ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΧΜΗ- ΝΟ.Π.ΕΙΣ


Δραχμή_ΕυρώΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΧΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΟ ΕΥΡΩ

του Δημήτρη Πλατή*

Οι υποστηρικτές της παραμονής της χώρας στην Ευρωζώνη, ισχυρίζονται πως εάν επιστρέψει η δραχμή, τότε όλα θα είναι υποτίθεται πιο εύκολα για τους επενδυτές – κερδοσκόπους να αλώσουν την ελληνική οικονομία σε σχέση με το σήμερα του ευρώ, πράγμα μη βάσιμο διότι η επιστροφή στη δραχμή δεν εξαρτάται από τους επενδυτές, καθόσον η κυκλοφορία του χρήματος και η νομισματική πίστη απαγκιστρώνεται από τις χρηματαγορές και προσαρμόζεται στις προοπτικές της εγχώριας παραγωγικής βάσης και ανθρώπινου δυναμικού, πόσο μάλλον να ισχυρίζονται οι υποστηρικτές του ευρώ, ότι το νόμισμα δεν συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα, για να μην επιστρέψει η ελληνική οικονομία στη δραχμή, όταν η ανταγωνιστικότητα εκφράζεται μέσα από τη ρευστότητα και όχι από τα άυλα μεγέθη της απουσίας της.

            Βασικό χαρακτηριστικό της ύπαρξης ανταγωνιστικότητας σε ένα νόμισμα, πρωτίστως και δευτερευόντως στην οικονομία που αυτό αναφέρεται είναι η απεξάρτηση της κερδοφορίας του ως παράγοντας βιωσιμότητας από συμφέροντα που εποφθαλμιούν τα μεγέθη της πραγματικής οικονομίας στα οποία αυτό το νόμισμα εκφράζεται για την ενθυλάκωσή τους στη χρηματιστηριακή οικονομία.
            Έτσι η έξοδος της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωζώνη με τη γέννηση της εθνικής νομισματικής πίστης θα συνοδεύεται πρώτον από την ύπαρξη του εγχώριου νομίσματος το οποίο θα κυκλοφορεί αποκλειστικά εντός της ελληνικής επικράτειας με αποτέλεσμα πάγια, νόμιμα και βασικά έσοδα, όπου η αύξηση της ρευστότητας του είναι αντιστρόφως ανάλογη της φορολογίας του, όπου αυτή η φορολογία μειώνεται από την αύξηση του όγκου των συναλλαγών και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και δεύτερον από το εθνικό συνάλλαγμα, το οποίο θα εκδίδεται για τις εξωτερικές συναλλαγές, εισαγάγοντας για το σκοπό αυτό μία κεντρική λογιστική νομισματική μονάδα, το ΝΟ.Π.ΕΙΣ (ΝΟμισμα Πληρωμής ΕΙΣαγωγών) που θα απαρτίζεται από επιμέρους νομίσματα για κάθε χώρα που συμμετέχει σε σημαντικό βαθμό στο ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών όπως λόγου χάρη για παράδειγμα το ΝΟ.Π.ΕΙΣ μάρκου, το ΝΟ.Π.ΕΙΣ φράγκου, το ΝΟ.Π.ΕΙΣ λιρέτας κλπ. Το πλεονέκτημα του ανωτέρω εγχειρήματος είναι πως το ΝΟ.Π.ΕΙΣ ως εθνικό συνάλλαγμα δεν θα διαπραγματεύεται στις χρηματαγορές, αφού θα αφορά τις συναλλαγές εισαγωγών – εξαγωγών μεταξύ δύο μόνο κρατών – χωρών και όχι τρίτων και έτσι η Ολλανδία π.χ. λόγου χάρη δε θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΝΟ.Π.ΕΙΣ μάρκου ή φράγκου ή λιρέτας, γιατί αυτό θα αφορά μόνο τη Γερμανία, τη Γαλλία ή την Ιταλία αντίστοιχα με την Ελλάδα, ενώ το δολάριο θα συνεχίσει να είναι για τις υπόλοιπες συναλλαγές όπως είναι σήμερα. Η ισοτιμία καθορισμού του θα σχετίζεται με το ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών του κάθε κράτους χωριστά με την Ελλάδα και έτσι, εάν οι εισαγωγές από τη Γερμανία είναι π.χ. 100 ευρώ, φέτος και οι εξαγωγές προς τη Γερμανία 20 ευρώ, τότε η ισοτιμία θα είναι 1 μάρκο = 5 ΝΟ.Π.ΕΙΣ μάρκου (αφού 100:20=5), παρέχοντας τη δυνατότητα της επιδοτούμενης υποτίμησης στο εθνικό συνάλλαγμα ΝΟ.Π.ΕΙΣ μάρκου για το τρέχον έτος με σκοπό την αύξηση των εξαγωγών και την ανατίμησή του το επόμενο έτος. Συγκεκριμένα π.χ. εάν κάποιος εξάγει φέτα στη Γερμανία με τιμή 1 kgr = 2 ΝΟ.Π.ΕΙΣ μάρκου και το 1 ΝΟ.Π.ΕΙΣ μάρκου είναι επιδοτούμενο, λόγου χάρη, τότε θα υπάρξει αύξηση των εξαγωγών με αύξηση των θέσεων εργασίας από τη νέα διαμόρφωση του ισοζυγίου εισαγωγών – εξαγωγών με τη Γερμανία και το επόμενο έτος η ισοτιμία θα είναι 1 μάρκο = 2,5 ΝΟ.Π.ΕΙΣ ή 1 μάρκο = 2 ΝΟ.Π.ΕΙΣ μάρκου και ούτω καθεξής, εν προκειμένω για το παράδειγμα, επιτυγχάνοντας αύξηση των εξαγωγών με υποτίμηση του εθνικού συναλλάγματος και όχι του εγχώριου νομίσματος, διασφαλίζοντας την ονομαστική και αγοραστική αξία των μισθών, συντάξεων κλπ., με μείωση των φορολογικών βαρών από την εκμετάλλευση της συναλλαγματικής ΄΄τροχαλίας΄΄ του κεντρικού ΝΟ.Π.ΕΙΣ, σε αντίθεση με την επιδότηση για τη ρίψη των αγροτικών προϊόντων, όπως πορτοκάλια, μήλα, ροδάκινα στις χωματερές.
            Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα της περαιτέρω προώθησης εξαγωγών μέσω του αναλογικού καθορισμού της ισοτιμίας ανάμεσα στο κάθε ΝΟ.Π.ΕΙΣ με το εγχώριο νόμισμα και με την ευελιξία αναφοράς στο σώμα του χαρτονομίσματος ΝΟ.Π.ΕΙΣ του οικονομικού έτους, στο οποίο αυτό αναφέρεται, έτσι ώστε στη σταθερή ισοτιμία του με το εγχώριο νόμισμα, η επιδότηση να ισχύει και για τα επόμενα έτη ενισχύοντας τον αποπληθωρισμό.
Έτσι σε σύγκριση με το σήμερα επιτυγχάνεται αποπληθωρισμός όπως παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα.
Πληθωριστικό ευρώ
Αποπληθωριστικό ευρώ
1) Το ευρώ εισήλθε υπερτιμημένο.
1) Η δραχμή από την ισοτιμία επαναφοράς στην διατομή και υποδιαίρεσή της αφαιρεί την υπερτίμηση.
2) Η Γερμανία εξήγαγε πληθωρισμό στην Ελλάδα διότι εισήλθε στο ευρώ με το συντελεστή 1,95583, ενώ η Ελλάδα με το συντελεστή 3,4075.
2) Η δραχμή στην ισοτιμία επαναφοράς της εξανεμίζει τη διαφορά των 3,4075 με τον 1,95583.
3) Το τελικό επιτοκιακό δανειακό κόστος του ευρώ καθορίζεται από τις χρηματαγορές.
3) Το επιτοκιακό κόστος της δραχμής μηδενίζεται.
4) Το ευρώ λόγω της ελευθερίας διακίνησης κεφαλαίων, δημιουργεί κενά ρευστότητας που καλύπτονται με φορολογία προκαλώντας πληθωρισμό.
4) Με τη δραχμή δεν υπάρχουν κενά ρευστότητας γιατί δεν κυκλοφορεί στο εξωτερικό.
5) Το ευρώ στο ισοζύγιο εξαγωγών δεν υποτιμάται προκαλώντας πληθωρισμό.
5) Το ΝΟ.Π.ΕΙΣ ως εθνικό συνάλλαγμα υποτιμάται με επιδότηση το τρέχον έτος για την ανατίμησή του το επόμενο οικονομικό έτος.
6) Το κενό στη ρευστότητα του ευρώ από την ελευθερία διακίνησης κεφαλαίων, καλύπτεται με έκδοση νέου χρήματος από δανεισμό, προκαλώντας πληθωρισμό.
6) Ούτε με το ΝΟ.Π.ΕΙΣ, ούτε με τη δραχμή υπάρχει κενό ρευστότητας, ενώ με την ανατίμηση του ΝΟ.Π.ΕΙΣ επανέρχεται ρευστότητα χωρίς το δανεισμό του ευρώ.
7) Η αύξηση της ρευστότητας στο ευρώ λόγω αύξησης πληθωρισμού, δεν το καθιστά ανταγωνιστικό, ως χρηματιστηριακό νόμισμα.
7) Η αύξηση της ρευστότητας στο ΝΟ.Π.ΕΙΣ και τη δραχμή, τα καθιστά ανταγωνιστικά από τη μείωση της φορολογίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση των εξαγωγών.
8) Με το ευρώ συντελείται αλλαγή μοντέλου οικονομίας από τη σύγκλιση τιμών, μισθών και εισοδημάτων στη ρήτρα κυλιόμενης ανταγωνιστικότητας με την επιβολή της προστιθέμενης αξίας του Φ.Π.Α. τόσο στη μείωση της ρευστότητας όσο και στην ύφεση.
8) Με τη δραχμή και το ΝΟ.Π.ΕΙΣ δεν υπάρχει αλλαγή μοντέλου οικονομίας για τη διασφάλιση της ονομαστικής και αγοραστικής δύναμης των μισθών και συντάξεων και των εισοδημάτων.
9) Με το ευρώ διευκολύνεται, από την ελευθερία διακίνησης κεφαλαίων, η φυγή της μίζας και του μαύρου χρήματος στο εξωτερικό, ενισχύοντας το φαινόμενο.
9) Με το ΝΟ.Π.ΕΙΣ δεν διευκολύνεται το φαινόμενο, γιατί το ΝΟ.Π.ΕΙΣ είναι μόνο για τους εξαγωγείς και η δραχμή για το εσωτερικό.
            Η επίτευξη ισοζυγίου πληρωμών, είναι η στάθμιση της ισοτιμίας των μεγεθών της παραγωγικής βάσης για την οικονομία από το ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών  στην αποτροπή του πληθωρισμού με βάση το εθνικό νόμισμα (εγχώριο και συνάλλαγμα), καθόσον η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας είναι άμεσα συνυφασμένη με την ανταγωνιστικότητα του νομίσματος.
*Ο Δημήτρης Πλατής είναι Αρχηγός και Ιδρυτής του πολιτικού φορέαΕΛ.Λ.ΑΔ.Α. (ΈΛληνες, Λεύτεροι, Αδέσμευτοι, Ανεξάρτητοι) Πρελούδιο ΔραχμήςΕλληνική Νομισματική Πίστη

One comment on “ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΧΜΗ- ΝΟ.Π.ΕΙΣ

  1. Ο/Η Kimwn λέει:

    Και αν προσθέσεις και έναν φόρο καταθέσεων γραικύλων στο εξωτερικό ίσο με 80% τότε μηδενίσαμε το κοντέρ…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s