίτης λέει:

  Οσον αφορά τις αναφορές στο κείμενο της Αποκάλυψης εξ αφορμής των σχολίων για τις προφητείες της Σίβυλλας, δεν θα μπω στην ουσία του κειμένου.
  Θα σχολιάσω σε επίπεδο καθαρά φιλολογικής κριτικής ότι αμφισβητείται σοβαρά η πατρότητα της (όχι μόνο από φιλολόγους αλλά και από τον αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρείας, Διονύσιο) και ότι φυσικά υπάρχουν αρκετές διαφορετικές ερμηνείες της και προσεγγίσεις της.

  • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

   Βασικό χαρακτηριστικό για να γνωρίζει κάποιος αν έχει εκπληρωθεί ένα περιγραφόμενο γεγονός της Αποκάλυψης, είναι και να την έχει ερμηνεύσει σωστά ,να έχει συμβεί και να έχει αποδώσει την ερμηνεία στο σωστό γεγονός. Μία από τις βασικές αμφισβητήσεις της Αποκάλυψης είναι και η εξαιρετικά ακατανόητη απόδοση της. Γιατί δεν εξυπηρετείται ο σκοπός της όταν δεν γίνεται κατανοητή.

   • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

    Τρία πουλάκια κάθονταν…αδελφέ Ιωάννη.
    ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ την νόμισες ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ?
    Αστο μην το ταλαιπωρείς…πραγματικά.

    • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

     Ρε φίλε ορισμένες φορές είσαι τι να πω.

     1000000000000000000000000000000 φορές να σου γράψω ότι αυτά που έχω γράψει παραπάνω τα έχει πει Άγιος εσύ δεν…

     Διαβάζω την Αποκάλυψη από 14 χρονών. Την έχω διαβάσει άπειρες φορές και έχω συζητήσει άλλες τόσες και έχω διαβάσει για την Αποκάλυψη άλλες τόσες.

     Σου γράφω την άποψη ενός Αγίου και θες να βγεις κι από πάνω;;;; Ε βγες ρε φίλε.

    • Ο/Η Kimwn λέει:

     Μην αγχώνεστε…
     ΤΥΧΑΙΑ η Άψινθος λέγεται Τσερνομπίλ, τυχαία τοις εσχάτοις καιροίς μύρια σημεία (και «πόλεμοι») έσονται, τυχαία ορκίζονται οι ολλανδοί τραπεζουπάλληλοι στον μαμμωνά, τυχαία ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΑ…

     Πάντως Αμετανόητε ο ΙΩΑΝΝΗΣ έχει δίκιο στο ότι μπορούμε (με προσευχή και μετάνοια και και και) να «αλλάξουμε» το μέλλον…

  • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

   Υπάρχει ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Διονυσίου ότι ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ το χρησμό της ΣΙΒΥΛΛΑΣ της ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ?
   Παρακαλώ να μας την υποδείξετε…
   Ευχαριστώ

   • Ο/Η Ενας Πολίτης λέει:

    Στο κείμενο της Αποκάλυψης αναφερόμουν, αγαπητέ.

    • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

     Κάτσε μισό λεπτό…
     Ποιό κείμενο αμφισβητείται ?
     Η Αποκάλυψη του Ιωάννη ή ο χρησμός της Σίβυλλας ?

     • Ο/Η Ενας Πολίτης λέει:

      Ξανά, λίγο τροποποιημένο για να γίνει πιο σαφές:

      Όσον αφορά τις αναφορές στο κείμενο της Αποκάλυψης, δεν θα μπω στην ουσία του κειμένου.
      Θα σχολιάσω σε επίπεδο καθαρά φιλολογικής κριτικής ότι αμφισβητείται σοβαρά η πατρότητα της (όχι μόνο από φιλολόγους αλλά και από τον αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρείας, Διονύσιο) και ότι φυσικά υπάρχουν αρκετές διαφορετικές ερμηνείες της και προσεγγίσεις της.

      Ωστόσο και η γνησιότητα του «μεσσιανικού» χρησμού της Σίβυλλας της Ερυθραίας δεν θεωρείται τελεσίδικα αναγνωρισμένη από τους μελετητές, όπως άλλωστε αναφέρει και το κυρίως άρθρο.
      «This document has often been suspected as a later forgery, but recent opinion SEEMS to agree on its authenticity».
      Αυτό το seems σηκώνει πολύ συζήτηση όταν αναφέρεται σε ιστορικά-φιλολογικά θέματα.

      • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

       Χρησιμοποίησα 15 λέξεις και μία ερώτηση.
       Και μου απαντάς με 80 ? 90? λέξεις και μου μιλάς για σαφήνεια ?
       χαχαχαχαχα.
       Αψογος,merci…πάμε παρακάτω.
       Σε ποιό κείμενο ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας Διονύσιος ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ την Αποκάλυψη του Ιωάννη ?

       Υ.Γ. Αφήνω στην «άκρη» το χρησμό της σίβυλλας.

       • Ο/Η Ενας Πολίτης λέει:

        Στο «Περὶ Ἐπαγγελιῶν».

       • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

        […] Μὲ ὅλη τὴν παραπάνω παράδοσι, τὴν ὄντως ἀποστολική, ἀφοῦ ὁ ᾿Ιγνάτιος ἦταν μαθητὴς τοῦ Παύλου, διαφωνοῦν μόνο τρεῖς· ὁ ἀγνώστων φρονημάτων ἀλλ᾿ ὁπωσδήποτε ἐπιπόλαιος ῾Ρωμαῖος πρεσβύτερος Γάιος (200-212), ὁ ὠριγενιστὴς καὶ διάδοχος τοῦ ᾿Ωριγένους ἐπίσκοπος ᾿Αλεξανδρείας Διονύσιος (248-265), κι ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἀρχηγοὺς τῶν ἀρειανῶν ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης Εὐσέβιος (θ. 340), ἐκεῖνος ποὺ «καθῄρεσε» κι «ἀφώρισε», κατὰ τὴ γνώμη του βέβαια, συνοδικῶς τὸ Μ. ᾿Αθανάσιο. τὸ ὡμολογημένο σκεπτικό τους ἦταν ὅτι ἡ ᾿Αποκάλυψι εὐνοεῖ τοὺς χιλιαστάς, τὸ δὲ ἀνομολόγητο καὶ μοναδικὸ κίνητρό τους ἦταν ὅτι ἡ ᾿Αποκάλυψι τοὺς ἐνωχλοῦσε, ἐπειδὴ αὐτοί, ἀκριβέστερα διεγνωσμένως οἱ δύο δεύτεροι, δὲν δέχονταν τὴ θεότητα τοῦ Υἱοῦ ἴση μὲ τὴ θεότητα τοῦ Πατρός, ὅπως παρουσιάζεται καὶ σ᾿ ἄλλα βέβαια βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀλλὰ καὶ στὴν ᾿Αποκάλυψι σαφῶς καὶ μεγαλοπρεπῶς.[…]

        […] ῾Ο Διονύσιος ᾿Αλεξανδρείας, ἀντιμετωπίζοντας τοὺς χιλιαστὰς τῆς Αἰγύπτου Νέπωτα καὶ Κορακίονα καὶ τοὺς ὀπαδούς των, καταδεικνύει μὲν τὴν προέλευσι τοῦ χιλιασμοῦ ἀπὸ τὸν Κήρινθο, ἀλλὰ γιὰ τὴν ᾿Αποκάλυψι λέει ὅτι ἐκεῖνοι, ποὺ τὴν ἀπορρίπτουν ὡς ἔργο τοῦ Κηρίνθου – ἐννοεῖ προφανῶς τὸ Γάιο – , δὲν ἔχουν δίκαιο, κι ὅτι αὐτὸς τὴ δέχεται ὡς θεόπνευστη. στὴ συνέχεια ὅμως προσπαθεῖ, μ᾿ ἐπιχειρήματα ἀνίσχυρα κι ἐπαναλαμβανόμενα, σὲ μιὰ γλῶσσα ἀρχαΐζουσα καὶ δῆθεν «πλατωνική», στριφνὴ καὶ δυσνόητη, κατάλληλη κυρίως γιὰ τὴν ἀπόκρυψι τῆς ἀπουσίας ἐπιχειρημάτων, ν᾿ ἀποδείξῃ πρῶτος αὐτὸς ὅτι ἡ ᾿Αποκάλυψι εἶναι κάποιου ἄλλου ἀγνώστου ᾿Ιωάννου, καὶ ὄχι τοῦ ἀποστόλου. θέλοντας δὲ νὰ βρῇ κι ἕναν συγκεκριμένο κατώτερο ᾿Ιωάννη μὲ θεοπνευστία δευτέρας κατηγορίας, γιὰ νὰ τὸν καρφιτσώσῃ ὡς συγγραφέα στὴν ᾿Αποκάλυψι, τὸν βρίσκει σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ εἰκάζει ὁ Παππίας, χωρὶς βέβαια νὰ τὸν σχετίζῃ μὲ τὴν ᾿Αποκάλυψι ἐκεῖνος, ὅταν γράφῃ ὅτι κατὰ τὶς μέρες του, γύρω στὸ 150, ἔδειχναν στὴν ῎Εφεσο δύο μνήματα ᾿Ιωάννου, καὶ ἄρα ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀπόστολο ὑπῆρχε καὶ ἄλλος ἕνας ᾿Ιωάννης πρεσβύτερος, μαθητὴς ὁπωσδήποτε τοῦ ἀποστόλου καὶ σύγχρονος! σ᾿ αὐτὸν λοιπὸν τὸν ᾿Ιωάννην τὸν πρεσβύτερον βρίσκει ὁ Διονύσιος τὸ συγγραφέα τῆς ᾿Αποκαλύψεως. εἶναι φανερὸ ὅτι μὲ τὸ ποὺ τῆς ἀμφισβητεῖ τὴν ἀποστολικότητά της, προσπαθεῖ τὴ θεοπνευστία της, παρ᾿ ὅλο ποὺ τὴν ἀποδέχεται, νὰ τὴν ὑποβιβάσῃ σὲ θεοπνευστία δευτέρας καὶ τρίτης τάξεως, κατὰ τὴν ἀντίληψι καὶ συνήθεια τῶν τότε ᾿Αλεξανδρινῶν καὶ μάλιστα τῶν ὠριγενιστῶν θεολόγων. καὶ θέλει ἔτσι νὰ καταπολεμήσῃ τὸ χιλιασμὸ καὶ «ἀπὸ ἄλλο μέτωπο», καθὼς αὐτὸς νομίζει βέβαια. διότι τὴν τέτοια ἐπιχειρηματολογία του ἐναντίον τῆς ἀποστολικότητος τῆς ᾿Αποκαλύψεως τὴν παραθέτει ὡς τελευταῖο καὶ γενικὸ καὶ ῥιζικὸ ἐπιχείρημα κατὰ τοῦ χιλιασμοῦ. ὁλοφάνερα ἐννοεῖ· «Στὸ κάτω κάτω αὐτὴ ἡ ᾿Αποκάλυψι, στὴν ὁποία στηρίζονται οἱ χιλιασταί, δὲν εἶναι καὶ πολὺ θεόπνευστο βιβλίο»! (Διονύσιος, Περὶ ἐπαγγελιῶν, 2· στὸν Εὐσέβιο, ᾿Εκ. ἱστ. 3,28,4-5· 7,24-25.) […]

        http://www.philologus.gr/4/68-2010-01-01-01-22-30/76–i

        Πάρα πολύ ωραία…!
        Μάθαμε το 2014 ότι βρέθηκαν και ΤΡΕΙΣ γραμματιζούμενοι ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους Αιώνες… να πούν ότι το κείμενο ΔΕΝ είναι του Ιωάννη του Ευαγγελιστή.
        Ευχαριστούμε.

       • Ο/Η Ενας Πολίτης λέει:

        Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες βρέθηκαν οι τρεις που ανέφερες.
        Ο δε Διονύσιος δεν ήταν κάποιος τυχαίος αλλά ένας από τους κορυφαίους θεολόγους της Εκκλησίας, ο οποίος έχει αγιοποιηθεί.

        Στο κείμενο που παρέθεσες ως πηγή αναφέρονται επίσης τα εξής:

        ῎Ετσι παραλείπουν στοὺς καταλόγους των τὴν ᾿Αποκάλυψι οἱ Κύριλλος ᾿Ιεροσολύμων, Γρηγόριος Ναζιανζηνός, καὶ ᾿Αμφιλόχιος ᾿Ικονίου, ὁ Συροσιναϊτικὸς κατάλογος (400), ἡ συριακὴ μετάφρασι τῆς Καινῆς Διαθήκης Πεσσίτα (410-430), ὁ νόθος κανὼν 60 τῆς ἐν Λαοδικείᾳ συνόδου ποὺ προστέθηκε τὸν Η΄ αἰῶνα, ὁ Νικηφόρος Α΄ Κωνσταντινουπόλεως (806-815), κι ὁ ἀνώνυμος Κατάλογος τοῦ Κανόνος ποὺ ἀποκαλεῖ τὴ Βίβλο Τὰ ῾Εξήκοντα βιβλία κατ᾿ ἀπομίμησι τῆς ῾Εξηκονταβίβλου τοῦ ἐπὶ Λέοντος F΄ (896-912) ἑλληνιστὶ ἀνασυντεταγμένου σώματος τοῦ ῥωμαϊκοῦ δικαίου…»

        Επίσης » ὁ ᾿Αρέθας Καισαρείας (850-935) τὸ ὅτι τινὲς τῶν ἀρχαιοτέρων ἀπέρριπταν τὴν ᾿Αποκάλυψι. στὸ φθαρμένο σχετικὸ χωρίο του (Εἰς ᾿Αποκ., 1· PG 106, 500a) » και » Στὴν ἀμφισβήτησι τῆς ᾿Αποκαλύψεως ἀναφέρεται κι ὁ ῾Ιερώνυμος (Epist. ad Dardanum 129,3 PL 22,1103).»

        Δεν τυχαίο ότι συμπεριλήφθηκε στον «Κανόνα» της Ανατολικής Εκκλησίας αρκετούς αιώνες αργότερα.

        Οσον αφορά την σύγχρονη φιλολογική-ιστορική κριτική υπάρχουν πολλοί μελετητές που αμφισβητούν την πατρότητα της, όσο και την θεοπνευστία της.

       • Ο/Η Μιχαήλ λέει:

        Ἕνας Πολίτης…
        «Κυριακή» κοντή…»γιορτή», φίλε μου…
        Συμβουλή καί…τσάμπα…
        …Βγάλε τά…»καλά» σου στό…σχοινί νά ἀεριστοῦν.

        (Καί δέν θά τό ρίξω στά…»σκληρά» τύπου…Θεοδώρητου Ἒπισκόπου Κύρου, (393-457), τοῦ θεωρούμενου καί ὡς «μεγαλύτερου ἑρμηνευτῆ τῆς Ἀνατολῆς).

       • Ο/Η Ενας Πολίτης λέει:

        Για όσους την απορρίπτουν ή την αμφισβητούν, υπάρχουν άλλοι τόσοι που την δέχονται ως αυθεντική και θεόπνευστη.

        Πάλι λοιπόν καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα, ότι είναι καθαρά θέμα πίστης το να δεχθεί καποιος ως θεόπνευστα,σωτηριολογικά και αποκαλυπτικά τα ιερά κείμενα, όχι μόνο της χριστιανικής αλλά και οποιασδήποτε θρησκείας.

        Επαναλαμβάνω ότι η παρέμβαση μου έχει καθαρά τον χαρακτήρα φιλολογικής-ιστορικής κριτικής και όχι ερμηνείας ή κριτικής του περιεχομένου.

       • Ο/Η Μιχαήλ λέει:

        Γιά νά δεχτεῖ ἤ νά…»ἀμφισβητεῖ» κανείς τά τῆς Ἀποκαλύψεως, πάει νά πεῖ πώς ἀμφισβητεῖ τό ἴδιο τό Εὐαγγέλιο (βλ. παρακάτω) καί ὅσα ἔχουν προλεχθεῖ ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό καί παραδίδονται σχηματοποιημένα, Θεία οἰκονομία, διά τῆς Ἀποκαλύψεως…

        Ἄρα φίλε μου καθείς…
        …ὅπως ἀναπαύεται.

        Νά ζήσεις.

 7. Ο/Η Μιχαήλ λέει:

  Ξανά…
  Σέ ἁπλά Ρωμαίϊκα:

  Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, ἐπανέλαβε τά περί “βδελύγματος τῆς Ἐρημώσεως” ἐπί τήν Ἁγίαν Πόλιν πού ΠΡΟ – ΕΙΠΕ ὁ Χριστός καί τά ὁποῖα δέν τά είπε “γιά νά μήν γίνουν”, ἀλλά διότι θά ΓΙΝΟΥΝ.

  Χαίρετε…
  ..Καλό σας ξημέρωμα.

 8. Ο/Η Λεωνίδας λέει:

  «όπως μας πληροφορεί ο Μάρκος Αντίμαχος, μόνον οι χρησμοί της Σίβυλλας της Ερυθραίας ήταν υπογεγραμμένοι με το όνομά της. Όλοι οι άλλοι χρησμοί ήταν ανυπόγραφοι και ημιτελείς.» …….Επίσης οι χρησμοί των Σιβυλλών, που φυλάσσονταν στον ναό του Διός στο Καπιτώλιο της Ρώμης, όπως αναφέρει το άρθρο, κάηκαν το 83 π.Χ από πυρκαγιά, άρα ήταν αδύνατον να έχουν διασωθεί, (Eνας Πολιτης)

  «καποιος» λοιπον …αντιμαχος τρεχαγυρευος μας ….»πληροφορει» !!!!! ….τσιμπαει την πληροφορια ο Κωτσος ….( διέσωσε !!!!!!και διακήρυξε δημόσια !!!!!!!!αυτόν τον χρησμό, μετά Χριστόν, ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος)……ΚΙ ΕΓΩ ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ να …ΨΑΞΩ μετα 2000 χρονια ….το «καποιος καποτε μου πε κατι»…..!!!!!!!!!!
  Να ψαξω και τι επινε ο Νοστραδαμος ? Τι καπνιζε κι αυτος που εγραψε τα πρωτοκολα ?
  Να ψαξω και τι μυτιες τραβαγε ο «ποιητης» της Αποκαλυψης μεταξυ του 500 και 1000 που την εγραψε στην εξορια της Πατμου που τον ειχε στειλει ο χξσ Αυτοκρατωρας ,και που για να μην καρφωθει δεν τον εγραψε ΑΥΡΗΛΙΑΝΟΣ ?

  ΤΙ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΛΑ ΤΑ «ΑΣΤΡΑ» ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΡΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ? ΚΑΤΑΦΑΤΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΩ ΜΑΣ ???

  πατε καλα ρε καρντασια και συντεκνοι …ή το «ανεξηγητο» μας γεμισε το μυαλο σκοταδια ?

  • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

   Ποιά ΑΣΤΡΑ και ΤΕΡΑΤΑ βρε ψεκασμένε κομμουνιστή ? Νομίζεις ότι ήρθες σε αυτόν τον κόσμο για να μας πρήξεις για τον…Μαρξ ???
   αχαχαχαχαχαχαχα
   Νομίζεις ότι το ανθρώπινο μυαλό τα καταλαβαίνει ΟΛΑ ?
   Πόσες φορές θα το πούμε ?
   ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΛΑ…
   Υπάρχουν και άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που ΔΕΝ συγχρονίζονται με τον εγκέφαλό μας…

   Είσαι Αθεος το καταλάβαμε…δεν πιστεύεις κανέναν Ευαγγελιστή Ιωάννη και κανέναν Ιησού Χριστό…
   Ασε μας εμάς, να πιστεύουμε.

  • Ο/Η Mαν.Αρκάς λέει:

   Όλοι οι κάτω απ την Γκιώνα
   είσαστε ειδωλολάτρες ρε.
   😈
   Aχαχαχαχαχαχ!

   • Ο/Η Βούλγαρης Χρήστος λέει:

    Παρακαλώ να σημειωθεί ότι ούτε δυτικά της Γκιώνας υπάρχουν πολλοί ειδωλολάτρες…

  • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

   Λεώ μη με βάζεις στο ίδιο σακούλι με τους σύντεκνους….

   Εγώ περισσότερο συμφωνώ με τον Ένα Πολίτη. Με Μιχαήλ και Αμετ με χωρίζουν πλανητικά συστήματα στο θέμα της Αποκάλυψης.

   • Ο/Η Μιχαήλ λέει:

    Καί βέβαια δέν ἐπιχείρησα νά ἐρμηνεύσω τήν Ἀποκάλυψη, ἀλλά είπα ὅτι στήν Ἀποκάλυψη ἐπαναλαμβάνονται – περιγράφονται σχηματοποιημένα ὅλα ὅσα ὁ Χριστός ΠΡΟ – ΕΙΠΕ καί μᾶς μετα – δόθηκαν διά τοῦ Εὐαγγελίου…

    Ἀμφισβητούμε ΤΑ τοῦ Εὐαγγελίου;

    Ο Ιησούς προλέγει το τέλος το κόσμου
    (Μτ 24,3-28. Λκ 21,7-24)

    3 Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ, ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν Πέτρος καὶ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης καὶ ᾿Ανδρέας·
    4 εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι;
    5 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀποκριθεὶς ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.
    6 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν.
    7 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω τὸ τέλος.
    8 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ ταραχαί.
    9 ἀρχαὶ ὠδίνων ταῦτα. Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς. παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
    10 καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη δεῖ πρῶτον κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον.
    11 ὅταν δὲ ἀγάγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε, μηδὲ μελετᾶτε, ἀλλ᾿ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, τοῦτο λαλεῖτε· οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον.
    12 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς.
    13 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.
    14 ῞Οταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ρηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ὅπου οὐ δεῖ –ὁ ἀναγινώσκων νοείτω– τότε οἱ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη,
    15 ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω εἰς τὴν οἰκίαν μηδὲ εἰσελθέτω ἆραί τι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,
    16 καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν ὢν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ.
    17 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
    18 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος.
    19 ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις, οἵα οὐ γέγονε τοιαύτη ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως ἧς ἔκτισεν ὁ Θεὸς ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ μὴ γένηται.
    20 καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσε Κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσε τὰς ἡμέρας.
    21 καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστός, ἰδοὺ ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε.
    22 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.
    23 ὑμεῖς δὲ βλέπετε· ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν ἅπαντα.

    Ξανά:
    [..] ὑμεῖς δὲ βλέπετε· ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν ἅπαντα. [..]

    …Case closed.

    • Ο/Η Μιχαήλ λέει:

     Μήτηρ πάσης μαθήσεως ἤ…παθήσεως:

     [..] 14 ῞Οταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ρηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ὅπου οὐ δεῖ –ὁ ἀναγινώσκων νοείτω– τότε οἱ ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, [..]

     [..] ὑμεῖς δὲ βλέπετε· ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν ἅπαντα. [..]

    • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

     Ανοιξε την Αποκάλυψη να βρεις πόσες φορές αναφέρεται η λέξη «ανομία» και «¨αμαρτία».

     Λοιπόν να το κλείνουμε γιατί νομίζω ότι απευθύνομαι σε ανθρώπους με αντίληψη.

     Ο Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη που του φανέρωσε Άγγελος Κυρίου. Ο Θεός γνωρίζει το μέλλον. Γνωρίζει την ανομία και την αμαρτία που θα επικρατήσει. Και στην Αποκάλυψη δίνει όλα όσα θα γίνουν λόγω αυτής της ανομίας συν τον αντίχριστο συν την τελική κρίση και σκηνές από τη Βασιλεία του Θεού.

     Αυτή η ανομία όμως δεν θα υπάρξει επειδή το είπε ο Θεός αλλά επειδή ευθυνόμαστε εμείς και ο Θεός ΤΟ ΠΡΟΓΝΩΡΙΖΕΙ και το περιγράφει. Εκεί είναι το «κλειδί» που κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Οι άνθρωποι λόγω της ανομίας τους θα ζήσουν τις σάλπιγγες, τις πληγές και όλα όσα περιγράφονται.

     ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ και ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ, υπάρχει και η δυνατότητα μετάνοιας ΑΡΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΝΩΝ ( αν και ΔΥΣΚΟΛΗ).

     Όσον αφορά τον αντίχριστο αυτός θα έρθει έτσι κι αλλιώς γιατί ο Χριστός είπε ότι δεν θα έρθει αν δεν έρθει πρώτα το Βδέλυγμα της ερημώσεως. ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ την καταστροφή επί εποχής του αντίχριστου επειδή όπως λέει το Ευαγγέλιο » Ο Θεός θα κολοβώσει τις ημέρες». Δηλαδή θα «μικρύνει» το διάστημα της εποχής του αντιχρίστου. Άρα όλα θα κριθούν από τους πιστούς την προσευχή της εποχής εκείνης. Άρα μπορεί να είναι 42 μήνες μπορεί και 40. Αυτό θα το κρίνουν πολλά.

     Πρέπει να καταλάβετε πως στο θέμα των δεινών της Αποκαλύψεως ( εξαιρείται ότι έχει σχέση με τον αντίχριστο) με την επιμονή σας ΑΚΥΡΩΝΕΤΕ τη διαδικασία μετάνοιας και προδικάζετε ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ ΕΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ.

     Και οι ερωτήσεις είναι οι εξής

     Αν δεν υπάρχει ανομία…. η Αποκάλυψη θα γίνει όπως έχει γραφτεί;

     Και αν υπάρχει ανομία θα είναι επειδή το έγραψε ο Ιωάννης από τον Θεό ή επειδή είναι επιλογή των ανθρώπων την οποία ο Θεός σέβεται και προγνωρίζει ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΖΕΙ;

     Αν απαντήσετε σωστά αυτές τις ερωτήσεις θα καταλάβετε και τη Θεοπνευστία της Αποκάλυψης και το σκοπό της.

     Υ.Γ.

     Είστε τόσο απόλυτοι ώστε να γράφετε πως σίγουρα η Αποκάλυψη θα γίνει όπως έχει γραφτεί όταν δεν είστε σε θέση να το επιβεβαιώσετε λόγω απόλυτης βεβαιότητας κατανόησης των περιγραφέντων γεγονότων. Είστε τόσο απόλυτοι ώστε να προδικάζετε την ανομία όταν ο ίδιος ο Θεός μας δίνει την ελεύθερη βούληση να αλλάξουμε και την γνώμη Του και να μετριάσουμε την οργή Του; Δεν σας απασχολεί καθόλου η εξήγηση ενός Αγίου περί της Αποκάλυψης και της ερμηνείας της όπως ο Άγιος Πορφύριος αλλά προτιμάτε την υποκειμενική σας εξήγηση σε ένα βιβλίο που έχει δώσει τροφή για αμφισβήτηση σε γεννές;;;

     Παρεπιπτόντως σας διαφεύγει το γεγονός ότι οι πρωτοχριστιανοί ( που ανάμεσα τους ζούσαν οι ίδιοι οι Απόστολοι) έφτασαν σε τέτοιο σημείο διαστρέβλωσης της Αποκάλυψης που ανακαλύπταν αντίχριστους κάθε τρεις και λίγο. Έπρεπε να επέμβουν οι ίδιοι οι Απόστολοι για να τους δώσουν εξηγήσεις και να σταματήσει η παραφιλολογία.

     Η Ορθοδοξία δεν είναι κισμέτ. Το αυτεξούσιο υπάρχει για όλα τα πλάσματα του Θεού.

     Απο μένα αυτά και καληνύχτα.

     • Ο/Η Μιχαήλ λέει:

      Κρούεις ἀνοιχτές θύρες…

      … [..] ὑμεῖς δὲ βλέπετε· ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν ἅπαντα. [..]

      (Ἐπίσης)

      • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

       Άρα – αφού κρούω ανοιχτές θύρες – εσύ τουλάχιστον καταλαβαίνεις τη ρήση του Αγίου

       » Η Αποκάλυψη γράφτηκε για να μη γίνει» και τι εννοούσε.

       Καλό βράδυ σε όλους ( δις).

       • Ο/Η Μιχαήλ λέει:

        Ἀλλά, θά…πληρωθεῖ ἐν τῶ…ὁρισμένω χρόνω τοῦ…πληρώματος τῶν ὡς ἄνω…
        …ἀπό Ἰησοῦ Χριστοῦ…προ – ειρημένων.

     • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

      Μα επειδή ΥΠΑΡΧΕΙ το αυτεξούσιο στους ανθρώπους…η Αποκάλυψη φανερώνεται στους ανθρώπους…
      Αυτά όλα που γράφεις,συγγνώμη καλέ μου φίλε Ιωάννη, είναι… μαϊντανός.

      Ο Ανθρωπος μπορεί να επιλέξει το δρόμο που θα ακολουθήσει…
      Ομως μερικοί άνθρωποι θα διαλέξουν τον λάθος δρόμο…
      Μπορεί να είμαι και εγώ ο ίδιος…
      Και ΟΛΟΙ αυτοί…περιγράφονται ΜΕΣΑ στην Αποκάλυψη.

      • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

       Αμετανόητε δεν θέλεις να καταλάβεις. Δεν είναι ότι δεν μπορείς. Δεν θέλεις. Οπότε συνέχισε στην αιρετική σου άποψη. Και για αυτό ελεύθερος είσαι όπως κι εγώ να γράφω μαιντανούς. Μόνο που αυτοί οι μαιντανοί έχουν ειπωθεί από Αγίους και Μοναχούς εκτός από μένα.

       • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

        Είναι προφανές ότι κάποιος από τους δύο μας δεν έχει καταλάβει κάτι σχετικά με την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη.
        Εγώ φίλε μου δεν κάνω κατήχηση… ούτε γράφω ότι είσαι αιρετικός, ότι είσαι έτσι, ότι είσαι αλλιώς κλπ…
        Εσύ πιστεύεις με τον τρόπο που πιστεύεις…και συνέχισε να πιστεύεις.
        Τουλάχιστον άσε μου το δικαίωμα να κρίνω αν τα ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΟΥ τα ΔΙΚΑ ΣΟΥ… και όχι των…Αγίων… συμβαδίζουν με αυτά πού ΕΓΩ ξέρω,που έχω διαβάσει, και μου μετέφεραν και μου είπαν άλλοι άνθρωποι της Εκκλησίας…
        Μπορεί και να κάνω λάθος…
        Αλλά ΟΧΙ από πρόθεση όπως μου καταμαρτυράς…
        Και είναι ΑΛΛΟ ένα σημείο που κάνεις λάθος.
        Ευχαριστώ…

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Θα σου δώσω ένα στοιχείο. Το έγραψα σε σχόλια μου εδώ αλλά προφανώς δεν το έχω δώσει όσο καθαρά πρέπει.

        Η Αποκάλυψη δεν πρέπει να εξετάζεται ως «.Όλον». Αν εξεταστεί έτσι και ένας χριστιανός αποδεχθεί ότι όλα θα γίνουν όπως έχουν γραφτεί τότε πέφτει σε αίρεση λόγω πλάνης και όχι λόγω ιδιοτέλειας ή πρόθεσης.

        Η Αποκάλυψη αναφέρει αυτά που θα γίνουν και έχουν αναφερθεί από τον Χριστό ( αντίχριστος, τελική κρίση, Βασιλεία του Θεού). Αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα επειδή έχουν αποδοθεί από τον ίδιο τον Χριστό πριν την γραφή της Αποκαλύψεως.

        Όμως το κομμάτι της Αποκάλυψης που αφορά πληγές, σάλπιγγες και γενικώς τα δεινά ( ασχέτως αν τελικά γίνουν όπως περιγράφονται) η υποχρέωση του Ορθόδοξου δεν είναι να τα θεωρεί ως απόλυτα δεδομένα. Αυτό το δικαίωμα το έχει μόνο ο Θεός. Γιατί τα δεινά αναφέρονται στην αμαρτία των ανθρώπων και όχι στην απόφαση του Θεού να τιμωρεί τους ανθρώπους χωρίς λόγο.

        Όσο λοιπόν υπάρχει στην Αποκάλυψη η αμαρτία μας τόσο η υποχρέωση μας είναι να τη μηδενίσουμε και όχι να την αποδεχτούμε ως γεγονός άρα και κισμέτ. Όταν κάποιος αποδέχεται την πραγματοποίηση της αμαρτίας και της ανομίας για την οποία έχουν την ευθύνη οι άνθρωποι χωρίς να λειτουργήσει στην ακριβώς αντίθετη μεριά ( αυτή της μη ανομίας) ,τότε βρίσκεται σε πλάνη γιατί στην ουσία το πρόβλημα δεν είναι η μη αποδοχή των γραφομένων του Ιωάννη αλλά η η μη αποδοχή της σωτηρίας του.

        Όταν σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η σωτηρία της ψυχής του τότε δεν υπάρχει καμία περίοδος – ακόμα και αυτή της εσχατολογικής Αποκάλυψης – που να του δίνει το δικαίωμα να αποδέχεται ως τετελεσμένη την δική του αμαρτία.

        Με λίγα λόγια….. Για τα δεινά της Αποκάλυψης φταίμε εμείς και όχι ο Θεός.¨Όσο δεν το αλλάζουμε αλλά το θεωρούμε δεδομένο…. χάνουμε την ουσία συνολικά της Καινής Διαθήκης που είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Αυτό είναι πλάνη. Γιατί δεν κρίνεται αν πιστεύεις στην Αποκάλυψη αλλά το αν έχεις κατανοήσει τι σκοπό έχει η Αποκάλυψη εκτός από την εσχατολογία της.

        Επίσης το πιο σημαντικό. Αυτό που ισχύει στη ζωή ισχύει και στην Αποκάλυψη. Δεν παίζει κανένα ρόλο αν πιστευεις στην Αποκάλυψη αν δεν έχεις την ευκαιρία να τη ζήσεις. Αυτό που μετράει είναι να σωθείς. Γιατί για τον καθένα που «φεύγει» στην ουσία έχει ζήσει και την πρώτη κρίση άρα το τελευταίο που τον απασχολεί είναι η εσχατολογία.

 9. Φιλοι ,,αμφισβητώ κατα καποιο τροπο,,δεν εχω πεισθεί με οσα εχω διαβάσει για την αυθεντικότητα της συγκεκριμένης προφητείας της Σιβυλλας,,
  η Αποκάλυψη ομως ειναι κατι τελείως διαφορετικό,,,ειναι θεμελιώδες λίθος της Ορθοδοξιας,,
  αν αμφισβητούμε αυτο που πολυ σωστά επεσήμανε ο Αμετ
  […] μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες εν αυτή γεγραμμένα.ο γαρ καιρός εγγύς[…]
  αν το βαλουμε στον μύλο να το φέρουμε στα μετρα μας,,τοτε καλύτερα ειναι να πιάσουμε ολη την Βιβλο και να την πετάξουμε,,,
  η Αποκάλυψη μας προειδοποιεί και μας δινει κατευθυντήριες οδηγίες για να προφυλαχθούν απο αυτα που ΘΑ συμβούν ,,δεν λεει ίσως ,μάλλον,μπορεί ,αν ειστε καλα παιδιά και μετανοήσετε αυτα να μην συμβούν,,η Αποκαλυψη ειναι κάθετη,,ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
  η Αποκάλυψη ειναι η επιτομη του δογματισμού,,,η το δέχεσαι η δεν το δέχεσαι,,δεν εχει παζάρια,,
  εξάλλου,,,φροντίζει λυσσαλέα και ο περιούσιος λαος η προφητεία της Αποκαλυψης να επαληθευτεί

  τωρα σε αυτο που λεει ο ΙΩΑΝΝΗΣ που αναφέρει τιλεει ο Αγιος Πορφυριος,,δεν ξερω τι να πω ,,σίγουρα ομως θα πω οτι ο Αποστολος Ιωάννης και αυτος Αγιος είναι,,,σίγουρα πρεπει να ειχε μιαν Θεια ενόραση για το συγκεκριμένο βιβλιο της Αποκάλυψης ειδάλλως θα πρεπει να δεχθώ οτι ηθελε να γράψει ενα σκαρίφημα σαν το βιβλιο του Ενωχ,,,δεν εχω διαβάσει Αγιο Πορφυριο δεν μπορώ να εχω άποψη,,κατι ομως δεν μου κάθετε καλα

  • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

   Καλημέρα.

   Ο Αγιος αναφέρεται στα δεινά της ανομίας και εξηγεί το συγκεκριμένο θέμα. Δεν αμφισβητεί τα της Κρίσης, αντιχρίστου και Βασιλείας του Θεού.

   Το έκανα θέμα από την αρχή για να δείξω ότι η Αποκάλυψη δεν είναι απλά ένα βιβλίο που λες » οκ το δέχομαι όπως είναι» γιατί πολύ απλά πρέπει να έχεις καταλάβει το κάθε τι που γράφει αλλιώς βγαίνουν λάθος συμπεράσματα όπως έχει δείξει η μακρόχρονη ιστορία αυτών που την ερεύνησαν.

   Αυτο που έγραψε ο Πολίτης πως γίνεται αποδεκτό ως βιβλίο ανάλογα την πίστη είναι μεν σωστό ( γιατί ισχύει για όλα τα πράγματα γενικώς) αλλά είναι επιφανειακό. Η αποδοχή και μόνο της Αποκάλυψης δεν σημαίνει τίποτα όσο υπάρχει παρερμηνεία της.

   Η Αποκάλυψη συνοδεύει τα Ευαγγέλια και τις Πράξεις των Αποστόλων. Όλα μαζί έχουν ως σκοπό τη σωτηρία των ανθρώπων αλλά η Αποκάλυψη έχει χρησιμοποιηθεί ως «μπαμπούλας» σε πολλές περιπτώσεις και όχι ως σωτήριο κείμενο. Για αυτό ευθύνονται οι άνθρωποι με τις αποδόσεις τους. Εκεί κολλούσε και το περί αίρεσης γιατί ο Αντίχριστος η Βασιλεία του Θεού και η Κρίση αναφέρονται ως γεγονότα που ήδη έχουν προαναφερθεί από τον ίδιο τον Χριστό.
   Τα δεινά όμως δεν είναι ευθύνη του Θεού αλλά αποτέλεσμα της ανομίας μας. Και η αποδοχή του γεγονότος ως τετελεσμένο δίνει την ευθύνη στον Θεό και με αυτό το σκεπτικό αποτελεί αίρεση.

   • Ο/Η Μιχαήλ λέει:

    …ΑΨΟΓΟΣ.

   • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

    «…..Σήμερα προσεγγίζουμε το κακό και εξετάζουμε τα επερχόμενα ως αναπόφευκτο κακό. Εκεί χάνουμε όλη την ουσία. Οι πόλεμοι, οι επικείμενες συμφορές και γεγονότα είναι το ύστατο φάρμακο στην αποστασία του ανθρώπου και για αυτό ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι: «Η Αποκάλυψη γράφτηκε για να μην γίνει». Γιατί η Αποκάλυψη έχει ως σκοπό την προειδοποίηση και ο τρόπος να αποφευχθεί είναι μόνο αν υπηρετήσουμε την ενότητα που μας άφησε ο Χριστός ως παρακαταθήκη. Αυτή είναι η θεραπευτική αγωγή στον ασθενή, γιατί αν η ασθένεια προχωρήσει, τα γεγονότα της Αποκάλυψης θα είναι ο ακρωτηριασμός που προκαλεί ο ιατρός όταν χτυπήσει η γάγγραινα.»

 10. Ο/Η Λεωνίδας λέει:

  Eρωτηση για οσους «πιστευουν» (ας απαντησουν οσοι ξερουν και οχι οι «κολακες» της …»εξυπναδας»)

  ΠΟΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΕΧΤΗΚΕ ΤΗΝ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ» (που ειναι ο θεμελιος!!! λιθος της Ορθοδοξιας ΣΑΣ )?/…..ποτε δλδ ΕΠΙΣΗΜΑ η Εκκλησια αποδεχτηκε το κειμενο …..ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ παρακαλω

  αντε για να ξεχωριζουνε οι «αιρετικοι» απο τους πιστους Χριστιανους

  • Ο/Η Kimwn λέει:

   Χ
   Δεν ξέρω βρε άθρησκε…
   Και για να προλάβω την πονηριά σου, εδώ πας έμμεσα να βγάλεις πότε γράφτηκε, π.χ. όχι από τον Ιωάννη αλλά…

  • Λαθος ερώτηση και μοιραία θα βγάλεις λάθος συμπεράσματα,,,οσων αφορα τους αιρετικούς.

   οποιος πιστεύει ,,,δεν ειναι υποχρεωμένος να γνωρίζει ΤΑ ΠΑΝΤΑ,,όπως ζητας ??ποτε ,που ,,αντε και πόσοι μετείχαν στην ταδε συνοδο,,
   η Ορθοδοξια στηρίζεται σε δόγματα,,και τα δόγματα ειναι οι θεμελιώδεις λιθοι της,,αν αφαιρέσεις ενα δογμα,,ακυρώνεις αυτόματα ολα τα αλλα !!!,,ειδάλλως ειναι σαν να ζητά καποιος θρησκεία αλα καρτ !

   συγνωμη που απάντησα εγω,,,μιας και δεν θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα πιστο,,,μαλλον λανθάνων πιστός η άπιστος ειμαι ,,,ακόμα δεν το εχω ξεκαθαρίσει μεσα μου

   • Ο/Η Λεωνίδας λέει:

    οι Ορθοδοξοι Χριστιανοι ακολουθουν ,πιστευουν ,ενστερνιζονται ,υποτασσονται στην ΗΓΕΣΙΑ της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ! Αλλιως ειναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ,οι αυτονομοι θεομπαιχτες υποκριτες με δικο του ο καθε ενας «θεο» και «πιστη» ….Εγω λόιπον ΑΥΤΟ ΡΩΤΗΣΑ ! Αν ξερουν οι πιστοι ΧΟ ….ΠΟΤΕ η επισημη Εκκλησια τους ενεταξε την Α στην Καινη ..

    • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

     Ντάξει ρε φίλε…

     και οι ιδεολόγοι υποτάσσονται στην ιδεολογία τους και οι φανατικοί οπαδοί στις ομάδες τους και τα κομματόσκυλα στα κόμματα τους και πάει λέγοντας….

     Μόνο που η θρησκεία καθορίζει και ζωές και ψυχές. Αυτό δεν το καταφέρνει καμιά ιδεολογία και καμία ομάδα ή κόμμα…

    • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

     Αγαπητέ φίλε μου Λεωνίδα
     Ο Θεμέλιος Λίθος της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης είναι ο Τριαδικός Θεός.
     Δεν είναι η Αποκάλυψη.
     Η Αποκάλυψη εξιστορεί τι θά ΓΙΝΕΙ ή τί ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ…και προαναγγέλει τη Δεύτερη Παρουσία του Ιησού Χριστού.

     Αλλά εσύ όμως γιατί το ρωτάς αυτό ? εννοώ τον χρόνο ένταξης της Αποκάλυψης στην Καινή Διαθήκη.
     Και πες ότι σου λέμε…ή δεν σου λέμε…
     Τι σημασία έχει αυτό για εσένα και τον ορθο-λογισμό σου ?

    • Ο/Η Μιχαήλ λέει:

     Λάθος ἄποψη…
     Ἀπότοκο καί ἄγνοιας καί ἰδεοληψίας…
     …Θές νά σοῦ πῶ…»ΓΙΑΤΙ»;

     • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

      Για μένα το είπες Μιχαήλ ? για το σχόλιο 21.52 ?

      • Ο/Η Μιχαήλ λέει:

       Γιά τόν Λεώ…

      • Ο/Η Μιχαήλ λέει:

       Γιά κεῖνο τό:

       «οι Ορθοδοξοι Χριστιανοι ακολουθουν ,πιστευουν ,ενστερνιζονται ,υποτασσονται στην ΗΓΕΣΙΑ της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ! Αλλιως ειναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ»…

       • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

        Για να είμαστε δίκαιοι….
        Η υποταγή είναι βασικό χαρακτηριστικό της ταπεινοφροσύνης. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Η υποταγή στα μοναστήρια είναι κάτι περισσότερο από υποχρεωτική όπως και στον εξομολόγο ( με συγκατάθεση του εξομολογούμενου πάντα όμως).

        Σε αυτό που έχει λάθος είναι ότι είναι αιρετικοί για αυτό το λόγο.

       • Ο/Η Μιχαήλ λέει:

        «Ἄλλο» είπε…
        Δέν μίλησε περί ὑποταγῆς – ὑπακοῆς κατά τό ὀρθό μοναστικό φρὀνημα…
        …Καί τό…διόρθωσα.

        Ἀλλά ἀκόμη καί στά περί ὑποταγῆς καί…ἀπό – μάκρυνσης καί κατά τόν ΓΙΓΑΝΤΑ Ἅγιο θεόδωρο τόν Στουδίτη, πού τόν…βλέπουνε κάτι…δεσποτάδες (τό…δ, μέ «μικρό») καί βγάζουνε σπυράκια:

        «Ὅταν ἡ Πίστις κινδυνεύει, ΠΑΝΤΑ σκύβαλλα…
        …Μοναστήρια λέγω καί τά περί αὐτά».

        Ἐμεῖς ΤΙ…κάνουμε;
        …Χαζεύουμε τά μπούτια τῆς…Κί…Κίτσας;

    • Ο/Η Μιχαήλ λέει:

     Ἄντε νά σοῦ πῶ γιατί πρέπει νά τήν κάνω καί γιά νά δεῖς ὅτι ἡ Θεία Οίκονομία ΟΛΑ τἄχει…προβλέψει…

     Γιά ΟΛΑ ἔχει μιλήσει, ΟΤΑΝ…»ἔπρεπε»:

     «Βαδίζοντες δέ τήν ἀπλανῆ καί ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμόν μέν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα μή τόν αἰσθητόν, ἀλλά τόν νοητόν΄ οἷον ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας κακῶς ἀναστρέφονται καί σκανδαλίζουσι τόν λαόν, χρή αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἤ μετ’ αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετά Ἄννα καί Καϊάφα, εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός. Ὁμοίως καί ἡ χείρ ὁ διάκονος, ἐάν ἀνάξιον τι πράττῃ, χωριζέσθω τοῦ θυσιαστηρίου»
     (Μ. ‘Αθανασίου)
     «Μή πείθεσθε μονάζουσι, μηδέ τοις πρεσβυτέροις, έφ’ οίς άνόμως λέγουσι, κάκιστα εισηγούνται. Και τί φημί μονάζουσι, και τί τοις πρεσβυτέροις; Μηδ’ έπισκόποις είκετε, τά μή λυσιτελούντα, πράττειν και λέγειν και φρονείν δολίως παραινούσιν.»
     (Αγ. Μελετίου του Ομολογητού).
     «Επαινετός ό πόλεμος γνωρίζεται πολλάκις, και μάχη κρείττων δείκνυται ψυχοβλαβούς ειρήνης. Βέλτιον γαρ άφίστασθαι τοίς ού καλώς φρονούσι ή τούτοις έπακολουθείν κακώς όμονοούντες, χωριζόμενους του θεού και τούτοις ένουμένους»
     (Αγ. Μελετίου του Ομολογητού).

     Kατανοητά;
     …Κατανοητά.

     Καλό βράδυ.

 11. Ο/Η Mαν.Αρκάς λέει:

  Εγώ δεν έχω διαβάσει πολλά θρησκευτικά
  απλώς παρακολουθώντας τους διαλόγους,
  έχω μια απορία και την βάζω
  Οι άνθρωποι, όσο καταπιεσμένοι και εξουσιασμένοι κι αν είναι,
  διαθέτουν ελευθερία βούλησης και μπορούν να αλλάζουν όποτε θέλουν ατομικά αλλά και συλλογικά.
  Αν ο «προφήτης» προβλέψει κάτι και οι άνθρωποι το μάθουν
  και το πιστέψουν,
  μπορούν όμως να αλλάξουν και να κάνουν άλλα πράγματα αφού διαθέτουν ελευθερία εκλογής.
  Τότε τι θα γίνει με την προφητεία;;
  😈

  • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

   Δεν υπάρχουν προφητείες μετά τον Χριστό. Υπάρχουν προρρήσεις.
   Οι προρρήσεις δεν έχουν τη μορφή προφητείας αλλά προειδοποίησης.
   Η προειδοποίηση αναφέρεται στην άρση της Χάρης του Θεού σε περίπτωση ανομίας και όχι στην επιλογή του Θεού για τιμωρία χωρίς αιτία.
   Σκοπός των προρρήσεων είναι η αλλαγή από το δρόμο της ανομίας
   Άρα η πρόρρηση δεν έχει σκοπό την εκπλήρωση αλλά τη μετάνοια

   Επειδή ακριβώς όμως οι προρρήσεις είναι εύκολος δρόμος για πλάνες η ίδια η Εκκλησία έχει θέσει πολύ αυστηρά όρια και συνιστά να μη γίνονται αποδεκτές a priori αλλά μετά από έρευνα.

   ΣΚΟΠΟΣ είναι η σωτηρία των ανθρώπων και η μετάνοια σε κάθε πρόρρηση. Όταν οι προρρήσεις έχουν ως αφετηρία του αφηγητή την τιμωρία των «εχθρών» αλλά όχι την σωτηρία των ψυχών…τότε υπάρχει θέμα….

   • Ο/Η Mαν.Αρκάς λέει:

    ΙΩΑΝΝΗ!
    Ρε μην αρχίσεις να φωνάζεις, αλλά εχω διαβάσει πως η προρήση
    είναι και προφητεία-πρόβλεψη-προμάντεμα
    😈

    • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

     Ναι αλλά η Εκκλησία αναγνωρίζει ως προφητείες όσες έχουν ειπωθεί πριν την έλευση του Χριστού και αφορούσαν τον ίδιο. Οι προφητείες αυτές εκπληρώθηκαν στο ακέραιο.

     Οι προρρήσεις είναι light προφητείες με δικαίωμα για «πάσο».

 12. Ο/Η Λεωνίδας λέει:

  ειπα …»ας απαντησουν ΟΣΟΙ ξερουν «

  • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

   Ξέρω αλλά δεν θα σου απαντήσω για έναν μόνο λόγο. Γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο για έναν ειλικρινή πιστό και όχι ειλικρινή, η ερώτηση σου.

   Επίσης η Αποκάλυψη ΔΕΝ είναι ο θεμέλιος λίθος της Ορθοδοξίας. Θεμέλιος λίθος είναι ο Χριστός. Η Αποκάλυψη ούτε κρύο ούτε ζέστη για το αν υπήρχε ή όχι.

 13. Ο/Η Μιχαήλ λέει:

  Μιλάμε γιά νά μιλάμε χρησιμοποιώντας δικά (;) μας «λόγια»…
  Χωρίς Χάρη λέμε γιά νά λέμε ἀπό τά ἐκκλησιολογικά μέχρι τά ἀμιγῶς Δογματικά…
  Ἔχουμε τήν παραμικρή ΙΔΕΑ, ΠΟΣΗ Χάρη καί Ἁγιασμό εἴχανε ὅσοι τούς ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ αὐτό τό ΑΣΗΚΩΤΟ ΒΑΡΟΣ;

  Ἔχουμε ἐπίγνωση τοῦ ἀναστήματος πού ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ γιά νά…διατριβοῦμε ἐπί αφάτων καί ἀνεκλάλητων ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ;

  Ἄντε «κλείστε» το…
  Ἔμπαθεῖς δέν μπορούν νά μιλήσουν περί…
  …ΑΠΑΘΕΙΑΣ.

  Κατανοητό ἤ νά χτυπήσω κάνα…ἄσμα νά φέρετε τά «μίλλια» σας;

  …Night.

 14. Ο/Η Λεωνίδας λέει:

  Λαθος φιλε Ιωαννη .Εχεις μπερδεψει τις Ιδεολογιες με τις Ιδεοληψιες .Η Ιδεοληψια δεχεται ακριτα θεσφατα και παραδοχες περιορισμενων αποδειξεων .Η Ιδεολογια εξελισσει συνεχως Ιδεες ,Σκεψεις ,Γενικους κανονες ,Φυσικους Νομους ,με βασει τον Ορθολογισμο …Αν δεν τα κανει αυτα υποβιβαζεται και ξεπεφτει στο επιπεδο της ιδεοληψιας .Ο Ιδεολογος με οπλο τον ορθολογισμο αναπτυσσει και εξελισει συνεχως το πνευμα του συμφωνα με οσα ΓΝΩΡΙΖΕΙ ο ανθρωπος ως τωρα ….για οσα δεν γνωριζει ακομα περιμενει την Επιστημη (παλι τον ορθολογισμο δλδ) να του τα απαντησει .Με βασει αυτα κατεταξε τωρα εσυ τις Θρησκειες οπου νομιζεις σωστοτερα .Εγω τις κατατασω ΟΛΕΣ στις Ιδεοληψιες !

  Αμετ
  «Τι σημασία έχει αυτό για εσένα και τον ορθο-λογισμό σου ?»
  Εχει σημασια γιατι η μεν κουβεντα σας περιστρεφεται γυρω απο «χρησμους» που τους θεωρειτε και «θεοσταλτους» και κατα δευτερο μου την ειπες …οτι δεν το εψαξα το θεμα .Ιδου λοιπον τι εβγαλε το «ψαξιμο» μου απο παλια !!!!

  {Η πρώτη σχετική προσπάθεια έγινε με τη Σύνοδο της Λαοδικείας (363 μ.Χ.), όπου αναγνωρίστηκαν ως θεόπνευστα τα 26 από τα 27 βιβλία που συμπεριλαμβάνονται σήμερα στην Καινή Διαθήκη. Ποιο βιβλίο λείπει; Η «Αποκάλυψη» του Ιωάννη!
  Μερικά χρόνια αργότερα (367 μ.Χ.), ο Αγιος Αθανάσιος εξέδωσε το δικό του Κανόνα, στον οποίο συμπεριέλαβε την «Αποκάλυψη» ως βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Το ζήτημα όμως φαίνεται ότι δεν είχε ξεκαθαρίσει ακόμα, αφού σε κανόνα που εξέδωσε ο πατέρας της Εκκλησίας, Αγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δεν τη συμπεριέλαβε, σημειώνοντας μάλιστα ότι «Ει τι δε τούτων εκτός, ουκ εν γνησίας», δηλαδή αν κάποιο βιβλίο είναι εκτός αυτής της λίστας, δεν είναι γνήσιο. Αποκαλυπτικός είναι και ο Αγιος Αμφιλόχιος Ικονίου, που στο δικό του Κανόνα σημειώνει: «Την δ’ Αποκάλυψιν του Ιωάννου πάλιν, Τινές μεν εγκρίνουσιν. οι πλείους δε γε Νόθον λέγουσιν» («Τη δε Αποκάλυψη του Ιωάννη μερικοί την εγκρίνουν, οι περισσότεροι όμως λένε ότι είναι νόθος»).
  Τελικά, το ζήτημα έληξε με την Τρίτη Σύνοδο της Καρθαγένης (397 μ.Χ.), στην οποία αναγνωρίστηκαν ως «Κανονικά» και τα 27 βιβλία που σήμερα αποτελούν την Καινή Διαθήκη.}

  Το ερωτημα λοιπον ειναι το εξης : Ειναι δυνατον ΣΗΜΕΡΑ να εχει θεση στην σκεψη και την ζωη μας ,να δινουμε σημασια και να μας θαμπωνει την σκεψη ενα καταστροφολογικο κειμενο ενος σαλεμενου που οι ΙΔΙΟΙ οι πρωτοι πιστοι του Χριστιανισμου …επι 400 κοντα χρονια το θεωρουσαν απο «νοθο» και «απατη» εως ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ??

  Πηγαινοντας παρακατω τη σκεψη : ο συγγραφέας του κειμένου της «Αποκάλυψης» ονομάζεται Ιωάννης και κατά τη χριστιανική παράδοση δεν είναι άλλος από τον ευαγγελιστή Ιωάννη, τον αγαπημένο μαθητή του Ιησού. Ομως, η πατρότητα του βιβλίου αμφισβητείται εξ αρχης από πολλούς Πατερες ,ασε που ακουγεται περιεργο ΑΝ ΗΤΑΝ του Ιωαννη του γνωστου ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΧΕ συμπεριληφθει στα «αγια» κειμενα απο τους πρωτοχριστιανους ακομα !
  Το πρώτο πρόβλημα στην ταύτιση του Ιωάννη της «Αποκάλυψης» με τον Ιωάννη τον ευαγγελιστή είναι ότι ο πρώτος σε κανένα σημείο του κειμένου δεν ταυτίζεται με το δεύτερο! Το μόνο που έχουν κοινό είναι το όνομα, ενώ ο Ιωάννης της «Αποκάλυψης», περιγράφοντας τη «Νέα Ιερουσαλήμ», μας πληροφορεί ότι στα θεμέλια της πόλης ήταν γραμμένα τα ονόματα των δώδεκα αποστόλων του Χριστού, χωρίς να αναφέρει το παραμικρό για τον εαυτό του
  Το δεύτερο πρόβλημα, που θεωρείται από πολλούς ως απόδειξη για το ότι η «Αποκάλυψη» δεν γράφηκε από τον ευαγγελιστή Ιωάννη, είναι η παρουσία συντακτικών και γραμματικών λαθών στο πρωτότυπο κείμενο, κάτι που δεν συναντάται στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Με την άποψη αυτή ταυτίστηκαν και αρκετοί πατέρες της Εκκλησίας.

  Το οτι το συμπεριελαβαν στα 27 βιβλια της Καινης μετα 400 (υποτιθεται) χρονια εμενα μου λεει οτι θα ειχαν τους λογους τους …Οι δουλοι δεν θα κρατιωνταν για πολυ ακομα ,η Αυτοκρατορια κατερρεε μερα τη μερα ,τα καινουργια της Φεουδαρχιας ερχονταν ….και σε εποχες μεγαλων κοινωνικων αλλαγων η εσχατολογια ,η τρομολαγνια και η καταστροφολαγνεια ειναι ενα απο τα οπλα του παλιου να διατηρησει την εξουσια του οσο μπορει «ταιζοντας » το ποπολο ΤΡΟΜΟ και ΦΟΒΟ .Καθολου τυχαιο εξ αλλου οτι στις παρυφες των παγκοσμιων πολεμων και των μεγαλων κοινωνικων και οικονομικων κρισεων …»τετοια» βιβλια γινονται αναρπαστα απ τον λαουτζικο (ειτε για αποκαλυψεις μιλαμε ,ειτε για προφητες ,ειτε για νοστραδαμους και συμπιλες )

  .Αλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι το βιβλίο της «Αποκάλυψης» του Ιωάννη είναι το μοναδικό της Καινής Διαθήκης που δεν περιλαμβάνεται στο τελετουργικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας και δεν διαβάζεται σε καμιά Λειτουργία.

  • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

   Μόλις πείστηκα. Εϊδα το φως!!!

   Θα γίνω Χάρε Κρίσνα.

   Υ.Γ. ¨Εγραψες πολλά σωστά και πολλά λάθη. Αλλά θες διατριβή με τσίπουρο απο κοντά για να απαντηθούν όλα αυτά που γράφεις….

   • Ο/Η Λεωνίδας λέει:

    ο ορθο-λογιστης ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να πεισει «πιστο» ! ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΟ ΜΠΑΡΜΠΑ ΝΑ ΕΧΕΙ χαχαχαχαχαχαχαχα

    (για τσιπουρα θα κατεβεις ? για να ανεβω ?_

    • Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

     Δε με νοιάζει τι λες. Ελα Χαρε….χαρε κρισνα…..χαρε χαρε….

     Αν είναι να με λες μαλακίες θα κατέβω εγώ για να μπορώ να φύγω όποτε θέλω…χαχαχαχαχαχα

  • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

   Πολυαγαπητέ φίλε Λεωνίδα
   Τα στοιχεία που παραθέτεις (δεν στέκομαι στην επακριβή χρονολογία) μάλλον,από ένα γρήγορο διάβασμα είναι σωστά…
   Μάλλον έτσι τα έχω διαβάσει κι εγώ…
   Το ζητούμενο δεν είναι όμως να ανακαλύψουν οι Χριστιανοί μετά από 400 χρόνια την Αποκάλυψη…
   Εκεί ΗΤΑΝ…
   Και το Μήλο όταν έπεφτε από τη Μηλιά ΠΑΝΤΑ έπεφτε…αλλά ένας Αγγλος το πρόσεξε…
   Μπορεί να μη σε πείσει το επιχείρημα…αλλά άκου και αυτό…
   Το 1923 ο παππούς μου ο Μικρασιάτης πίστευε ότι γιά την Μικρασιατική καταστροφή ευθύνεται ο Βενιζέλος…
   Αν μελετήσεις ΣΗΜΕΡΑ το θέμα…ή διαβάσεις σχεδόν ΟΛΟΥΣ τους Ιστορικούς (αν γίνεται) θα διαπιστώσεις ότι ΕΝΩ τον πρώτο καιρό ΡΙΧΝΑΝ βαρύ ανάθεμα στον Λευτεράκη…τον «κομμουνιστοφάγο»…όσο προχωράει ο Χρόνος και η Ιστορική μελέτη…ανακαλύπτουν τα Ολέθρια λάθη στην τακτική του βασιλέως…
   Συνεπώς…ο παππούς μου που έφυγε από τη ζωή το 2001…(Θεός σχωρέστον) δεν είχε σχηματίσει μία (όσο το δυνατόν) ΑΠΟΨΗ για το Ιστορικό γεγονός…
   Εμεινε με τις κραυγές του πόνου στα αυτιά του και στη μνήμη του…

   Συνεπώς Η Θρησκεία μας (αλλά και οι άλλες Θρησκείες) είναι ΠΕΡΑΝ Ορθής Λογικής…

   Η Αποκάλυψη του Ιωάννη σημειώστε ότι ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ που διαβάζετε ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ θρησκείες…και τους ΛΑΟΥΣ της ΓΗΣ…
   Αυτό μου το είπε ΝΟΤΙΟΚΟΡΕΑΤΗΣ ιερέας (Σιντοϊστής??? δεν θυμάμαι)….στην Πάτμο…!!!!
   Στο δε Μοναστήρι όσοι το έχουν επισκεφτεί και έχουν μιλήσει με τους παπάδες εκεί…θα τους έχουν πεί,είμαι σίγουρος, ότι έχουν παρελάσει όλες οι φυλές του κόσμου για να δούν και να προσκυνήσουν στο μέρος…

   Προσωπικώς, το βίωσα…το είδα με τα μάτια μου.

 15. Βλέπω πολλούς αιρετικούς εδώ μέσα. Θα σας καταγγείλω στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος για να σας ξεμπροστιάσουν στη «Φωνή Κυρίου»

  • Ο/Η Kimwn λέει:

   και στο περιοδικό ΣΩΤΗΡ…

  • Ο/Η Kimwn λέει:

   Πάντως νομίζω ότι οι διάλογοι σε τούτη την ανάρτηση είναι από τους ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ…
   Συγχαρητήρια σε όλους και στο ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ.

 16. Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

  Βρήκα ένα ωραίο κειμενάκι από το βιβλίο “Πνευματική Αφύπνιση”, του Γέροντος Παίσίου Αγιορείτου που μιλάει ο πάτερ Παίσιος για όλα αυτά περί Αποκάλυψης και περί προφητειών. Ξέρω ότι έχει κλείσει αυτή η κουβέντα αλλά με πληγώνει να βλέπω φίλους να κάνουν λάθος.

  «Γέροντα, μερικοί λένε: «Ότι είναι γραμμένο από τον Θεό, αυτό θα γίνει. Τι να μας απασχολεί;»

  Ναι, το λένε, αλλά δεν είναι έτσι, βρε παιδάκι μου! Και εγώ ακούω μερικούς να λένε: » Οι Εβραίοι δεν είναι τόσο κουτοί να προδοθούν με το 666, αφού το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Αν ήταν θα το έκαναν με πιο έξυπνο τρόπο, πιο κρυφά». Ε, καλά οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν ήξεραν την Παλιά Διαθήκη; Ο ‘Αννας και ο Καϊάφας δεν ήξεραν καλύτερα από όλους ότι έγραφε πως για «τριάκοντα αργύρια» θα προδώσουν τον Χριστό; Γιατί δεν ζητούσαν τριάντα ένα ή είκοσι εννέα αργύρια και ζήτησαν «τριάκοντα»; Αλλά ήταν τυφλωμένοι. ‘Ηξερε ο Θεός ότι μόνον έτσι θα γίνουν. Ο Θεός προγνωρίζει, δεν προορίζει- μόνον οι Τούρκοι πιστεύουν στο γραμμένο, στο κισμέτ. Ο Θεός γνωρίζει ότι αυτό θα γίνη έτσι, και ο άνθρωπος το κάνει από χαζομάρα. Δεν είναι ότι ο Θεός έβγαλε μία διαταγή, αλλά βλέπει την κακία των ανθρώπων που θα φθάσει και ότι η γνώμη τους δεν θα αλλάξει. ‘Οχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός.

  ‘Αλλοι ασχολούνται με προφητείες και κάνουν δικές τους ερμηνείες! Δεν λένε τουλάχιστον «έτσι μου λέει ο λογισμός», αλλά «έτσι είναι», και λένε ένα σωρό δικές τους θεωρίες. Μερικοί πάλι τα ερμηνεύουν όπως θέλουν, για να δικαιολογήσουνε τα πάθη τους. ‘Οπως αυτό που αναφέρει ο ‘Αγιος Κύριλλος, «καλύτερα να μη συμβούν τα σημεία του Αντιχρίστου στην εποχή μας», ο άλλος που θέλει να δικαιολογήση τον εαυτό του, την Δειλία του, λέει: «Ε, βλέπεις; Ο ‘Αγιος Κύριλλος φοβήθηκε μήπως αρνηθή, εγώ είμαι ανώτερος από τον ‘Αγιο Κύριλλο; Επομένως, και αν αρνηθώ τον Χριστό, δεν είναι τίποτε…»! Ενώ ο ‘Αγιος λέει να μη συμβούν, για να μη δουν τα μάτια του τον Αντίχριστο, όχι ότι φοβόταν. Βλέπεις ο διάβολος τί κάνει;

  Δυστυχώς, και πάλι ορισμένοι «Γνωστικοί» φασκιώνουν τα πνευματικά τους τέκνα σαν τα μωρά, δήθεν για να μη στενοχωριούνται. «Δεν πειράζει αυτό, δεν είναι τίποτε. Αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε»! Ε, λένε: «Μη μιλάτε γι’ αυτό το θέμα – για τις ταυτότητες, το σφράγισμα-, για να μη στενοχωριούνται οι άνθρωποι». Ενώ, αν τους πούν » να προσπαθήσουμε να ζούμε πιο πνευματικά, να είμαστε κοντά στον Χριστό, και μη φοβάστε τίποτε, στο κάτω κάτω θα πάμε και μάρτυρες», θα τους προετοιμάσουν κάπως. Αν κανείς γνωρίση την αλήθεια, προβληματίζεται και ταρακουνιέται. Πονάει για την σημερινή κατάσταση, προσεύχεται και προσέχει να μην πέση σε παγίδα. Τώρα όμως τί γίνεται; Εκτός που δίνουν μερικοί δικές τους ερμηνείες, φοβούνται και αυτοί σαν κοσμικοί, ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά και να βοηθούν τους Χριστιανούς, βάζοντάς τους την καλή ανησυχία, και να τους τονώνουν στην πίστη, για να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά. Απορώ , δεν τους προβληματίζουν όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν; Γιατί δεν βάζουν έστω ένα ερωτηματικό για τις ερμηνείες του μυαλού τους; Και αν επιβοηθούν τον Αντίχριστο για το σφράγισμα, πως παρασύρουν και άλλες ψυχές στην απώλεια; Η Γραφή, όταν λέη «… αποπλανάν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς», εννοεί ότι θα πλανηθούν αυτοί που τα ερμηνεύουν με το μυαλό.»

  • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

   «Ξέρω ότι έχει κλείσει αυτή η κουβέντα αλλά με πληγώνει να βλέπω φίλους να κάνουν λάθος.»

   Και μόνο αυτή η πρόταση που έγραψες σημαίνει πολλά…
   Τουλάχιστον για μένα.

   Υ.Γ.Από τα λάθη μας μαθαίνουμε.Ποτέ από τις επιτυχίες μας.

   • Λάθος.

    Από τις επιτυχίες μου με τις γυναίκες έμαθα ότι δεν είμαι γκέης. Από τις επιτυχίες μου με τους άντρες έμαθα ότι όλες οι γυναίκες προσποιούνταν τους οργασμούς τους

    • Ο/Η Αμετανόητος λέει:

     Αν είχες επιτυχίες με τις γυναίκες θα ήσουν σίγουρα γκέης…
     Αρα δεν έχεις και για αυτό τις αλλάζεις σαν τα πουκάμισα…

     Επιτυχίες με άντρες…!??? αυτό είναι ύποπτο και μπαίνω σε αμφιβολίες για την πρώτη μου σκέψη…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s