Η Αρκτική και οι «περιβαλλοντικές ανησυχίες» των μονοπωλίων


Αρκτική

Τα ενεργειακά κοιτάσματα (και) της Αρκτικής αποτελούν μήλον της Εριδος ισχυρών καπιταλιστικών κρατών. Ορισμένες εξελίξεις, απ΄ αυτές που δεν τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας, συνηγορούν πως το παιχνίδι και στην Αρκτική αρχίζει να «χοντραίνει». Κάθε χρόνο τέτοια εποχή συνέρχεται το Αρκτικό Συμβούλιο (φέτος σε μια μικρή πόλη της Βόρειας Σουηδίας) που αποτελείται από εκπροσώπους των ΗΠΑ, Καναδά, Σουηδίας, Νορβηγίας, Φινλανδίας, Δανίας, Ισλανδίας, Ρωσίας. Οι συνεδριάσεις του, μακριά απ΄ τα φώτα της δημοσιότητας ως σήμερα, υποτίθεται πως επικέντρωναν στο περιβάλλον, στη ναυτιλία και την από κοινού έρευνα των χωρών αυτών.

Φέτος, όμως, το Συμβούλιο είχε να ασχοληθεί με σοβαρότερα ζητήματα, με τις αιτήσεις χωρών, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Σιγκαπούρη αλλά και της ΕΕ, να αποκτήσουν την ιδιότητα του παρατηρητή σε αυτό. Η απόφασή του ήταν θετική, παρότι κανείς απ΄ τους αιτούντες δεν συνορεύει με την Αρκτική, όλοι τους όμως έχουν βάλει στο μάτι τα κοιτάσματα ενέργειας που υπάρχουν εκεί και όχι μόνο. Η απόφαση προκάλεσε έκπληξη σε όσους πίστευαν ως σήμερα ότι στόχος του Συμβουλίου είναι η υπεράσπιση του περιβάλλοντος και των …δικαιωμάτων των ιθαγενών.

Ιδιαίτερα για την περίπτωση της Κίνας, έγινε πολλή συζήτηση, καθώς με το λιώσιμο των πάγων η Αρκτική έχει να της προσφέρει και νέες ναυτιλιακές γραμμές (το βορειοανατολικό πέρασμα, για το οποίο ερίζουν Ρωσία – Κίνα, θα μπορούσε να μειώσει το χρόνο αποστολής των προϊόντων απ΄ την Κίνα στην ΕΕ κατά 30 – 40%!), πέραν των δυνατοτήτων εξόρυξης. Μάλιστα, αμερικανικές γεωλογικές έρευνες εκτιμούν ότι περίπου 22% των άγνωστων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, παγκοσμίως, βρίσκονται στον Αρκτικό Κύκλο.
Η ευρωενωσιακή αλεπού στο παζάρι

Εναν περίπου χρόνο πριν, τον Ιούνη του 2012, η Κομισιόν και η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κ. Αστον, σε ανακοίνωσή τους προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ανέφεραν μεταξύ άλλων για την «ανάπτυξη μιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Αρκτική Περιοχή»: «Καθώς η κλιματική αλλαγή και η οικονομική ανάπτυξη επιταχύνονται στην Αρκτική Περιοχή, η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι σκόπιμο να ενισχύσει τη συστράτευσή της με τους εταίρους της στην Αρκτική με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση της πρόκλησης την οποία συνιστά η διαφύλαξη του περιβάλλοντος, με ταυτόχρονη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης στην Αρκτική Περιοχή».

Οπως, όμως, γίνεται καθαρό στη συνέχεια της ανακοίνωσης, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί απλά και μόνο το άλλοθι για να πατήσει πόδι στην Αρκτική η ΕΕ και να διεκδικήσει για λογαριασμό των μονοπωλίων της μερίδιο του πλούτου.

Συνεχίζει σε άλλο σημείο η ανακοίνωση: «Πουθενά η κλιματική αλλαγή δεν είναι τόσο εμφανής όσο στην Αρκτική, η οποία αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας, αλλά ευάλωτο στοιχείο του περιβάλλοντος του πλανήτη μας και του κλιματικού συστήματος. Στην παρούσα κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Υπατης Εκπροσώπου αναπτύσσονται τα επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ της ενίσχυσης της ενασχόλησης της ΕΕ με τις υποθέσεις που άπτονται της Αρκτικής.

Εχει προηγηθεί η υποβολή αίτησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος της ΕΕ για τη συμμετοχή της με την ιδιότητα του μόνιμου παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο, την οποία έχουν συνυπογράψει η αντιπρόεδρος Αστον και η επίτροπος Δαμανάκη (…) Η ΕΕ έχει καθιερωθεί ως βασικός υπέρμαχος της Αρκτικής Περιοχής (…) Είναι γεγονός ότι η ταχύτητα των αλλαγών στην Αρκτική αποτελεί έναν σοβαρό παράγοντα ο οποίος υπαγορεύει τη δέσμευση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (…)

Το μεταβαλλόμενο τοπίο της Αρκτικής καθιστά πλέον δυνατή τη χρήση νέων διόδων μεταφοράς και την εκμετάλλευση τόσο των φυσικών όσο και των ορυκτών πόρων. Η εξέλιξη αυτή θα ωφελήσει μεν την περιφερειακή και την παγκόσμια οικονομία, αλλά θα έχει επίσης αντίκτυπο στο εύθραυστο περιβάλλον της Αρκτικής σε περίπτωση που δεν συνοδευθεί από προσεκτικότερη διαχείριση».

Και προχωράει στο παρασύνθημα: «Σύμφωνα με το Ιδρυμα Γεωλογικών Ερευνών (Geological Survey) των ΗΠΑ (2009), στην Αρκτική βρίσκεται το 13% των μη ανακαλυφθέντων κοιτασμάτων πετρελαίου και το 30% των μη ανακαλυφθέντων κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Η ναυτιλιακή οδός των Βορείων Θαλασσών, η οποία εκτείνεται από την Ευρώπη έως την Ασία, θα μπορούσε να συντομεύσει κατά ένα τρίτο περίπου τον χρόνο που χρειάζονται τα φορτηγά πλοία για να πλεύσουν μεταξύ Ειρηνικού και Ατλαντικού.

Παραδείγματος χάρη, το δρομολόγιο Γιοκοχάμα-Λονδίνο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ καλύπτει απόσταση 11.447 ναυτικών μιλίων, ενώ μέσω της ναυτιλιακής οδού των Βορείων Θαλασσών θα συντομευόταν σε 7.474 ναυτικά μίλια περίπου. Το 88% της συνολικής παραγωγής σιδηρομεταλλεύματος της ΕΕ προέρχεται από την περιοχή του Μπάρεντς».
«Ατζέντα 2020» και στην Αρκτική

«Η Αρκτική είναι μια περιοχή με αυξανόμενη στρατηγική σπουδαιότητα» αποφαίνονται και συνεπώς «η Ευρωπαϊκή Ενωση καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο». Σε ποια κατεύθυνση; Απαντούν: «Εχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για τον ακριβέστερο προσδιορισμό της πολιτικής την οποία η ΕΕ ακολουθεί σε σχέση με την εν λόγω περιοχή, για την υιοθέτηση σφαιρικότερης προσέγγισης και για τη σύνδεσή της με την «Ατζέντα για την Ευρώπη του 2020″, η οποία αποσκοπεί σε μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

Το πώς θα πατήσει πόδι στην Αρκτική είναι δεδομένο: Ευρώ με τη σέσουλα, εκατομμύρια για να εδραιώσει τα συμφέροντα των μονοπωλίων της εκεί, χειραγωγώντας και τους τοπικούς πληθυσμούς.

«Η Αρκτική είναι πηγή προκλήσεων, αλλά και ευκαιριών, που θα έχουν σοβαρές συνέπειες για τη ζωή των μελλοντικών γενεών Ευρωπαίων πολιτών. Αυτές οι προκλήσεις και ευκαιρίες συνοδεύονται από ευθύνες. Η ΕΕ πιστεύει ότι οφείλει να συμβάλει με υπευθυνότητα στις υποθέσεις της Αρκτικής, μέσω των χρηματοδοτικών της προγραμμάτων, καθώς και με την προώθηση της ασφαλούς και αειφόρου διαχείρισης και χρησιμοποίησης των πόρων στην περιοχή», λέει η Κομισιόν.

Δεν κρύβουν λόγια, ομολογούν ότι «κατά τα τελευταία έτη, οι μηχανισμοί περιφερειακής χρηματοδότησης της ΕΕ, καθώς και άλλα προγράμματα και συμφωνίες συνεργασίας έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην ανάπτυξη της Αρκτικής Περιοχής» και με στόχο «τη διασφάλιση πρόσβασης σε πρώτες ύλες, μεταξύ άλλων μέσω στρατηγικών εταιρικών σχέσεων».

Προσθέτουν πως «η ΕΕ θα διερευνήσει κατάλληλους τρόπους προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι εκπρόσωποι των αυτοχθόνων πληθυσμών της Αρκτικής ενημερώνονται και έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ που έχουν συνέπειες γι΄ αυτούς».

Και ο πλέον κατάλληλος τρόπος για να βάλουν στο χέρι τους τοπικούς πληθυσμούς είναι το χρήμα: «Η ΕΕ παρέχει οικονομική στήριξη σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για ζητήματα αυτοχθόνων», στις γνωστές και μη εξαιρετέες δηλαδή ΜΚΟ. Στο ίδιο πλαίσιο διοργανώνει διάφορες πρωτοβουλίες τάχα διαλόγου. Ταυτόχρονα, «χορηγεί σημαντικό ποσό χρηματοδότησης μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών σε αυτόχθονες ομάδες και τοπικούς πληθυσμούς».

Πολύ σημαντικό ποσό: «Στο πλαίσιο των προγραμμάτων χρηματοδότησης της περιόδου συγχρηματοδοτήσεων 2007-2013 προβλέπεται η διάθεση ποσού συνολικού ύψους 1,14 δισ. ευρώ, ή 1,98 δισ. ευρώ αν συνυπολογισθεί η συγχρηματοδότηση των κρατών – μελών της ΕΕ». Προγράμματα όπως «στήριξης των Σάμι (Λαπώνων)», «ενίσχυσης της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας των πιο βόρειων περιοχών της Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Νορβηγίας», «βοήθειας απομακρυσμένων κοινοτήτων της Βόρειας Ευρώπης να αναπτύξουν το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό δυναμικό τους», «διακρατικό πρόγραμμα για την περιοχή της Βαλτικής για τη σύνδεση της Βόρειας Σκανδιναβίας και της Θάλασσας του Μπάρεντς με τις τελικές αγορές της περιοχής της Βαλτικής και της Κεντρικής Ευρώπης».

Και ο κατάλογος με τα προγράμματα και το χρήμα που κατευθύνεται σ΄ αυτά δεν έχει τέλος: «Πρόγραμμα Kolarctic είναι ένα από τα 13 διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας που σήμερα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI) και του ΕΤΠΑ», «στο υποαρκτικό τμήμα της περιοχής του Μπάρεντς, ένα ακόμη διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας (πρόγραμμα Karelia) υλοποιείται», «στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης της Βόρειας Διάστασης για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική ευημερία (NDPHS), εκπονήθηκε πρόγραμμα εργασίας για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας, την καταπολέμηση της εξάρτησης και την προώθηση της ανάπτυξης των παιδιών και της κοινοτικής υγείας μεταξύ των αυτοχθόνων πληθυσμών»…
Αναζητούν συμμάχους

Τις «προσπάθειες» της ΕΕ συμπληρώνουν τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για έρευνα στην Αρκτική, οι προσπάθειες στα κράτη της Αρκτικής για την «ενημέρωση των κυβερνήσεων και του κοινού σχετικά με τη συναφή πολιτική της ΕΕ». Προσπάθειες όπως αυτή που ξεδιπλώνεται στη Γροιλανδία: «Η τρέχουσα εταιρική σχέση επιτρέπει τον διάλογο επί θεμάτων πολιτικής σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος πέραν της στοχοθετημένης χρηματοδοτικής βοήθειας, όπως είναι η έρευνα, οι πρώτες ύλες και η ενέργεια. Κατά την περίοδο 2007-2013, η Γροιλανδία θα λαμβάνει από την ΕΕ χρηματοδοτική βοήθεια ύψους 25 εκατ. ευρώ ετησίως σε τιμές του 2006 (…) Η εταιρική σχέση ΕΕ – Γροιλανδίας συμπληρώνει τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) ΕΕ – Γροιλανδίας και προσδιορίζει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ υπέρ της ανάπτυξης σε άλλους τομείς πέραν της αλιείας (…) Τον Φεβρουάριο του 2012 μονογραφήθηκε επιτυχώς ένα νέο πρωτόκολλο τριετούς διάρκειας ισχύος. Σύμφωνα με τους όρους του νέου πρωτοκόλλου, η ΕΕ θα παρέχει ετησίως στη Γροιλανδία χρηματοδοτική συνεισφορά μέγιστου ύψους 17,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της τομεακής στήριξης. Το 2010, ο ΕΟΧ και η Γροιλανδία υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης (…) Τον Ιανουάριο του 2012, ο ΕΟΧ και το γροιλανδικό υπουργείο Υγείας υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας που καλύπτει ζητήματα περιβάλλοντος και υγείας»…

Ο πόλεμος για την οικονομική εκμετάλλευση της Αρκτικής κορυφώνεται και ο φερετζές της «περιβαλλοντικής προστασίας» πέφτει. Τα μονοπώλια ακονίζουν τα μαχαίρια τους και κανείς δε φαίνεται διατεθειμένος να παραχωρήσει στους άλλους τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που διακυβεύονται στην περιοχή.

Πηγή. http://www.aristerovima.gr/details.php?id=4291

14 comments on “Η Αρκτική και οι «περιβαλλοντικές ανησυχίες» των μονοπωλίων

 1. Ο/Η Λεωνίδας λέει:

  Αναρρωτιεμαι τι απο αυτα θα συνεβαινε αν υπηρχε ο Σοσιαλιστικος κοσμος και η ΕΣΣΔ ;;;

  {«Η απόφαση προκάλεσε έκπληξη σε όσους πίστευαν ως σήμερα ότι στόχος του Συμβουλίου είναι η υπεράσπιση του περιβάλλοντος και των …δικαιωμάτων των ιθαγενών.»

  ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ
  για καποιους χτυπαει η καμπανα …και εδω μεσα ,αλλα αυτοι ….μονιμα σε εκπληξη θα ειναι προσπαθωντας να ερμηνευσουν τον καπιταλισμο με «ακαταλληλα» υλικα και χρησμους }

 2. Το άρθρο αναφέρεται σε πολιτικο-οικονομικές διεκδικήσεις στην Αρκτική. Οι επιστήμονες όμως «κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου» σχετικά με την περιοχή, και προειδοποιούν : «Οι επιπτώσεις από το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική μπορεί να είναι πολύ περισσότερο καταστροφικές απ’ ότι μέχρι τώρα έχουμε υπολογίσει».

  Το 2011, πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις και επιστήμονες ήρθαν «αντιμέτωποι» με τους εφοπλιστές ανά τον κόσμο για το θέμα της Αρκτικής. Οι εφοπλιστές που μπορούσαν πλέον να περνάνε τα τάνκερ τους από την Αρκτική, υποστήριζαν ότι η νέα δίοδος πέραν από οικονομικά συμφέρουσα, είναι κατά κύριο λόγο «οικολογικά συμφέρουσα» λόγω του γεγονότος της εξοικονόμησης 580 τόνων περίπου ναυτιλιακού ντίζελ που τα τάνκερ επιτυγχάνουν ανά ταξίδι. Αυτό υποστήριζαν ότι συνεπάγεται, πέρα από εξοικονόμηση πόρων, κατά βάση έκκληση στην ατμόσφαιρα λιγότερων ρίπων, (ιδιαιτέρως διοξειδίου του άνθρακα), κατά μερικές δεκάδες τόνους σε κάθε ταξίδι. Οι επιστήμονες από την δική τους μεριά, παρότι παραδέχτηκαν ότι τα πλοία θα καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα και θα εκπέμπουν λιγότερους τόνους διοξειδίου του άνθρακα, φοβούνται το ενδεχόμενο διαρροών πετρελαίου και άλλων “ναυτικών” ατυχημάτων, όπως επίσης και την έκλυση “μαύρου άνθρακα”, του υπολείμματος της καύσης diesel που εναποτίθεται στον πάγο και είναι ένας “βραχύβιος” αλλά ισχυρός παράγοντας που συντελεί στην Κλιματική Αλλαγή.

  Είναι χρόνια τώρα που οι επιστημονική κοινότητα μελετάει τις επιπτώσεις του λιώσιμου των πάγων στην Αρκτική. Το 2009, το ινστιτούτο ερευνών των επιπτώσεων στο κλίμα Potsdam, παρουσίασε ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο που μελετούσε τις αλλαγές που θα επιφέρει το λιώσιμο των πάγων της Αρκτικής στο σύστημα των ανέμων. Τα αποτελέσματα του μοντέλου αυτού επιβεβαίωσαν τα παλιότερα μοντέλα που είχαν αναπτυχθεί, όπως αυτό του Ινστιτούτου Πολικών και Θαλάσσιων Ερευνών Alfred Wegener. Ο καθηγητής του ινστιτούτου Potsdam, Stefan Rahmstorf, δηλώνει ότι :
  «Οι ελεύθερες από πάγο περιοχές του ωκεανού ενεργούν σαν βραστήρας, καθώς το νερό είναι θερμότερο από τον αρκτικό αέρα που υπάρχει από πάνω του. Αυτό οδηγεί στον σχηματισμό ενός συστήματος υψηλής πίεσης κοντά στη Θάλασσα Barents το οποίο διοχετεύει ψυχρό αέρα στην Ευρώπη».
  Το ινστιτούτο ωστόσο συνέχισε να εξελίσσει το μοντέλο του 2009. Μετά από σχεδόν 3 χρόνια εξέλιξης, το 2012, ο Vladimir Petoukhov, ο οποίος είχε αναπτύξει το μοντέλο του 2009, δήλωσε ιδιαιτέρως ανήσυχος και είπε χαρακτηριστικά :
  «Όποιος νομίζει ότι η μείωση κάποιων μακρινών θαλάσσιων πάγων δεν θα τον ενοχλήσει, ίσως κάνει λάθος. Υπάρχουν πολύπλοκες διασυνδέσεις στο κλιματικό σύστημα και ίσως να έχουμε ανακαλύψει, στις θάλασσες Barents και Kara, έναν ισχυρό μηχανισμό ανάδρασης».

  Αυτό όμως το οποίο «τάραξε» τα νερά της επιστημονικής κοινότητας ήταν όταν ο Gregory Ryskin, του Νorthwestern University στο Ιllinois των ΗΠΑ, τον Ιούνιο του 2009, διετύπωσε μια ριζοσπαστική θεωρία σχετικά με το μαγνητικό πεδίο της γης. Συγκεκριμένα είπε ότι τα ηλεκτραγωγά άλατα των θαλασσών δημιουργούν ένα «ωκεάνιο μαγνητικό πεδίο» που αλλοιώνει εκείνο που παράγεται από το εσωτερικό της Γης. Όπως κάθε ριζοσπαστική θεωρία, έτσι και η θεωρία του Ryskin επέφερε αντιδράσεις από την ίδια την επιστημονική κοινότητα. Το περίεργο δεν ήταν όμως οι αντιδράσεις. Το περίεργο ήταν ότι στις αντιδράσεις υπήρχε κάτι κοινό. Το σύνολο σχεδόν των επιστημόνων που αντέδρασαν, είπαν ότι η θεωρία του Ryskin ήταν τόσο μαθηματικοποιημένη που τους ήταν δύσκολο να βρουν πού έκανε λάθος!!! Αν όμως ο Ryskin δεν έχει κάνει λάθος, τότε το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική αποκτά μία νέα τρομακτική διάσταση. Αυτήν της ταχείας μετατόπισης των μαγνητικών πόλων της γης…

  Όπως κάθε κλάδος της ανθρώπινης δραστηριότητας, έτσι και η επιστήμη «απαρτίζεται» και από ανθρώπους με προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά και από ανθρώπους ακέραιους, με ηθικές αξίες και αδέκαστους. Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι όμως, δεν μπορούμε να δίνουμε περισσότερες δικαιολογίες στον εαυτό μας ή στους «δικούς» μας ανθρώπους απ’ ότι δίνουμε στον οποιονδήποτε άλλον, συμπεριλαμβανομένων των επιστημόνων. Η επιστημονική γνώση είναι το μόνο «εφόδιο» το οποίο έχουμε για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει. Σίγουρα και οι επιστήμονες κάνουν λάθη, και μάλιστα πολλά ανά την ιστορία. Όπως κάθε δημιούργημα από ατελή όντα, έτσι κι αυτή, (η επιστήμη), δεν μπορεί παρά να εμπεριέχει ατέλειες. Εάν όμως πάψουμε να μελετάμε, (και όχι defacto να τα αποδεχόμαστε), τα πορίσματα της επιστήμης και τα απορρίπτουμε εκ των προτέρων, τότε θα πρέπει να γυρίσουμε στην εποχή των σπηλαίων και να ξανά ανακαλύψουμε τον κόσμο από την αρχή…

  • Ο/Η Λεωνίδας λέει:

   Το αρθρο φιλε Ποπολαρε δεν δειχνει απλα ….πολιτικο-οικονομικες διεκδικησεις γενικως .Δειχνει κατι πολυ χειροτερο που αρνησαι(αν και εμμεσα το κανεις χωρις να το καταλαβαινεις μαλλον) ακομα και τωρα πεισματικα να διαπιστωσεις : Οτι ΔΕΝ ΛΟΓΑΡΙΑΖΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ !!!! ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΗ ΓΗ …….ΠΟΙΟΙ ;;;;οι ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ ……οτι πλεον το συστημα τους ειναι επικινδυνο για την ανθρωποτητα !!!!.

   Ακομα και το πολυ καλο σχολιο σου το ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εμμεσως πλην σαφως ! Ο Ryskin ΝΑ ΒΓΕΙ ΨΕΥΤΗΣ ,ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΟΣ ή οτι αλλο υποτιμητικο και αναξιο λογου και ερευνας .Επιστρατευουν λοιπον την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ κοινοτητα να τον αντικρουσει .Το εχουν κανει πολλαπλως σε ολα τα επιπεδα και αλλες φορες προκειμενου να ελεγχξουν αντιδρασεις και να βγει η οποια αληθεια .
   Ακομα κι αν εχει δικιο 1/1000 ο ερευνητης ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ …κι αυτο ειναι το πιο ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ απο ολα …ΚΑΙ ΑΞΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ σχετικα με το ΤΙ και ΠΟΙΟΥΣ εχουμε να κανουμε

   • Νομίζω ότι κανένας από εδώ μέσα δεν έχει αρνηθεί το γεγονός ότι είναι επικίνδυνοι, (για να αναφερθώ σε μένα δε, το λέω συνέχεια και το εννοώ). Ελπίζοντας ότι θα αντιληφθείς την καλή μου πρόθεση, θα σου πω μερικά πραγματάκια που θεωρώ ότι δεν έχεις αντιληφθεί στους διαλόγους τους οποίους έχουμε ανταλλάξει :

    Το πρώτο είναι ολόκληρη η τελευταία παράγραφος τους προηγούμενου σχολίου μου. Έχε λίγο παραπάνω εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι από όλους τους κλάδους της ανθρώπινης δραστηριότητας που θα έχουν αξίες και θα είναι αδέκαστοι. Είναι νομοτέλεια να συνυπάρχει το καλό και το κακό.

    Το δεύτερο είναι ότι όταν μπαίνεις σε έναν πόλεμο, θα πρέπει να προστατεύσεις τις αξίες σου ώστε να μην τις χάσεις κατά την διάρκεια του πολέμου αυτού. Γιατί αν τις χάσεις, τότε ακόμη κι αν θα κερδίσεις τον πόλεμο, στο τέλος δεν θα είσαι άνθρωπος αλλά θα έχεις μετατραπεί σε κάτι άλλο, που πιθανά να είναι και πολύ χειρότερο από τον εχθρό που πάλευες αυτά τα χρόνια.

    Το τρίτο είναι να παίρνεις παραδείγματα από την ιστορία. Και η ιστορία έχει επανειλημμένως αποδείξει ότι οι μεγαλύτερες προδοσίες γίνονται συνήθως από τους ανθρώπους που τους θεωρούμε πολύ κοντά μας και πολύ έμπιστους. Έχε τα μάτια σου πάντοτε ανοικτά, ιδιαιτέρως στο κοντινό σου περιβάλλον.

    Και τέλος, θα σου πω το εξής. Μπορεί να σε παραξενεύει το γεγονός αλλά πίστεψέ με όταν σου λέω ότι και για μένα ο εχθρός είναι ΑΚΡΙΒΩΣ ο ίδιος, όπως είναι και για πάρα πολύ κόσμο. Δεν έχει τόσο σημασία για ποιο λόγο ή με ποιον τρόπο πολεμάει ο καθένας μας. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ενάντια στον κοινό εχθρό. Δεν υπάρχει λόγος να σε πείσω ή να με πείσεις να πολεμήσουμε για τους ίδιους λόγους ή με τον ίδιο τρόπο. Έχει σημασία η οργάνωσή μας, αλλά όχι οι λόγοι. Όσο διαφορετικούς λόγους κι αν έχει ο καθένας μας, αν δεν συστρατευθούμε όλοι μας, τότε δυστυχώς ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΝΙΚΟΥΝ ΠΑΝΤΑ.

    Ειλικρινά, εντελώς ειλικρινά όμως, τα παραπάνω τα λέω με τις καλύτερες των προθέσεων. Αν θέλεις κι εσύ και πιστεύεις τις καλές μου προθέσεις, σκέψου τα λίγο…

    • Ο/Η Λεωνίδας λέει:

     Παντα εκτιμω τις καλες σου προθεσεις (και διαβαζω τις σκεψεις σου),και οι χαρακτηρισμοι μου καμμια φορα εκλαμβανονται σαν προσωπικοι απ τον αλλον ,ενω η προθεση μου ειναι αλλη (αυτο ειναι προβλημα μου οντως ) ,συνηθως να κανω ενα καυστικο σχολιο που να πειθει κλπ (βλακωδως καμμια φορα) .Βεβαια τελευταια ξεφυγαμε και σε προσωπικους .Εξελαβε τους απο μεριας μου σαν αυτους μεταξυ φιλων (που μπορει να μην γνωριζονται καλα μεταξυ τους ) αλλα που πινουν και κανα τσιπουρακι μαζι και «πλακωνονται» .

     • Λεωνίδα μου, ίσως να είναι δύσκολο να με πιστέψεις γιατί όντως δεν γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Αν όμως δεν πίστευα ότι δεν τα εννοείς ή ότι δεν έχεις καλές προσθέσεις, θα είχα σταματήσει από το πρώτο μου σχόλιο. Ας πούμε ότι έγιναν όλα αυτά ενώ είχαμε μεθύσει με το τσιπουράκι και δεν ξέραμε τι λέγαμε…

     • Ο/Η Kimwn λέει:

      ΕΤΣΙ ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ.

     • Ο/Η Λεωνίδας λέει:

      Τι μπραβο μας ρε Κιμωνα ;;;
      σκετο μπραβο;;;
      Την αλλη να εισαι εκει να βριζομαστε Χ 3
      Κι ας το λενε 2 και ΝΑΚΑΙΟΙ

     • Ναι ρε παιδιά. Κανένα τσιπουράκι…

 3. Ο/Η Λεωνίδας λέει:

  Kαλως τον Κομανταντε ….Διαχειριστη

  • Ο/Η Mαν.Αρκάς λέει:

   Καλησπέρα και στους δυό!!!
   Είπα να βάλω λίγο Στελάρα να ταιριάζει
   με την τσιπουριά,
   Αλλά μπορώ να βάλω και MOTORHEAD
   να αποκάτω. 😈 Aχαχαχαχ!

   • Ο/Η Λεωνίδας λέει:

    εδω ακουγαμε RAINBOW με τα τσιπουρα τις προαλλες σ αυτους θα κωλοσουμε;; ΧΑΧΑΧΑΧΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s