Βυζαντινές πολεμικές τακτικές εναντίον των Φράγκων


manzikertΟι  Βυζαντινοί  αποκαλούσαν  «Φράγκους»,  «Κελτούς»,  «Λατίνους»  κτλ,  διάφορους  δυτικοευρωπαϊκούς  λαούς  τους  οποίους  αντιμετώπισαν  κατά  τους  Μεσοβυζαντινούς  χρόνους  αρχικά  στην  Ιταλία,  στη  συνέχεια  στη  Χερσόνησο  του  Αίμου  και  τέλος  ως  Σταυροφόρους  στα  τείχη  της  Κωνσταντινούπολης  το  1204.Αρχικά  στην  Ιταλία  αντιμετώπισαν  τους  καθαυτό  Φράγκους  (της  Γαλατίας  και  της  Γερμανίας)  και  τους  Λογγοβάρδους  (Λομβαρδούς),  κυρίως  κατά  τους  6ο-8ο  αιώνες  μΧ.  Οι  τακτικές  μάχης  αυτών  των  λαών,  οι  οποίες  δεν  μπορούσαν  να  συγκριθούν  με  την  «επιστημονικότητα»  των  βυζαντινών  αντιστοίχων,  χαρακτηρίζονταν  σε  μεγάλο  βαθμό  από  την  ορμητικότητα  και  το  μαχητικό  πάθος  των  Γερμανών  βαρβάρων  προγόνων  τους  αλλά  και  από  την  έλλειψη  ικανής  οργάνωσης  και  συγκρότησης  τους.
Η  διατήρηση  αρκετών  πρακτικών  του  αναχρονιστικού  «ηρωικού  πολέμου»  των  προγόνων  τους,  αποδυνάμωνε  σε  μεγάλο  βαθμό  την  αναμφισβήτητη  πολεμική  τους  ικανότητα.  Ουσιαστικά  μόνο  η  επέλαση  του  βαρέου  ιππικού  τους  μπορούσε  να  απειλήσει  σοβαρά  τις  βυζαντινές  δυνάμεις,  ωστόσο  αν  εκείνες  επιτύγχαναν  την  υπερκέραση  του  και  την  προσβολή  των  πλευρών  ή  των  νώτων  του,  μπορούσαν  να  το  κατατροπώσουν.  Λόγω  των  ίδιων  αδυναμιών,  οι  Φράγκοι  και  Λογγοβάρδοι  ιππείς  μπορούσαν  να  πέσουν  ευκολότερα  στην  τακτική  παγίδα  της  «προσποιητής  υποχώρησης»  των  νομάδων  μισθοφόρων  ιππέων  του  βυζαντινού  στρατού,  αλλά  και  των  καθαυτό  Βυζαντινών  ιππέων  οι  οποίοι  την  είχαν  υιοθετήσει  από  καιρό.  Επίσης  μπορούσαν  να  παρασυρθούν  σε  δύσβατα  εδάφη,  όπου  τα  άλογα  τους  δεν  μπορούσαν  να  δράσουν.
Η  απειθαρχία  που  χαρακτήριζε  τους  Φραγκους  και  Λογγοβάρδους  μαχίμους,  η  αστάθεια  του  φρονήματος  τους  και  η  ελλιπής  επιμελητεία  των  στρατών  τους,  καθιστούσε  τον  πόλεμο  φθοράς  ως  την  πλέον  ενδεδειγμένη  μέθοδο  αντιμετώπισης  τους.  Οι  Βυζαντινοί  συνήθιζαν  να  αποδεκατίζουν  βαθμιαία  τις  δυνάμεις  τους  με  αιφνίδιες  επιθέσεις  και  αψιμαχίες  και  να  αποκόπτουν  τις  επικοινωνίες  και  την  τροφοδοσία  τους,  αποφεύγοντας  να  τους  αντιμετωπίσουν  σε  μάχη  παράταξης.  Ετσι  οι  επιχειρήσεις  των  Φραγκων  και  Λογγοβάρδων  εναντίον  των  αυτοκρατορικών  δυνάμεων  καθίσταντο  μακροχρόνιες  και  εξαντλητικές,  με  αποτέλεσμα  οι  πρώτοι  –  σε  συνδυασμό  με  τα  προαναφερόμενα  ελαττώματα  τους  –  να  υποφέρουν  από  έλλειψη  τροφίμων  και  από  καταρράκωση  του  ηθικού  τους  και  τελικά  να  υποχωρούν  αποδεκατισμένοι,  μετά  από  τις  επακόλουθες  μαζικές  λιποταξίες  τους.  Επίσης  η  φιλοχρηματία  των  διοικητών  τους,  τους  καθιστούσε  επιρρεπείς  στη  δωροδοκία  από  τους  Βυζαντινούς.  Άλλη  αδυναμία  των  Φράγκων  και  των  Λογγοβάρδων  υπήρξε  η  ελλιπέστατη  χρήση  περιπολιών,  ανιχνευτικών  αποστολών  και  νυκτερινών  φρουρών  (σκοπιών),  καθώς  και  η  συνήθης  αμέλεια  οχύρωσης  των  στρατοπέδων  τους.  Έτσι  ήταν  εκτεθειμένοι  στις  ενέδρες  και  τις  νυκτερινές  επιθέσεις  των  Βυζαντινών  στο  στρατόπεδο  τους.
Μαντζικέρτ
Τον  11ο  αι.    η  Αυτοκρατορία  αντιμετώπισε  την  εισβολή  των  Νορμανδών  στις  ιταλικές  και  τις  ελλαδικές  κτήσεις  της.  Οι  Νορμανδοί  και  οι  Φράγκοι  της  περιόδου  είχαν  βελτιώσει  κατά  πολύ  τις  τακτικές  τους  και  κυρίως  είχαν  συγκροτήσει  ένα  πανίσχυρο  κατάφρακτο  ιππικό,  ιδιαίτερα  επίφοβο  για  τους  Βυζαντινούς  και  τους  μουσουλμάνους.  Αντίθετα,  ο  αυτοκρατορικός  στρατός  περνούσε  φάση  παρακμής  μετά  το  1025,  με  αποκορύφωμα  της  τη  συντριβή  του  στη  μάχη  του  Μαντζικέρτ  (1071).  Η  παλαιά  σταθερή  αντίληψη  των  Βυζαντινών  περί  στρατιωτικής  υπεροχής  τους  έναντι  των  Δυτικοευρωπαίων,  έδωσε  τώρα  τη  θέση  της  σε  ένα  αίσθημα  υστέρησης  έναντι  των  Νορμανδών  και  των  άλλων  «Υστερων  Φράγκων»  του  11ου  αι.  Αυτό  το  αίσθημα  έδωσε  «τροφή»  σε  μεταγενέστερες  υπερβολικές  αναφορές,  σύμφωνα  με  τις  οποίες  η  επέλαση  ενός  Φράγκου  Κατάφρακτου  (Ιππότη)  ήταν  τόσο  ορμητική  και  ακαταμάχητη,  ώστε  η  λόγχη  του  μπορούσε  να  διαπεράσει  τείχος,  ή  ότι  ο  πρώτος  είχε  μαχητική  αξία  20  Βυζαντινών  ομολόγων  του.
Εχει  προταθεί  η  άποψη  ότι  η  αναφερόμενη  υπεροχή  των  Φραγκο-Νορμανδών  ιππέων  οφείλετο  σε  μεγάλο  βαθμό  στη  χρήση  πτερνιστήρων,  οι  οποίοι  καθιστούσαν  σημαντικά  ευχερέστερο  τον  έλεγχο  των  αλόγων  τους.  Η  «Αλεξιάδα»  της  Αννας  Κομνηνής,  αναφερόμενη  στη  δράση  του  αυτοκράτορα  Αλέξιου  Α΄  Κομνηνού  (1081-1118),  παρέχει  αρκετές  πληροφορίες  για  τις  βυζαντινές  τακτικές  εναντίον  των  Νορμανδών.  Η  κύρια  επιδίωξη  των  Βυζαντινών  ήταν  να  ανακόψουν  την  ορμητική  επίθεση  του  νορμανδικού  ιππικού,  πριν  εκείνο  επιπέσει  στην  αυτοκρατορική  παράταξη.  Ο  Αλέξιος  και  οι  επιτελείς  του  χρησιμοποίησαν  διάφορα  στρατηγικά  επινοήματα  για  να  διαρρήξουν  τις  τάξεις  των  επελαυνόντων  Νορμανδών,  όπως  τη  διασπορά  γόμφων  και  καρφιών  στο  πεδίο  της  επέλασης  τους  ή  την  πρόταξη  ελαφρών  αμαξών  (ωθούμενων  από  πεζούς)  στο  ίδιο.  Οι  Βυζαντινοί  πεζοί  τοξότες,  παραταγμένοι  σε  απόσταση  ασφαλείας,  και  οι  Τούρκοι  μισθοφόροι  ιπποτοξότες  στόχευαν  και  εξόντωναν  τα  νορμανδικά  άλογα.  Όπως  αναφέρει  η  Αννα,  οι  Νορμανδοί  χωρίς  τα  νεκρά  ή  τραυματισμένα  άλογα  τους,  ήταν  ιδιαίτερα  ευάλωτοι.  Αυτό  συνέβαινε  επειδή  οι  πτερνιστήρες  στα  πόδια  τους,  οι  ολόσωμες  αλυσωτές  πανοπλίες  τους  και  οι  ογκώδεις  «αμυγδαλόσχημες»  ασπίδες,  εμπόδιζαν  σημαντικά  τις  κινήσεις  τους.  Τη  σύγχυση  που  προκαλείτο  στη  νορμανδική  παράταξη  από  τις  αναφερόμενες  τακτικές  μεθόδους,  ακολουθούσε  η  αντεπίθεση  του  βυζαντινού  βαρέου  ιππικού.  Ωστόσο  οι  εμπειροπόλεμοι  Νορμανδοί  υπερνικούσαν  συνήθως  τις  εν  λόγω  βυζαντινές  πρακτικές.
Πηγή Ελλήνων Παλιγγενεσία

Στην Αφρική, το κατά κεφαλήν εισόδημα ξεπερνάει για πρώτη φορά τα 1,000 δολάρια


της Βανεσά Καρονιέ

En Afrique, le PIB par habitant dépasse désormais les 1,000 dollars

©La Croix

 

Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, η αφρικανική ήπειρος θα γνωρίσει μια αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 4.8% φέτος, και 5.45 το 2014.

Προκειμένου να διατηρήσουν αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, πολλά αφρικανικά κράτη θα χρειαστεί να ξεπεράσουν πολυάριθμες προκλήσεις.

 

Χάρτης της Αφρικής με την προβλεπόμενη για το 2013 αύξηση του ΑΕΠ σε κάθε χώρα

 

Ας πάψει η απαισιοδοξία. Η αφύπνιση της Αφρικής ξεκίνησε! «Το ΑΕΠ της Αφρικής, σε πραγματικές τιμές, διπλασιάστηκε μέσα σε δώδεκα χρόνια» δήλωσε στις 27 Μαΐου ο πρόεδρος της «αφρικανικής τράπεζας ανάπτυξης» (ΑfDB), Ντόναλντ Καμπερούκα (DonaldKaberuka), κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που έχουν αναλάβει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αφρικανικών κρατών.

 

Όπως τόνισε ο αξιωματούχος από τη Ρουάντα, την αναπτυξιακή πορεία υπογραμμίζει ένα εντυπωσιακό συμβολικό στοιχείο: για πρώτη φορά στην ιστορία, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Αφρική ξεπέρασε τα 1,000 δολάρια. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί κάτι τέτοιο όταν η Αφρική έβγαινε από τη χαοτική δεκαετία 1991-2001, μια περίοδο γεμάτη εμφυλίους πολέμους σε πολυάριθμες αφρικανικές χώρες. Αλλά η σύμπτωση μιας σειράς παραγόντων -με βασικότερη τη μερική διαγραφή του χρέους, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000- αλλά και την τόνωση της ζήτησης για πρώτες ύλες, που συμπαρέσυρε τις τιμές τους, επέτρεψε στην Αφρική να ανακάμψει.

 

Μείωσε όμως αυτή η ανάπτυξη την φτώχεια; Ο Ντόναλντ Καμπερούκα απαντάει θετικά και τονίζει πως «η ακραία φτώχεια μειώνεται ραγδαία». Τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά του. Σύμφωνα με μια έκθεση της AfDB, στην Αφρική το προσδόκιμο επιβίωσης στη γέννηση έφτανε το 2010 τα 56 χρόνια, έναντι 52.7 το 1990. Η βρεφική θνησιμότητα μειώθηκε και το ποσοστό των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο αυξήθηκε.

 

«Έχουν αυξηθεί οι δημόσιες δαπάνες στις υποδομές, την εκπαίδευση, τα νοσοκομεία», όπως εξηγεί ο Ζαν-Ζοζέφ Μπουαλό (JeanJosephBoillot), συντάκτης, μαζί με τον Στάνισλας Ντεμπρίνσκι (StanislasDembinski) του βιβλίου «Κιναφρική: η Κίνα, η Ινδία και η Αφρική θα πλάσουν τον αυριανό κόσμο». «Η αμφισβήτηση των δικτατοριών και η βελτίωση της διαφάνειας επέτρεψαν την καλύτερη αναδιανομή του εισοδήματος». Η καλύτερη διαχείριση των δημοσίων δαπανών οδήγησε σε βελτίωση της υγείας και της παιδείας, αλλά πολλά μένει να γίνουν.

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μόνο και μόνο για να ανταποκριθεί στην δημογραφική της αύξηση, η ήπειρος θα χρειαστεί μια σταθερή ανάπτυξη της τάξης του 7% επί μια εικοσαετία προκειμένου. Προκειμένου δε να επωφεληθεί από την ανάπτυξη μια μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού, χρειάζεται «σαφής βελτίωση» των αστικών υποδομών κι εκείνων των μεταφορών, όπως ανέφεραν πολλοί ιθύνοντες στη γενική συνέλευση της AfDBπου φιλοξενήθηκε στο Μαρακές του Μαρόκου από τις 27 ως τις 31 Μαΐου, με θέμα, ακριβώς τις «διαρθρωτικές αλλαγές» που χρειάζεται η Αφρική.

 

Μια από τις βασικότερες επιπτώσεις της ανάπτυξης είναι η αστικοποίηση. Οι κάτοικοι της υπαίθρου συρρέουν στις πόλεις, όπου η πρόσβαση στην απασχόληση και τις υπηρεσίες είναι πολύ καλύτερη. Αν και η Αφρική προς το παρόν εξακολουθεί να είναι μια από τις λιγότερο αστικοποιημένες περιοχές του κόσμου, ως το 2030, και στην Αφρική η πλειοψηφία θα ζει σε πόλεις. Προκειμένου να τιθασευτεί αυτή η εξέλιξη, χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις από σήμερα, αλλιώς οι άθλιες παραγκουπόλεις θα πολλαπλασιαστούν. Λείπουν επίσης οδικοί άξονες και σιδηροδρομικές γραμμές: γενικά οι υποδομές στον τομέα των μεταφορών πολύ απέχουν από το να μπορούν να χαρακτηριστούν τέλειες. «Πράγμα που εμποδίζει την ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών», όπως υπογραμμίζει ο Ιβ Μπουντό (YvesBoudot), διευθυντής του αφρικανικού τομέα της «αφρικανικής υπηρεσίας ανάπτυξης» (AFD).

 

Η κακή ποιότητα του οδικού δικτύου ζημιώνει κυρίως την ομαλή διακίνηση της αγροτικής παραγωγής. Στην πορεία τους προς τα αστικά κέντρα, τα τρόφιμα καταστρέφονται και σαπίζουν. «Πρόκειται για απώλειες που πλήττουν ευθέως τον πλούτο της χώρας», επισημαίνει. Αλλά το ζήτημα είναι πώς θα ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα.

 

Αν και η οικονομική κατάσταση της Αφρικής βελτιώνεται, θα ήταν λάθος να την παραλληλίζαμε με εκείνη άλλων ανθηρών οικονομιών, όπως της Κίνας. «Μπορούμε να μιλάμε για αφύπνιση της Αφρικής, αλλά όχι ακόμα για βιώσιμη και διαρκή ανάπτυξη που θα επιτρέψει σε εκατομμύρια ανθρώπους να βγουν από την φτώχεια», υπογραμμίζει ο Ζαν-Ζοζέφ Μπουαλό. Κανείς σήμερα δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτή τη μετάβαση, από την αφύπνιση στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Για να συμβεί κάτι τέτοιο θα χρειάζονταν, μεταξύ άλλων μεταρρυθμίσεις υπέρ των επιχειρήσεων που συνεισφέρουν στην αναπτυξιακή διαδικασία, η βελτίωση των υποδομών στις μεταφορές, να εξασφαλίζεται στην Αφρική η προστιθέμενη αξία που μετατρέπει τις πρώτες ύλες σε βιομηχανικά προϊόντα και αγαθά, ώστε αυτά να μην εισάγονται… Η Αφρική έχει ακόμα πολύ δρόμο εμπρός της.


Η Vanessa Carronnier είναι δημοσιογράφος

Πηγή.  http://www.ppol.gr

Ναζισμός και Κομμουνισμός/Σοσιαλισμός : προσοχή στο κενό


Πολύς λόγος γίνεται για το τι σχέση εχει ο ναζισμός με τον κομμουνισμό, και πολλοί ακόλουθοι της θεωρίας των άκρων, επιμένουν να τα ταυτίζουν. Στο site του Von Mises Institut διαβάζουμε από το συγγραφέα George Reisman (μετάφραση δική μου)  στο άρθρο του Why Nazism Was Socialism and Why Socialism Is Totalitarian (Γιατί ο Ναζισμός ήταν Σοσιαλισμός και ο Σοσιαλισμός Ολοκληρωτισμός) ότι :

Η βάση του ισχυρισμού ότι η Ναζιστική Γερμανία ήταν καπιταλιστική, ήταν το γεγονός ότι οι περισσότερες  βιομηχανίες φαινομενικά συνέχιζαν να παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια.

Αυτό που ο Μίσες αποκάλυψε ήταν ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής ίσχυε μόνο κατ’ όνομα στο ναζιστικό καθεστώς. Γιατί ήταν η Γερμανική κυβέρνηση και όχι οι ονομαστικοί ιδιοκτήτες που ασκούσαν όλες τις ουσιαστικές δυνάμεις της ιδιοκτησίας: αυτή, όχι οι ονομαστικοί ιδιοκτήτες αποφάσιζαν τί θα παραγόταν, σε ποια ποσότητα, με τί μεθόδους, και σε ποιον θα διανεμόταν, όπως και σε τί τιμές θα πωλούνταν και τί μισθοί θα πληρώνονταν, και ποια άλλα μερίσματα ή άλλα εισοδήματα θα επιτρεπόταν να λάβουν οι ονομαστικοί ιδιοκτήτες. Η θέση των υποτιθέμενων ιδιωτών ιδιοκτητών, όπως έδειξε ο Μίσες, μειώθηκε σε αυτό των κυβερνητικών συνταξιούχων.

Στη συνέχεια φέρνει το παράδειγμα της κεντρικής ρύθμισης τιμών και μισθών, που επιβλήθηκαν από το 1936 στη ναζιστική Γερμανία,  για να καταδείξει το ισχυρόν του επιχειρήματος ταύτισης ναζισμού και σοσιαλισμού. Συνέχεια

Ο ρατσισμός στο πατάρι της Σουηδίας!


Αρθρογράφος: Γιόνας Χασάν Κεμίρι
 Καλώς ήρθατε στο σώμα μου. Καθίστε άνετα. Από εδώ και πέρα θα έχουμε το ίδιο δέρμα, την ίδια σπονδυλική στήλη, το ίδιο νευρικό σύστημα. Να τα πόδια μας: όποτε αντιληφθούν αυτοκίνητο της αστυνομίας, νιώθουν την ανάγκη να τρέξουν. Να τα χέρια μας: πάντα σφιγμένα όταν ακούμε πολιτικούς να μιλούν για καλύτερη φύλαξη των συνόρων, περισσότερους ελέγχους ταυτοτήτων, επιτάχυνση των διαδικασιών απέλασης, λαθρομετανάστες. Να και τα δάκτυλά μας, που πρόσφατα έγραψαν μιαν ανοικτή επιστολή προς την Σουηδή υπουργό δικαιοσύνης Μπέατρις Ασκ (BeatriceAsk), αφού υπερασπίστηκε στο ραδιόφωνο την ανάγκη για «φυλετικό εντοπισμό» των  επιβατών στον υπόγειο της Στοκχόλμης. Στις 7 Μαρτίου, απευθυνόμενη στο εθνικό ακροατήριο, η υπουργός είπε τα εξής: «το ζήτημα της απορίας «μα γιατί να ρωτήσουν εμένα;» είναι φυσικά πολύ υποκειμενικό».Χαρακτήρισε έτσι εμμέσως υπερβολικές τις αντιδράσεις για την προτίμηση της αστυνομίας προς ανθρώπους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά -και παράλογη την οργή τους. Συνέχισε στο ίδιο ύφος λέγοντας «υπάρχουν μερικοί που έχουν ήδη καταδικαστεί στο παρελθόν και θεωρούν πως όλο αυτούς ενοχλεί η αστυνομία. Από την άλλη δεν μπορείς να πεις αν κάποιος έχει παραβεί τον νόμο μόνο και μόνο από την εξωτερική του εμφάνιση».

Ήταν μια ενδιαφέρουσα επιλογή λέξης αυτό το «καταδικαστεί». Πολύ αποκαλυπτική. Αυτό ακριβώςείμαστε: ένοχοι, μέχρι αποδείξεως του εναντίον. Εμείς, οι Σουηδοί που δεν ταιριάζουμε με το ξεπερασμένο στερεότυπο του πώς είναι ένας Σουηδός -ξανθός και γαλανομάτης. Εμείς, που οι προσωπικές μας εμπειρίες μας μάς κάνουν να αμφισβητούμε την παγκόσμια φήμη πως αυτή η χώρα είναι ο παράδεισος της ισότητας των ευκαιριών.
Θυμόμαστε βλέπετε τους εξευτελισμούς και τις προσβολές.
Είμαστε 6 ετών και πηγαίνουμε προς τον έλεγχο διαβατηρίων με τον μπαμπά. Τα χέρια του είναι ιδρωμένα· καθαρίζει τον λαιμό του· φτιάχνει τα μαλλιά του· γυαλίζει τα παπούτσια του τρίβοντάς τα, στο παντελόνι, πίσω από τα γόνατα. Όλοι οι ροζ άνθρωποι περνάνε ελεύθερα. Αλλά τον μπαμπά μας τον σταματάνε. Λέμε πως ίσως να είναι τυχαίο, αλλά αυτό συμβαίνει συνέχεια, κάθε φορά που περνάμε από έλεγχο διαβατηρίων. Συνέχεια

Ιούνιος 2013 Καλεί Μάη 68! Over!


Image

Χρειαζόμαστε μια παλλαϊκή εξέγερση, άνευ φυλετικών, πολιτιστικών, ηλικιακών και κοινωνικών διακρίσεων, χρειαζόμαστε μια σχεδόν βίαιη μετάβαση από το συντηρητισμό, την δουλοποίηση, την έλλειψη εθνικής αυτοπεποίθησης, στα λόγια του Ελύτη, του Καβάφη, του Ρίτσου, όλων των μεγάλων που λησμονήσαμε.

Χρειαζόμαστε ένα φρέσκο δάνειο από τον Γαλλικό Μάη του 68, δεν έχει τόκο, είναι οικουμενικό δάνειο, γιατί δεν παίρνουμε;

Η Φαντασία στην Εξουσία

Να ‘στε ρεαλιστές, ζητήστε το αδύνατο.

Η ανία είναι αντεπαναστατική.

Δεν θα αξιώσουμε τίποτα, δεν θα ζητήσουμε τίποτα. Θα πάρουμε, θα καταλάβουμε.

Εργαζόμενε: Είσαι 25 χρονών αλλά το συνδικάτο σου είναι του προηγούμενου αιώνα.

Αγοράζουν την ευτυχία σου… Κλέψ’ την.

Η ποίηση βρίσκεται στους δρόμους.

Εμπρός του Πανεπιστημίου οι κολασμένοι.

Ούτε Θεός ούτε αφέντης!

Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! (ΠΑΣΟΚ ουστ από εδώ!)
Ο Παύλος Σιδηρόπουλος τραγουδά:

Οι μπαγλαμάδες να παίζουν Ντύλαν
κι ο Πίτερ Γκάμπριελ διπλοπενιές
ο Τομ Γουέιτς με τα κλαρίνα
και τα νταούλια να παίζουν Γιες
να παίζουν Γιες Συνέχεια